środa, 27 kwietnia 2016

Podsumowanie debaty Standard praworządności w orzecznictwie międzynarodowym

22 kwietnia w kampusie SGH odbyła się debata poświęcona zagadnieniu Standardu praworządności w orzecznictwie międzynarodowym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Grupa Polska ILA.

Punktem wyjścia do debaty były wystąpienia poświęcone:
- orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wygłoszone przez prof. dr hab. Ireneusza Kamińskiego (INP PAN), oraz
- wyrokom arbitraży inwestycyjnych zaprezentowanym przez dr Łucję Nowak (kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz redakcja PPM).

Po odnotowaniu specyfiki obu trybów postępowań (jak choćby charakteru ad hoc trybunałów arbitrażowych powoływanych nawet przy stałych sekretariatach traktatowych, czy wyjątkowości postępowań międzypaństwowych przed EKPCz) oraz dostępnych sankcji (z jednej strony niewspółmierności wysokości sankcji finansowych, a z drugiej nieporównywalnej doniosłości praktyki naming & shaming) uczestnicy przeszli do istoty problemu.

Po pierwsze, omówiony został charakter normatywny zasady praworządności, w obu przypadkach traktowanej subsydiarnie względem pozytywnych obowiązków państw.

Po drugie, porównanie standardów praw człowieka i prawa inwestycyjnego – a dzięki głosom audytorium również prawa UE, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego – uprawnia konkluzję, że tzw. praworządność formalna (wąska koncepcja praworządności) może stanowić normę wspólną wszystkim obszarom prawa międzynarodowego. Zaskakująca okazała się zaś częstotliwość przewijania się elementu materialnego praworządności – redystrybucyjnych kompetencji państw, zwyczajowo sytuowanego po choćby demokracji.

Spotkanie moderował dr Marcin Menkes, KZiF SGH/PPM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz