wtorek, 5 lipca 2016

Vol. XIII (2015) Rocznika "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" w wolnym dostępie

Zeszłoroczny numer Rocznika "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" został opublikowany na stronach internetowych czasopismaWśród autorów są również redaktorzy naszego bloga.

Aktualny numer (vol. XIV, 2016) jest w druku. Zostanie opublikowany w wolnym dostępie w przyszłym roku. Tymczasem zachęcamy do lektury numeru z 2015 roku!

Spis treści:
Artykuły:


Ireneusz Kamiński, Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  
Piotr Kobielski, Opieka dyplomatyczno-konsularna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
Joanna Markiewicz-Stanny, Wolność i bezpieczeństwo osobiste osób ubiegających się  o ochronę międzynarodową - refleksje na tle przekształconej dyrektywy recepcyjnej
Agata Kleczkowska, Reakcja państwa na napaść zbrojną ze strony aktora niepaństwowego – uwagi na przykładzie doktryny Unwilling or Unable
Łukasz Gruszczyński, Łucja Nowak, Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych a międzynarodowe prawo inwestycyjne: uwagi w kontekście sporu Philip Morris Asia Limited v. Australia
Jakub Kociubiński, Ekstraterytorialne stosowanie prawa Unii Europejskiej do kontroli koncentracji linii lotniczych 
Łukasz Stępkowski, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy w odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego
Agnieszka Czubik, Równouprawnienie języków dyplomatycznych na forum organizacji międzynarodowych
Paweł Filipek, Sprawa sukcesji traktatów w przypadku spodziewanej niepodległości Kurdystanu
Glosa:
Michał Balcerzak, Problem stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do oceny wydarzeń odległych w czasie – glosa do wyroku ETPC w sprawie O'Keeffe przeciwko Irlandii z dnia 28 stycznia 2014 r. (skarga nr 35810/09) 
Refleksje:
Paweł Czubik, Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce – uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych z 31.01.2014 r. 
Joanna Faruga, „Problem wieży Babel" w prawie konkurencji Unii Europejskiej - rozbieżność między różnymi wersjami językowymi streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie COMP/39.579
Recenzja:
Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Recenzja - Charilaos Nikolaidis: The Right to Equality in European Human Rights Law. the Quest for Substance in the Jurisprudence of the European Courts, Routledge, London&New York 2015 (ss. 238) 
Sprawozdanie:
Ogólnopolskie seminarium naukowe Aktualne problemy transportu międzynarodowego, Kraków, 25 września 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz