wtorek, 22 listopada 2016

Nowy podręcznik: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, Warszawa: 2016

Miło nam poinformować, że w wydawnictwie C.H. Beck ukazał się właśnie pierwszy na polskim rynku podręcznik do prawa międzynarodowego gospodarczego, którego autorami jest trzech naszych redaktorów (Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes oraz Łucja Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, Warszawa: 2016). Poniżej informacją z materiałów wydawcy.


Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do prawa międzynarodowego gospodarczego. Autorzy przedstawiają w nim węzłowe zagadnienia tego obszaru, stanowiącego standardowo wykładany przedmiot na większości uznanych uczelni zagranicznych. W kolejnych częściach omawiają oni najważniejsze instytucje oraz regulacje materialne i proceduralne w zakresie handlu międzynarodowego, ochrony bezpośrednich inwestycji zagranicznych (międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego) oraz międzynarodowych stosunków monetarnych i finansowych. Autorzy wyjaśniają, między innymi, jakie reguły stosują się do międzynarodowego obrotu towarami i usługami, na jakie traktowanie w kraju może liczyć inwestor zagraniczny, czy też jakie są warunki uzyskania pomocy międzynarodowej w przypadku kryzysu finansowego. Ułatwieniem w poznawaniu meandrów międzynarodowych regulacji gospodarczych są praktyczne studia przypadków ilustrujące bardziej skomplikowane kwestie prawne.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów magisterskich i licencjackich oraz uczestników studiów podyplomowych. Może on być zarówno podstawową publikacją dla przedmiotów takich jak „Prawo międzynarodowe  gospodarcze”, „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jak i uzupełniającą (np. w ramach kursu „Prawo międzynarodowe publiczne”).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz