środa, 27 kwietnia 2016

Podsumowanie debaty Standard praworządności w orzecznictwie międzynarodowym

22 kwietnia w kampusie SGH odbyła się debata poświęcona zagadnieniu Standardu praworządności w orzecznictwie międzynarodowym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Grupa Polska ILA.

Punktem wyjścia do debaty były wystąpienia poświęcone:
- orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wygłoszone przez prof. dr hab. Ireneusza Kamińskiego (INP PAN), oraz
- wyrokom arbitraży inwestycyjnych zaprezentowanym przez dr Łucję Nowak (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz redakcja PPM).

Po odnotowaniu specyfiki obu trybów postępowań (jak choćby charakteru ad hoc trybunałów arbitrażowych powoływanych nawet przy stałych sekretariatach traktatowych, czy wyjątkowości postępowań międzypaństwowych przed EKPCz) oraz dostępnych sankcji (z jednej strony niewspółmierności wysokości sankcji finansowych, a z drugiej nieporównywalnej doniosłości praktyki naming & shaming) uczestnicy przeszli do istoty problemu.

Po pierwsze, omówiony został charakter normatywny zasady praworządności, w obu przypadkach traktowanej subsydiarnie względem pozytywnych obowiązków państw.

Po drugie, porównanie standardów praw człowieka i prawa inwestycyjnego – a dzięki głosom audytorium również prawa UE, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego – uprawnia konkluzję, że tzw. praworządność formalna (wąska koncepcja praworządności) może stanowić normę wspólną wszystkim obszarom prawa międzynarodowego. Zaskakująca okazała się zaś częstotliwość przewijania się elementu materialnego praworządności – redystrybucyjnych kompetencji państw, zwyczajowo sytuowanego po choćby demokracji.

Spotkanie moderował dr Marcin Menkes, KZiF SGH/PPM.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Konkurs na esej: How can the sovereignty dispute over the Falklands (Malvinas) be settled? (Uniwersytet w Maastricht)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Maastricht zaprasza do udziału w konkursie na esej zatytułowany "How can the sovereignty dispute over the Falklands (Malvinas) be settled?" Organizatorzy są w szczególności zainteresowania następującymi problemami:
 • How to break the stalemate in the negotiations
 • Insights that can be gained from efforts and achievements to settle other territorial sovereignty disputes
 • Terms of arrangement
 • Solution by arbitration or judicial settlement
Prace konkursowe (7-8 tysięcy słów) można przesyłać do 30 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów (w tym na temat przewidzianych nagród) można znaleźć tu.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Wykład otwarty: Dlaczego Polska przystąpiła do UE? Problemy w negocjacjach akcesyjnych - 12 lat później (Warszawa, 11 maja 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Ambasadora Jana Truszczyńskiego "Dlaczego Polska przystąpiła do UE? Problemy w negocjacjach akcesyjnych - 12 lat później" (11 maja 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.00)

Ambasador Jan Truszczyński: m.in. w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, następnie główny negocjator ws. akcesji Polski do UE; 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej; obecnie jest wykładowcą w Uczelni Vistula i współpracuje z Grupa Wsparcia Ukrainy w Komisji Europejskiej.

Wykład odbędzie się w Sali Senatu (sala 202), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Potwierdzenie udziału należy wysłać na adres ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki

Właśnie ukazała się książka pod red. Patrycji Grzebyk oraz Elżbiety Mikos-Skuzy "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki". Jest to pierwsza na rynku polskim pozycja naukowa wprowadzająca Czytelnika w złożoną problematykę pomocy humanitarnej. Autorzy przedstawiają ramy prawne, geograficzne oraz polityczne świadczenia pomocy w różnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna główne zasady prawa międzynarodowego publicznego, prawa unijnego i prawa krajowego odnoszące się do pomocy humanitarnej oraz główne kategorie jej dawców i beneficjentów. Przedstawiono również kluczowe, €“ z praktycznego punktu widzenia, zagadnienie tzw. klastrów pomocy humanitarnej, problemy militaryzacji pomocy, prawidłowej identyfikacji ofiar, a także wzajemnego wpływu środowiska naturalnego i pomocy humanitarnej. 

W tomie publikują: 

Michał Balcerzak, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Anna Dudek, Zdzisław Galicki, Piotr Girdwoyń, Patrycja Grzebyk, Dorota Heidrich, Jacek Jagielski, Tomasz Kamiński, Monika Korowajczyk-Sujkowska, Katarzyna Kot-Majewska, Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, Elżbieta Mikos-Skuza, Joanna Nowakowska-Małusecka, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Magdalena Stefańska.

Książka do nabycia m.in. w: wydawnictwie naukowym Scholar.

wtorek, 19 kwietnia 2016

Call for papers: Contextualizing Social Justice in Transnational and International Law (Windsor, sierpnień 2016)

Wydziała Prawa na University of Windsor (Kanada) zaprasza do przesyłania propozycji referatów na międzynarodową konferencję zatytułowaną "Contextualizing Social Justice in Transnational and International Law", która odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. w Windsor. 

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 6 maja 2016 r. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników, koszty podróży każdy z uczestników pokrywa samodzielnie.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Szkoła letnia: Venice Academy of Human Rights (lipiec 2016)

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation zaprasza do udziału w swojej corocznej szkole letniej (organizowanej jako Venice Academy of Human Rights). Tegoroczny temat szkoły to "Backlash against Human Rights?".

Szkoła letnia odbędzie się w dniach od 4 do 13 lipca 2016 r. w Wenecji (Monastery of San Nicolo). Cena udziału w Akademii to 700 EUR (sam udział bez noclegów, do 24 kwietnia cena 600 EUR). Niestety Akademia nie oferuje żadnych stypendiów.

Zgłoszenia można przesyłać do 29 maja 2016 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

sobota, 16 kwietnia 2016

Materiały: baza danych nt. sądów międzynarodowych.

Duński iCourts uruchomił właśnie witrynę internetową iCourts Database of international courts. Na razie udostępnione zostało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (UE) w sprawach członkostwa oraz obywatelstwa. Ponadto strona oferuje dostęp do sieci zawierających m.in. metaanalizy orzecznictwa w obu powyższych obszarach oraz orzecznictwa strasburskiego ws. o naruszenie art. 14  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka tj. zakazu dyskryminacji.

Zakres sądów, których orzecznictwo będzie udostępniane będzie sukcesywnie rozszerzany. Docelowo strona ma również oferować możliwość bezpłatnego przeszukiwania tekstów orzeczeń z różnych baz danych - wydanych przez różne sądy.

***
iCourts czyli Centre of Excellence for International Courts zostało powołane w 2012 roku przez duńską Fundację badań naukowych i funkcjonuje przy Uniwersytecie kopenhaskim. Razem z działającym przy Uniwersytecie w Oslo PluriCourts są to dwie najbardziej rozbudowane europejskie inicjatywy badań nad sądownictwem międzynarodowym.

piątek, 15 kwietnia 2016

Call for papers: Wasztaty naukowe The Politics of International Criminal Law (Perth, wrzesień 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodniej Australii zaprasza do udziału w warsztatach "4th Annual International Criminal Law Workshop", które odbędą się w dniach 15-16 września 2016 r. w Perth (Australia). Temat tegorocznych warsztatów to "The Politics of International Criminal Law". 

Propozycje referatów (do 400 słów) można przesyłać do 9 maja 2016 r. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania udziału w warsztatach dla wybranych doktorantów oraz młodych badaczy. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 14 kwietnia 2016

Call for papers: 4th Annual TAU Workshop for Junior Scholars (Tel Awiw, listopad 2016)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Tel Awiwie zaprasza do udziału w swoich corocznych warsztatach dla młodych naukowców ("4th Annual TAU Workshop for Junior Scholars"), które odbędą się w dniach 21-23 listopada 2016 r. w Tel Awiwie. Tegoroczne warsztaty zatytułowane są "Law in a Changing Society". 

Propozycje referatów (do 700 słów) można przesyłać do 16 maja 2016 r. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania udziału wybranych uczestników. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 13 kwietnia 2016

Call for papers: Young Researchers Workshop on Terrorism and Belligerency (Hajfa, wrzesień 2016)

Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions działająca w ramach Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hajfie zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty dla młodych naukowców zatytułowane "Terrorism and Belligerency". Warsztaty odbędą się w dniach od 4 do 23 września 2016 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi tematami:
 • National law applicable to dealing with situations of high and low intensity belligerency (international and non-international armed conflicts) 
 • International law applicable to dealing with situations of high and low intensity belligerency (international and non-international armed conflicts)
 • Law applicable to counter-terrorism efforts
 • Constitutional design for armed conflicts and counter-terrorism
 • Judicial review related to situations of counter-terrorism and belligerency
 • Application of constitutional or international human rights protection in situations of armed conflict and counter-terrorism
 • Economic and sociological developments in counter-terrorism situations
 • Geographical scope of application to counter-terrorism and belligerency legal regimes
 • Use of advance technologies in the battlefield or for counter-terrorism purposes
Zaproszenie jest otwarte dla aktualnych doktorantów oraz osób tuż po doktoracie (maksymalnie 5 lat). Propozycje referatów (do 750 słów) można przesyłać do 1 maja 2016 r. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania kosztów podróży wybranych uczestników, pokrywają oni również koszty zakwaterowania i wyżywienia w Hajfie. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 12 kwietnia 2016

Program stypendialny: UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017

   Źródło: https://en.wikipedia.org

Polski Komitet do spraw UNESCO ogłosił w zeszłym tygodniu nabór na stypendia Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w ramach programu stypendialnego współfinansowanego z UNESCO - UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017.

Call for Papers: Historicising International (Humanitarian) Law? Could we? Should we? (Sztokholm, październik 2016)

Hugo Valentin Centre działające w ramach Uppsala University oraz Stockholm Center for International Law and Justice zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Historicising International (Humanitarian) Law? Could we? Should we?," która odbędzie się w dniach 6-8 października 2016 r. w Sztokholmie. 

Propozycje referatów można przesyłać do 30 maja 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Call for papers: International Journal of Refugee Law

International Journal of Refugee Law (czasopismo publikowane przez wydawnictwo Oxford University Press) ogłosił call for papers do swojego specjalnego numeru zatytułowanego "1967 Protocol relating to the Status of Refugees: 50th Anniversary", który ukaże się w przyszłym roku. Czasopismo jest zainteresowane artykułami (do 12.000 słów) dotyczącymi m.in. historii przyjęcia Protokołu, jest stosowania, relacji pomiędzy Protokołem a późniejszymi instrumentami oraz jego wpływu na rzeczywistość prawną.

Teksty można przesyłać do 31 sierpnia 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

sobota, 9 kwietnia 2016

Call for presentations: Workshop - Enforcement at Sea: Legal and Operational Challenges in Maritime Security (Ryga, wrzesień 2016)

ESIL Interest Group on the Law of the Sea ogłosiła call for for presentations dotyczący warsztatów dla doktorantów i młodych doktorów (do 4 lat po obronie doktoratu) zatytułowanych "Enforcement at Sea: Legal and Operational Challenges in Maritime Security". Warsztaty odbędą się 7 września tuż przed doroczną konferencją ESIL, która w tym roku organizowana jest w Rydze. 

Propozycje prezentacji (do 500 słów) można przesyłać do 1 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

piątek, 8 kwietnia 2016

Call for papers: New Zealand Yearbook of International Law

Czasopismo New Zealand Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania artykułów i innych tekstów do swojego nowego numeru za 2015 r. Czasopismo przyjmuje zarówno krótsze komentarze (pomiędzy 3 a 7 tys. słów) jak i dłuższe artykuły (od 8 do 15 tys. słów). Redakcja przyjmuje wszystkie teksty dotyczące prawa międzynarodowego, preferowane jednak będą te które odnoszą się bezpośrednio do Nowej Zelandii, Australazji, Pacyfiku oraz Antarktydy. 

Teksty można przysłać do 1 maja 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 7 kwietnia 2016

Call for papers: The Impact of the Law of Armed Conflict on General International Law (Exeter, wrzesień 2016)

W dniach od 22 do 23 września 2016 r. w Exeter odbędzie się seminarium eksperckie zatytułowane "The Impact of the Law of Armed Conflict on General International Law". Organizatorzy zapraszają do przesyłania propozycji referatów (do 500 słów) do 20 maja 2016 r. są oni szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • How do the rules on treaty interpretation in general international law operate in the specific area of LOAC?
 • Has the debate on the binding nature of treaties in LOAC for non-State armed groups resonated in other areas of international law?
 • To what extent is the practice of non-State armed groups relevant to the formation of customary rules of LOAC, and is the answer the same in other areas of international law in which non-State actors participate (such as investment law)?
 • How, if at all, has the law of armed conflict influenced the rules on State responsibility in international law?
 • Has the growth of rights and obligations of individuals and non-State armed groups under LOAC had any impact on the development of general international law?
 • How, if at all, has LOAC contributed to the ‘humanization’ of international law?
 • Have international judicial and quasi-judicial bodies which apply LOAC in their jurisprudence had any impact on the development of general international law?
 • How does the impact of LOAC on general international law compare with the impact produced by other specialised areas of international law?
Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 6 kwietnia 2016

Prawo międzynarodowe w muzyce

O ile nikogo już nie dziwią projekty poświęcone prawu międzynarodowemu w filmie (dość wspomnieć o dorocznym festiwalu WatchDocs), nader ciekawe przedsięwzięcie zrealizowali badacze z Université Libre de Bruxelles, w tym zaprzyjaźniona z PPM Martyna Fałkowska, którzy zbadali wątki prawnomiędzynarodowe w muzyce popularnej.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Materiały badawcze: megaregionalne traktaty gopodarcze

Instytut międzynarodowego prawa i sprawiedliwości przy Uniwersytecie Nowojorskim uruchomił witrynę internetową dla najnowszego projektu badawczego MegaReg. W ramach inicjatywy badacze będą się koncentrować na oddziaływaniu regulacyjnym traktatów megaregionalnych takich jak Trans-Pacific Partnership (TPP), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Trade in Services Agreement (TiSA) przede wszystkim na państwa trzecie.

Na razie na stronie opublikowano:
Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są tutaj.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Call for papers: Vienna Journal of International Constitutional Law Conference: International Constitutional Law (Wiedeń, wrzesień 2016)

Vienna Journal on International Constitutional Law zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję, która zostanie zorganizowana z okazji 10-lecia istnienia czasopisma. Temat konferencji to "International Constitutional Law". Wydarzenie zaplanowana na 23 września 2016 r. (Wiedeń).

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 15 maja 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

niedziela, 3 kwietnia 2016

Call for Papers: ESIL International Human Rights Law Interest Group Workshop (Ryga, wrzesień 2016)

Interest Group on International Human Rights, działające w ramach European Society of International Law (ESIL), zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty, które odbędą się w Rydze 7 września 2016 r. tuż przed tegoroczną główną konferencją ESIL (12th Annual ESIL Conference). Temat warsztatów to: "The Place of International Human Rights Law in Times of Crisis".

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami: in what types of crises does international human rights law operate? How well does it address the crises it faces, ranging from governing conflict, to migration, to climate change, to the use and application of new technologies? Is international human rights law central and effective in crisis management or is it relegated to the margins? Is international human rights law exist in a perpetual in crisis-management mode? Has it managed to adapt and evolve to new types of crises? How does it co-exist with other international law regimes applicable during crisis? Are models of co-regulation emerging? How are these models assessed and analysed?

Propozycje referatów można przesyłać do 15 kwietnia 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

sobota, 2 kwietnia 2016

Call for papers: ESIL International Bio Law Interest Group Workshop (Ryga, wrzesień 2016)

International Bio Law Interest Group działająca w ramach European Society of International Law (ESIL) zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty, które odbędą się w Rydze 7 września 2016 r. tuż przed tegoroczną główną konferencją ESIL (12th Annual ESIL Conference). Temat warsztatów to "International Biolaw in Times of Crisis: Progress and Challenges". 

Organizatorzy planują dwa panele tematyczne:
 • International biolaw in times of crisis: the international approach
 • International biolaw in times of crisis: the European approach
Propozycje referatów można przesyłać do 15 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu .

piątek, 1 kwietnia 2016

Debata PPM: Standard praworządności w orzecznictwie międzynarodowym

W związku z trwającą debatą dotyczącą statusu zasady praworządności - jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na państwa mocą prawa międzynarodowego i prawa UE - chcielibyśmy zaprosić czytelników PPM do wspólnej refleksji.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja trzech perspektyw orzeczniczych:
 • dr hab. Ireneusz Kamiński (INP PAN), Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
 • dr Anna Pudło (ALK), Trybunału Sprawiedliwości (UE), 
 • dr Łucja Nowak (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński/PPM), międzynarodowy arbitraż inwestycyjny


Debata odbędzie się w piątek 22 kwietnia na kampusie SGH.
Honorowy patronat nad wydarzeniem zgodziła się objąć Grupa Polska ILA.

Spotkanie poprowadzi dr Marcin Menkes (SGH/PPM).

Szczegóły organizacyjne i formularz rejestracyjny dostępne są tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Call for papers: ESIL International Economic Law Interest Group (Ryga, wrzesień 2016)

International Economic Law Interest Group działające w ramach European Society of International Law (ESIL) zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty, które odbędą się w Rydze 7 września 2016 r. tuż przed  tegoroczną główną konferencją ESIL (12th Annual ESIL Conference). 

Organizatorzy przewidują trzy panele:
 • The future of world economic law: new mega-regional trade and investment agreements and the proposed International Investment Court
 • International Economic Law and sustainable development and climate change
 • International Economic Law and economic sanctions.
Propozycje referatów można przesyłać do 15 maja 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.