niedziela, 25 września 2016

X Seminarium Warszawskie 14.10.2016 r.

W dniu 14 października br. odbędzie się już X Seminarium Warszawskie. Tegoroczna edycja organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej poświęcona jest ochronie praw osób pozbawionych wolności i warunkom osadzenia. Podstawowym celem organizatorów seminarium jest upowszechnienie wiedzy nt. standardu strasburskiego odnoszącego się do warunków izolacji penitencjarnej i przeciwdziałanie w ten sposób naruszeniom praw osób osadzonych i skargom kierowanym przeciwko Polsce z tytułu naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Formularz zgłoszeniowy oraz program dostępne są na stronie MSZ tu.

Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz