wtorek, 16 lutego 2016

Zaproszenie - międzynarodowa konferencja naukowa „The Return of Cultural Objects within the European Union – Implementing the Directive 2014/60/EU”, Warszawa, 21-22 marca 2016 r.

Zespół Badawczy projektu HEURIGHT oraz Komitet Redakcyjny SantanderArt & Culture Law Review zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „The Return of Cultural Objects within the European Union – Implementing the Directive 2014/60/EU”. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca 2016 r. w Warszawie, w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Celem tego spotkania jest przedyskutowanie genezy, procesu implementacji oraz przyszłego funkcjonowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60 /UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE. Intencją organizatorów jest również omówienie tego nowego instrumentu prawa unijnego w kontekście szerszej problematyki międzynarodowo-prawnej ochrony dóbr kultury przed nielegalnym wywozem.

Więcej informacji na stronie projektu HEURIGHT.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o rejestrację udziału w konferencji do dnia 11 marca 2016 r. pod adresem e-mail: heuright@gmail.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz