środa, 10 lutego 2016

Call for papers (movies): International Criminal Justice on / and Film (Londyn, wrzesień 2016)

Centre for International Studies oraz Wydział Prawa London School of Economics zapraszają do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach naukowych zatytułowanych "International Criminal Justice on / and Film", które odbędą się w dniach od 12 do 13 września 2016 r. w Londynie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
  • Genres of film on international criminal justice
  • Film and histories
  • Functions of films and the questions on their ‘veracity’
  • Agendas and ideologies in films on international criminal justice 
  • Dominant images versus absent or obscure images
  • Teaching international criminal justice with film
  • Filmmakers and the political economy of filming ‘atrocity’ and ‘justice"
Propozycje wystapień (zarówno w formie pisemnej jak i utrwalonych za pomocą innych mediów) można przesyłać do 15 marca 2016 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz