wtorek, 12 kwietnia 2016

Program stypendialny: UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017

   Źródło: https://en.wikipedia.org

Polski Komitet do spraw UNESCO ogłosił w zeszłym tygodniu nabór na stypendia Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w ramach programu stypendialnego współfinansowanego z UNESCO - UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017.

Oferta obejmuje 75 stypendiów realizowanych na uczelniach w Chińskiej Republice Ludowej w okresie jednego roku akademickiego (2016/2017) przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych w różnorodnych dziedzinach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (studia licencjackie lub magisterskie). Kandydatury (maksymalnie 2 osoby z kraju) powinny być składane zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych.  

Szczegółowy opis programu oraz warunki, warunki ubiegania się o to stypendium oraz formularze aplikacyjne znajdują się tu i tu.

Termin składania aplikacji, wraz z wymaganym poparciem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO upływa 20 maja 2016 r.

Więcej informacji:
Polski Komitet do spraw UNESCO
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Tel. (22) 620 33 55
Tel./faks (22) 620 33 62
E-mail: komitet@unesco.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz