sobota, 19 marca 2016

Seminarium PPM: ochrona mienia w świetle EKPCz

W najbliższy wtorek, 22 marca, odbędzie się kolejne seminarium naukowe PPM. Przedmiotem debaty będzie wystąpienie dr Aleksandry Mężykowskiej poświęcone standardom odszkodowania za pozbawienie mienia sprzeczne z art. 1 Protokołu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

piątek, 18 marca 2016

Call for papers: Energy ReForum (Wilno, czerwiec 2016)

World Trade Institute w Bernie oraz ISM University of Management and Economics w Wilnie zapraszają do przesyłanie propozycji referatów oraz plakatów na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną "Energy ReForum 2016: Transitions in Energy Markets", która odbędzie się w dniach od 2 do 3 czerwca 2016 r. w Wilnie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:
 • To what extent is state intervention necessary to contribute to the further development of energy markets? What further regulatory changes are required at the EU and WTO in order to boost competition in energy markets? - 
 • Is the transition towards climate neutral energy markets sufficiently encouraged under existing frameworks?
 • What is the role of the private sector in the context of national / EU energy policy objectives?
 • Are infrastructure development projects sufficiently supported to achieve a variety of policy objectives (including security of supply, market integration and climate change mitigation)? 
Zgłoszenie (maksymalnie 350 słów) można przesyłać do 14 kwietnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 15 marca 2016

Call for papers: Journal of International Peace and Organisation

Journal of International Peace and Organisation (“Die Friedens-Warte”) zaprasza do przesyłanie tesktów do swojego kolejnego numeru (91/2016). Temat numeru to "Flight and Refuge – Perspectives from Interdisciplinary Peace Studies". Czasopismo jest szczególnie zainteresowane następującymi tematami:
 • International stability: lack of stability as the source and/or consequence of large refugee movements; role of international law (e.g. threat to international peace and security); other structural causes of migration and flight
 • Safe places: political and legal perspectives on resettlement and deportation; nonrefoulement; role of “safe” third countries; internally displaced persons 
 • Borders: conceptual role of (external) borders, especially of the European Union; implications of closing (internal) borders
 • Crumbling solidarity: collapse of the Dublin system; decreasing trust within the European Union
 • Integration of refugees: consequences for the societal and religious peace in the host State; various forms of integration; relationship to citizenship
Propozycje artykułów (maksymalnie 5.000 znaków) można przesyłać do 24 kwietnia 2016 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.

piątek, 11 marca 2016

Call for Papers: The International Law of Military Operations: Mapping the Field (Exeter, czerwiec 2016)

International Society for Military Law and the Law of War oraz Exeter Law School zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "The International Law of Military Operations: Mapping the Field", która odbędzie się w dniach od 21 do 23 czerwca 2016 r. w Exeter. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • the concept, meaning and scope of the international law of military operations;
 • the place of the international law of military operations within the system of public international law as a potential lex specialis regime;
 • the relevance and impact of particular branches of public international law—such as the law of the sea, air law, the law of international responsibility, international human rights law, the law of State jurisdiction and immunity—on the conduct of overseas military operations and vice versa;
 • the legal framework of information and influence operations, both during and outside of armed conflict;
 • current legal developments and legal challenges facing the conduct of overseas military operations, such as the emergence of hybrid threats;
 • training needs in the area of the international law of military operations and how best to address them.
Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 8 kwietnia 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 10 marca 2016

Szkoła letnia: WTI Summer Academy (Berno, lipiec-sierpień 2016)

World Trade Institute zaprasza na swoją coroczną szkołę letnią z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego. Szkoła odbędzie się w Bernie w dniach od 4 lipca do 5 sierpnia 2016 r. Zgłoszenie są przyjmowane na bieżąco (aż do wyczerpania miejsc).

Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

środa, 9 marca 2016

Komunikat o XXII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa ogłasza XXII Konkurs imienia tego Wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w kraju lub za granicą w 2015 roku. 

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród: 
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora; 
2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książkowych. 

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy. 

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu nagrody nie przyznać. Wysokość nagród ustala Zarząd Fundacji przed rozstrzygnięciem konkursu. 

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje także samym autorom. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgłosić jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii Konkursu. Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemplarzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa (adres do korespondencji: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59) w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w czerwcu 2016 r.

wtorek, 8 marca 2016

Śniadanie naukowe: Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowy (Warszawa, 15 marca 2016)

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na organizowane przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE śniadanie naukowe "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowy" (15 marca 2016 r., początek o godz. 11.00) 

Program:
 • Wprowadzenie: prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz
 • Komentarz: prof. dr hab. Roman Kwiecień, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dyskusja
Punktem wyjścia do dyskusji jest najnowsza książka prof. ALK dr hab.Jerzego Kranza – "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym", Warszawa 2015.

Śniadanie naukowe odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. (wtorek), początek o godz. 11.00, w sali A 26, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59.

Prosimy o potwierdzenie udziału: ikolisnyk(at)kozminski.edu.pl.

poniedziałek, 7 marca 2016

Call for papers: The 2016 AHRI Human Rights Research Conference. 50 Years of the Two UN Human Rights Covenants: Legacies and Prospects (Utrecht, wrzesień 2016)

Association of Human Rights Institutes (AHRI) zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "The 2016 AHRI Human Rights Research Conference: 50 Years of the Two UN Human Rights Covenants: Legacies and Prospects". Konferencja odbędzie się w dniach od 2 do 3 września 2016 r. na Uniwersytecie w Utrechcie. 

Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi obszarami tematycznymi:
 • Indivisibility and Interactions of Norms and Regimes
 • Citizenship, Migrants and Refugees
 • Non-state Actors and Human Rights
 • The European Union and Human Rights
 • The Global Economy and Human Rights
 • New Avenues in Human Rights Research
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można zgłaszać do 25 marca 2016 r. Więcej szczegółów dostępnych tu.

niedziela, 6 marca 2016

Call for papers: Interactions between European Union and International Law (Londyn, czerwiec 2016)

The City Law School zaprasza do udziału w warsztatach doktoranckich zatytułowanych "Interactions between European Union and International Law", które odbędą się w dniach od 23 do 24 czerwca 2016 r. w Londynie. 

Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 25 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 5 marca 2016

Call for papers: Interaction between Human Rights: 50 years of the Covenants (Aarhus, wrzesień 2016)

INTRAlaw, centrum badawcze działające na Uniwersytecie w Aarhus, zaprasza do udziału w warsztatach naukowych które odbędą się w dniach od 29 do 30 września 2016 r. Temat warsztatów to "Interaction between Human Rights: 50 years of the Covenants"

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • Interaction between UN treaty bodies and regional and domestic human rights systems
 • Interaction between and within regional human rights systems (e.g. ECtHR/CJEU)
 • Indivisibility and interrelatedness of rights, in particular within and between the Covenants
 • The impact and influence of the ICCPR and ICESCR within thematic areas, especially refugee protection, business and human rights, armed conflict and counter-terrorism
 • Interaction between the Covenants and specialised human rights treaties
 • The role of the UN Human Rights Council in fostering compliance with the ICCPR and ICESCR
 • Implementation and enforcement of the ICCPR and ICESCR at the domestic and regional levels
 • Applicability of the Covenants to non-state actors (businesses, armed groups, international organisations)
Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 15 kwietnia 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu. Organizatorzy przewidzieli pewną ilość stypendiów dla wybranych uczestników warsztatów.

piątek, 4 marca 2016

Call for papers: Responsibility in International and European Law, Philosophy and History (Fryburg, listopad 2016)

University of Fribourg, World Trade Institute oraz University at Bern zapraszają do udziału we wspólnie organizowanym kolokwium naukowym zatytułownym "Responsibility in International and European Law, Philosophy and History", które odbędzie się we Fryburgu w dniach 11-12 listopada 2016 r. Zaproszenie jest skierowane wyłącznie do doktorantów. 

Propozycje referatów (maksymalnie 5.000 znaków) można przesyłać do 15 marca 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 3 marca 2016

Call for papers: Climate refugees (Norwich, lipiec 2016)

University of East Anglia zaprasza do udziału w jednodniowych warsztatach naukowych dotyczących uchodźców klimatycznych, które odbędą się 4 lipca 2016 r. w Norwich (Wielka Brytania). Organizatorzy są zainteresowania następującymi kwestiami:

 • questions of international rights and responsibilities;
 • the role of international institutions;
 • legal interactions and tools for systemic integration;
 • the relevance of the emerging concept ‘environmental justice’ to climate refugees, and creative future pathways and ways to overcome the impasse.

Propozycje wystąpień (maksymalnie 200 słów) można przesyłać do 15 kwietnia 2016 r (avidan.kent(at)uea.ac.uk. Do zgłoszenia należy również dołączyć dane kontaktowe. Wybór prezentacji nastąpi do 30 kwietnia 2016 r. 

Więcej informacji można otrzymać mailowo (Dr Simon Behrman s.behrman(at)uea.ac.uk.

środa, 2 marca 2016

Call for papers: Agri-Food and Environmental Regulatory Agenda in Regional Trade Agreements: Legal Implications and Trends (Piza, październik 2016)

Scuola Superiore Sant’ Anna oraz Institute of Law, Politics and Sustainability zapraszają do udziału w konferencji "Agri-Food and Environmental Regulatory Agenda in Regional Trade Agreements: Legal Implications and Trends", która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Pizie.  

Propozycje referatów można przesyłać do 16 maja 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

wtorek, 1 marca 2016

Call for papers: The Rule of Law in Areas of Limited Statehood: Internal and International Dilemmas (Herclijja, czerwiec 2016 + Leuven, wrzesień 2016)

Leuven Centre for Global Governance Studies, Lauder School of Governance, Diplomacy and Strategy oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają do udziału w warsztatach naukowych zatytułowanych "The Rule of Law in Areas of Limited Statehood: Internal and International Dilemmas". Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2016 r. (w Hercliija, Izrael) oraz 29-30 września 2016 r. (Leuven, Belgia). Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami: