niedziela, 25 września 2016

X Seminarium Warszawskie 14.10.2016 r.

W dniu 14 października br. odbędzie się już X Seminarium Warszawskie. Tegoroczna edycja organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej poświęcona jest ochronie praw osób pozbawionych wolności i warunkom osadzenia. Podstawowym celem organizatorów seminarium jest upowszechnienie wiedzy nt. standardu strasburskiego odnoszącego się do warunków izolacji penitencjarnej i przeciwdziałanie w ten sposób naruszeniom praw osób osadzonych i skargom kierowanym przeciwko Polsce z tytułu naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Formularz zgłoszeniowy oraz program dostępne są na stronie MSZ tu.

Serdecznie zapraszamy!

Call for papers: Transnational and International Environmental Crime: Synergies, Priorities and Challenges (Lincoln, luty 2017)

Lincoln Centre for Environmental Law and Justice działające przy Uniwersytecie w Lincoln zaprasza do udziału w jednodniowym sympozjum zatytułowanym "Transnational and International Environmental Crime: Synergies, Priorities and Challenges". Sympozjum odbędzie na 15 lutego 2017 r.

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać na adres: mhall(at)lincoln.ac.uk (prof. Matthew Hall). Niestety w ogłoszeniu nie podano żadnego terminu. Więcej informacji jest dostępnych tu.

sobota, 24 września 2016

Call for papers: British Yearbook of International Law

British Yearbook of International Law (BYIL) zaprasza do przesyłania propozycji artykułów które zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma (2016) jako część sympozjum na temat Raportu Chilcota. Potencjalne tematy jakimi jest zainteresowany BYIL obejmują:
 • the implications of the Report’s findings for the legality of the 2003 invasion of Iraq;
 • the consequences/effect of the absence of direct consideration of international law in the Report (what does this tell us (if anything) about the role of domestic inquiries and of international law?);
 • the differences between the Report and reports prepared in other states dealing with some or all of the same issues, possibly including reflection on the disparate treatment of public international law;
 • the ways in which ‘state intelligence’ is handled by both those charged with making a decision on whether to deploy armed forces and by the authors of the Report itself;
 • the relationship between policy and law evinced by the Inquiry and the Report;
 • how decisions were made in the lead up to the final decision to deploy armed forces in Iraq – what lessons can be drawn for decisionmaking processes and foreign policy?
 • how international lawyers – scholars, judges, practitioners and legal advisers – should approach questions of state decision-making in light of the Report, and the potential implications for analysing state practice in international law;
 • whether the inquiry process has achieved some form of ‘responsibility’: what is the likely effect of the Report in securing responsibility and accountability? (Both concepts to be broadly defined.) What does the Inquiry process/Report tell us about how a state deals with the fact that it may have breached international law? Does the domestic inquiry process help to secure accountability, or does it obscure/diffuse it?
 • the dynamic between the focus on specific individuals in the Report (and the public perception that such individuals should be held accountable) and the notion of state – i.e. collective – responsibility?

Propozycje artykułów (500-1.000 słów) można przesyłać do 9 grudnia 2016 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.

piątek, 23 września 2016

Call for papers: International Dispute Resolution Works-in-Progress Conference (Columbia, luty 2017)

Center for the Study of Dispute Resolution działające przy University of Missouri School of Law oraz American Society of International Law (ASIL) Dispute Resolution and Midwest Interest Groups zaprasza do udziału w "International Dispute Resolution Works-in-Progress Conference". Spotkanie odbędzie się w dniach od 2 do 3 lutego 2017 r. na University of Missouri School of Law (Columbia). 

Propozycje referatów (maksymalnie jedna strona) można przesyłać do 15 października 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

czwartek, 22 września 2016

Call for applicants: The Annual Junior Faculty Forum (Nottingham, maj 2017)

W dniach 8-10 maja 2017 r. w Nottingham odbędzie się szósta edycja "The Annual Junior Faculty Forum for International Law". Wydarzenie jest skierowane do młodszych badaczy (osoby do 6 lat po doktoracie zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej), zaś nadzór merytoryczny nad nim sprawują sławy prawa międzynarodowego: Dino Kritsiotis, Anne Orford, Michael D. Kirby, Kathleen Fitzpatrick oraz J.H.H. Weiler.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 21 września 2016

Call for contributors: Oxford Reports on International Law in EU Courts

Wydawnictwo Oxford University Press we współpracy z Leuven Centre for Global Governance Studies uruchomiło w swojej elektronicznej bazie danych nowy moduł zajmujący się orzecznictwem sądów unijnych dotyczących prawa międzynarodowego ("Oxford Reports on International Law in EU Courts"). Wydawnictwo poszukuje aktualnie autorów zainteresowanych udziałem w rozwijaniu tego projektu. Współpraca polega na przygotowaniu krótkich opracowań wybranych orzeczeń.  

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 20 września 2016

IX Kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, 9-10 XII Toruń

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do udziału w IX Kolokwium naukowym praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, które odbędzie się w dniach 9-10 Grudnia w Toruniu. Tegoroczne Kolokwium nosi tytuł ,,Prawa człowieka a ochrona środowiska - wspólne  wartości i wyzwania".

czwartek, 15 września 2016

Konkurs na artykuł - Polish Law Review


W minionych miesiącach niewątpliwie najbardziej „gorącym” tematem, odbijającym się szerokim, echem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, jest dyskusja wokół Trybunału Konstytucyjnego

Z tego też względu Redakcja czasopisma z uwagi na charakter czasopisma wychodzący poza ramy dyskusji politycznej lub publicystycznej, opisujący i analizujący wskazaną problematykę, zdecydowała się na ogłoszenie konkursu na artykuł naukowy.

Serdecznie zapraszamy do składania prac i udziału w konkursie dotyczącym zagadnienia: "Trybunał Konstytucyjny w Polsce anno Domini 2016".

Jak Państwo wiedzą, misją czasopisma naukowego „Polish Law Review” (ISSN 2450-9841) jest prezentacja i promocja polskiej myśli prawniczej na arenie międzynarodowej - jej chlubnych kart z przeszłości, a także kierunków i wyników aktualnie prowadzonych badań. Jednocześnie pragniemy dostarczyć zagranicznym Czytelnikom rzetelnych informacji na temat aktualnych, krajowych problemów przykuwających uwagę środowiska prawniczego.

W ramach konkursu przewidziano 3 nagrody pieniężne (2.500 zł, 1.500 zł, 1.000 zł – podane kwoty są kwotami brutto) oraz możliwość publikacji wszystkich zgłoszonych prac, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny, w czasopiśmie „Polish Law Review”.Szczegóły konkursu na stronie Polish Law Review 

wtorek, 13 września 2016

Call for papers: ESIL Prague-Nottingham Symposium - Non-UN Sanctions and International Law (Praga, maj 2017; Nottingham, listopad 2017)

Institute of International Relations w Pradze oraz Nottingham International Law and Security Centre działające przy Uniwersytecie w Nottingham zapraszają do udziału w wspólnym ESIL Symposium zatytułowanym "Non-UN Sanctions and International Law". Sympozjum będzie składało się z dwóch  wydarzeń - konferencja w Pradze (5 maja 2017 r.) będzie dotyczyła problematyki legalności oraz legitymacji sankcji, zaś konferencja w Nottingham ich skuteczności (10 listopada 2016 r.).

Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • the legal ground(s) for Non-UN Sanctions under current international law;
 • the relationship between UN and Non-UN Sanctions;
 • the legitimate aims pursued by Non-UN Sanctions;
 • the legality of Non-UN Sanctions adopted to promote fundamental interests of the international community (sanctions in reaction to the use of force or to gross human rights violations);
 • the role of non-state (private) actors in Non-UN Sanctions;
 • sanctions as a tool of the Common Foreign and Security Policy of the EU;
 • the legality of counter-sanctions;
 • potential conflicts with human rights law, trade and investment law
Propozycje referatów (maksymalnie 750 słów) należy przesyłać do 25 października 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

piątek, 9 września 2016

Call for papers: New Journal: Anti-Discrimination Law Review

Komitet Redakcyjny nowego, recenzowanego czasopisma naukowego "Anti-Discrimination Law Review" (ADLREV) zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń artykułów. Problematyka czasopisma dotyczy globalnych, europejskich i krajowych osiągnięć (oraz trudności) w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji oraz realizacji praw równościowych. Zgłoszenia  mogą dotyczyć wszystkich działów ADLREV: artykuły; glosy (case comments), recenzje publikacji oraz sprawozdania dotyczące aktualnych wydarzeń odnoszących się do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji. Czasopismo jest wydawane w języku angielskim i stanowi wspólny projekt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz oficyny Wolters Kluwer. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel. Pierwszy numer ADLREV ukaże się w październiku 2016 r. Niniejszy Call for Papers dotyczy kolejnych numerów. 

Informacja o ADLREV na stronach www Wolters Kluwer Polska oraz tu.
Call for Papers oraz instrukcje dla autorów na stronach www Wolters Kluwer Polska.

Więcej informacji pod adresem e-mail: adlrev@wolterskluwer.pl

czwartek, 8 września 2016

Katedra UNESCO Prawa Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W wrześniu 2016 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zacznie działać Katedra UNESCO Prawa Ochrony Dóbr kultury (UNESCO Chair in Cultural Property Legal Studies). Kierownikiem jej będzie dr Alicja Jagielska-Burduk.

Więcej szczegółów podamy wkrótce po podpisaniu przez Uczelnię umowy z centralą UNESCO w Paryżu. 

środa, 7 września 2016

Wykład otwarty: The Role of Sovereignty in the History of International Law (Warszawa, 3 października 2016)

Serdecznie zapraszamy na drugi wykład okolicznościowy poświęcony pamięci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego. Tegorocznym wykładowcą będzie prof. Alain Pellet (Uniwersytet Paris X). Temat jego wykładu to: "The Role of Sovereignty in the History of International Law" (wykład w języku angielskim).

Wykład zostanie wygłoszony w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (PAN) w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, II piętro) w dniu 3 października 2016 r. o godz. 16.00.

[ZMIANA DATY] Call for papers: „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” Kraków, 17–18 listopada 2016 r.

Organizatorzy konferencji "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej" dokonali zmiany terminu konferencji. Ostatecznie konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. 

W związku z powyższym zmieniono również terminy zgłaszania udziału (do 1 października zgłoszenia referatów, do 16 października udziału bez referatu). Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 16 października. 

W pozostałym zakresie odsyłamy do naszej (odpowiednio zmienionej) poprzedniej informacji

poniedziałek, 5 września 2016

Call for papers: International Organisations, Non-State Actors, Customary International Law (Manchester, styczeń 2017)

Manchester International Law Centre opublikowało call for papers dotyczący warsztatów zatytułowanych "The Role of International Organizations and Non-State Actors in the Formation of Customary International Law," które odbędą się w dniach 26 - 27 stycznia 2017 r.

Organizatorzy są zainteresowani następującymi tematami:
 • The International Law Commission and Formation of CIL
 • The Theory of Formation of CIL
 • The Role of International Organizations in the Formation of CIL
 • The Role of Non-State Actors in the Formation of CIL.
Propozycje referatów (750-1000 słów) można przesyłać do 15 października 2016 r. Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa zakwalifikowanych osobom. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

niedziela, 4 września 2016

Call for papers: Cognitive Sociology, Culture, and International Law (Kopenhaga, kwiecień 2017)

iCourts - Centre of Excellence for International Courts opublikowało call for papers dotyczący warsztatów zatytułowanych "Cognitive Sociology, Culture and International Law," które odbędą się w dniach 28-29 kwietnia 2017 r. w Kopenhadze.

Organizatorzy planują następujące bloki tematyczne:
 • Decision-Making, Cognitive Bias, and Practices
 • "Optical communities", organizational identities and collective memories
 • Communication, Routines, and Knowledge Formats
 • International law as a domain of expertise 
Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 1 listopada 2016 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

sobota, 3 września 2016

Call for papers (przypomnienie): ESIL Research Forum - The Neutrality of International Law: Myth or Reality? (Grenada, marzec 2016)

Przypominamy, że do dnia 30 września 2016 r. można przesyłać propozycje referatów na coroczne ESIL Research Forum ("The Neutrality of International Law: Myth or Reality?"), które odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Grenadzie. O szczegółach pisaliśmy tu.