czwartek, 27 października 2016

Call for papers: Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention


Redakcja półrocznika "Santander Art and Culture Law Review" zaprasza do przesyłania artykułów w języku angielskim do nowego numeru tego czasopisma poświęconego Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2015 r.

Pełna treść Call for Papers jest dostępna tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz