czwartek, 21 kwietnia 2016

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki

Właśnie ukazała się książka pod red. Patrycji Grzebyk oraz Elżbiety Mikos-Skuzy "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki". Jest to pierwsza na rynku polskim pozycja naukowa wprowadzająca Czytelnika w złożoną problematykę pomocy humanitarnej. Autorzy przedstawiają ramy prawne, geograficzne oraz polityczne świadczenia pomocy w różnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna główne zasady prawa międzynarodowego publicznego, prawa unijnego i prawa krajowego odnoszące się do pomocy humanitarnej oraz główne kategorie jej dawców i beneficjentów. Przedstawiono również kluczowe, €“ z praktycznego punktu widzenia, zagadnienie tzw. klastrów pomocy humanitarnej, problemy militaryzacji pomocy, prawidłowej identyfikacji ofiar, a także wzajemnego wpływu środowiska naturalnego i pomocy humanitarnej. 

W tomie publikują: 

Michał Balcerzak, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Anna Dudek, Zdzisław Galicki, Piotr Girdwoyń, Patrycja Grzebyk, Dorota Heidrich, Jacek Jagielski, Tomasz Kamiński, Monika Korowajczyk-Sujkowska, Katarzyna Kot-Majewska, Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, Elżbieta Mikos-Skuza, Joanna Nowakowska-Małusecka, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Magdalena Stefańska.

Książka do nabycia m.in. w: wydawnictwie naukowym Scholar.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz