czwartek, 11 lutego 2016

Call for papers: Adam Mickiewicz University Law Review

Redakcja czasopisma Adam Mickiewicz University Law Review/Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, indeksowanego na liście ERIH Plus, zaprosza do zgłaszania propozycji artykułów do nowego wydania.

Adam Mickiewicz University Law Review jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo stanowi platformę naukową, zapewniającą możliwość prezentacji oryginalnych prac na forum międzynarodowym. Publikowane są w nim artykuły naukowców, praktyków, doktorantów oraz najlepszych studentów. Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia prac, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 31 marca 2016 roku. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz