niedziela, 6 listopada 2016

Nowa publikacja: M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa: 2016

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się nowa monografia naszego redakcyjnego kolegi dr Marcina Menkesa (Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 2016). Autorowi gratulujemy a czytelnikom życzymy miłej lektury!

Poniżej zamieszczamy krótkie streszczenie monografii.

Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze stosunków gospodarczych doprowadziło to m.in. do zmiany sposobu prowadzenia biznesu – upowszechnienia się korporacji transnarodowych. W rezultacie kolejne kwestie regulowane dotąd na poziomie krajowym wymagają wytworzenia spójnego środowiska prawnego, a klasyczne metody stanowienia prawa międzynarodowego okazują się do tego celu nieadekwatne. Praktyczną odpowiedzią na owe wyzwania stał się analizowany w pracy governance. Mimo że posiłkowanie się governance jest oczywiste dla ekonomistów czy politologów, dotąd nie wypracowano sposobu jego włączenia do systematyki prawa. W rezultacie państwa i podmioty gospodarcze zmuszone są do funkcjonowania w niedookreślonej strefie prawnej. Niniejsza monografia stanowi propozycję rozwiązania problemu – wskazania miejsca governance w prawie międzynarodowym gospodarczym.

Po rozważaniach teoretycznych nad koncepcją governance i soft law, części szczegółowe poświęcono międzynarodowemu prawu finansowemu, inwestycyjnemu oraz handlowemu. Zawarte w konkluzjach praktyczne wskazówki powinny jednak nie tylko zainteresować specjalistów prawa międzynarodowego gospodarczego, ale stanowić punkt odniesienia w szerszej refleksji nad adaptacją prawa międzynarodowego publicznego do zmieniającego się świata doby globalizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz