sobota, 31 grudnia 2016

Wkrótce otwarcie konkursu MNiSW Mobilność Plus V

Zwykle nie publikujemy tego typu ogłoszeń. Tym razem robimy jednak wyjątek bo program oferowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) daje fantastyczną możliwość prowadzenia badań (w tym i oczywiście z zakresu prawa międzynarodowego) w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. 

Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego oraz stosunkowo wysokie stypendium. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi
 • uczestnikami studiów doktoranckich.
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

piątek, 30 grudnia 2016

Call for applications: 2017-18 Austrian Marshall Plan Foundation Fellows in Central European

The Austrian Marshall Plan Foundation ogłosiła właśnie konkurs na 4 stypendia badawcze na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) w Waszyngtonie (jedno całoroczne oraz 3 jedno-trzy miesięczne). W tym roku Fundacja jest zainteresowana osobami zajmującymi się relacjami międzynarodowymi pomiędzy USA a Europą Środkowo-Centralną. Termin przesyłania aplikacji upływa 15 marca 2017 r.

Więcej szczegółów jest dostępnych tu

czwartek, 29 grudnia 2016

Call for applicants: doktorant w projekcie Citizenship and Governance in the European Union (Berlin)

WZB Berlin Social Science Center poszukuje osoby zainteresowanej przygotowaniem doktoratu w obszarze “Citizenship and Governance in the European Union”. Rozpoczęcie 4-letniego projektu od 1 września 2017 r. Aplikacje można przesyłać do 1 marca 2017 r. 

Więcej szczegółów dostępnych tu.

środa, 28 grudnia 2016

Call for papers: Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość (Międzyzdroje, maj 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", połączonej ze zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego. Konferencja odbędzie się w dniach od 17 do 19 maja 2017 r. w Międzyzdrojach. Organizatorzy planują dwa bloki tematyczne: (i) prawo międzynarodowe wobec wyzwań dla społeczności oraz (ii) wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 31 stycznia 2017 r. (wraz z tematem wystąpienia, oczywiście istnieje również możliwość udziału bez wystąpienia). Opłata konferencyjna wynosi 820 zł i obejmuje uczestnictwo w obradach oraz zakwaterowania w hotelu (dwie noce), wyżywienie oraz transfer z lotniska w Goleniowie.

Więcej informacji (oraz same formularze zgłoszeniowe) można uzyskać od dr Eweliny Cała-Wacinkiewicz (ewacinkiewicz(at)gmail.com).

W związku z tym, że doroczny zjazd katedr to najważniejsze wydarzenie dla polskich międzynarodowców, będziemy o nim informować na bieżąco.

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Call for papers: Hague Yearbook of International Law

Hague Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania artykułów do nowego numeru (vol. 28). HYIL przyjmuje teksty z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego. Wytyczne dotyczące formatowania dostępne są tu. Artykuły można przesyłać na: hagueyearbook(at)gmail.com (termin to 1 kwietnia 2017 r.).

niedziela, 25 grudnia 2016

Call for papers: 2017 Conference on WTO Law (Genewa, czerwiec 2017)

The Graduate Institute’s Centre for Trade and Economic Integration oraz Georgetown University’s Institute of International Economic Law zapraszają do udziały w swojej corocznej konferencji "2017 Conference on WTO Law", która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Genewie. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do młodych naukowców (obrona doktoratu później niż w czerwcu 2009 r.). Jeden z bloków tematycznych ("Free Trade Under Attack: Is a Radical Rethink of Trade and Investment Agreements Needed?") jest otwarty natomiast dla wszystkich zainteresowanych. Obrady zostaną zorganizowane w ramach następujących sesji:
 • Globalization Backlash & the Return of Economic Nationalism: Where Have Trade Agreements Failed And What Will Or Should NextGeneration Trade Policy Look Like?
 • Developments in Trade Remedies Legislation & Jurisprudence: (China) Market Economy Status, Alternative Flexibilities & The Bigger Question Of How To Marry Trade Liberalization With Varying Degrees Of "State Capitalism"
 • Brexit and The Legal Consequences for Global Trade Relations: Considerations under UK & EU Law and WTO & FTA Agreements
 • Free Trade Under Attack: Is a Radical Rethink of Trade and Investment Agreements Needed?
 • Making Trade Dispute Settlement More Effective And Inclusive: Informal Reforms At The WTO And Alternative Hard And Soft Law Systems In And Outside Of The WTO
 • Deliverables for MC11: State-of-Play & Discussion on Possible New Disciplines and Alternative Approaches to Address E-Commerce, Digital Economy and Other Trade Issues in a Post-Nairobi WTO 
Termin przesyłania propozycji referatów upływa 1 marca 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 24 grudnia 2016

Call for applicants: 2017-18 Brandon Research Fellowship (Cambridge)

The Lauterpacht Centre for International Law zaprasza do składania wniosków na 2017-18 Brandon Research Fellowship. Wybrana osoba spędzi w Centrum 11-13 tygodni (w okresie pomiędzy październikiem 2017 r. a wrześniem 2018 r.). 

Wnioski można składać do 21 marca 2017 r. Więcej szczegółów, w tym zasady konkursu, można znaleźć tu.

piątek, 23 grudnia 2016

Call for Papers - Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention

Komitet Redakcyjny półrocznika "Santander Art and Culture Law Review" (SAALCR) zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego numeru tego czasopisma (2017, t. 3, nr 2). Temat tego numeru dotyczy prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018), w ciągu ostatniej dekady. 

Termin nadsyłanie tekstów upływa w dniu 15 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie SAACLR.
Wymogi redakcyjne tu
 

czwartek, 22 grudnia 2016

Call for Papers: Business and Human Rights: International Law Challenges, European Responses (Mediolan, maj 2017)

Università degli Studi di Milano zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Business and Human Rights: International Law Challenges, European Responses", która odbędzie się w Mediolanie w dniach od 29 do 30 maja 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • The implementation in Europe of the international legal instruments and principles on B&HR;
 • The European contribution to the development of international principles on B&HR;
 • The implementation in Europe of the Sustainable Development Goals and the relationship existing with B&HR;
 • The EU and domestic frameworks on CSR and their relationship with the international legal framework on B&HR;
 • National Action Plans (NAPs) implementing the UNGPs in Europe;
 • The UNGPs’ State duty to protect human rights, as interpreted and applied by the EU, the Council of Europe, and/or by European countries;
 • Legislation addressing corporate behavior and the provision for a human rights due diligence process in Europe;
 • Access to remedies within Europe;
 • The implementation of the OECD Guidelines and the relevant practice developed by the National Contact Points established in Europe;
 • The EU private international legal framework on B&HR, its application and the related case law;
 • The implications for B&HR of the EU trade and investment policy (including the negotiation/conclusion of: Free Trade Agreements, Economic Partnership Agreements and/or Investment Agreements/Chapters);
 • Public/private partnerships as a means to promote respect for human rights in Europe.
Propozycje referatów (maksymalnie 600 słów) można przesyłać do 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 21 grudnia 2016

Call for papers: International Law in a Dark Time (Helsinki, maj 2017)

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights oraz Peking University Institute of International Law zapraszają do przesyłania propozycji referatów na seminarium zatytułowane "International Law in a Dark Time", które odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. na Uniwersytecie w Helsinkach. Prezentacje będą prezentowane w ramach następujących bloków tematycznych:

1) Human Rights in a Dark Time
2) Environmental Law in a Dark Time
3) The Laws of Security in a Dark Time
4) The Laws of the International Economy in a Dark Time.

Call for papers jest skierowany do doktorantów oraz młodych naukowców. Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 31 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Call for papers: 50 Years after 1967: Evaluating the Past, Present and Future of the Law of Belligerent Occupation (Tel Awiw, Jerozolima, maj 2017)

The Minerva Center for Human Rights (Hebrew University of Jerusalem) wraz z partnerami zaprasza do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej "50 Years after 1967: Evaluating the Past, Present and Future of the Law of Belligerent Occupation", która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. w Jerozolimie oraz Tel Awiwie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi tematami: 
 • The tension between stability and change in the law and practice of belligerent occupation
 • New forms of occupation and domination and their regulation under international law
 • The effects of occupation on internationally protected human rights and the cultural, social and national identities of the communities involved, and on their natural resources
 • The law governing conduct of hostilities in occupied territories
 • The debate over the very legality of occupation – revisiting the jus ad bellum v jus in bello dichotomy
 • Critical Reflections on the legitimacy and effectiveness of the law in belligerent occupation: is it legitimizing the exercise of power? what lessons can be drawn from its mis/dis-application?
 • The role of national and international institutions in advancing or inhibiting the implementation and reform of the laws of belligerent occupation 
Propozycje referatów (1-2 strony) można przesyłać do 15 stycznia 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania uczestników konferencji. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 18 grudnia 2016

Nagrody Manfreda Lachsa

Z pewnym opóźnieniem chcieliśmy poinformować o wynikach tegorocznej XII edycji konkursu imienia Manfreda Lachsa dla autorów najlepszych publikacji książkowych z dziedziny prawa międzynarodowego opublikowanych w kraju lub za granicą w 2015 r.

W kategorii kolejnych monografii nagrodę otrzymał prof. Jerzy Kranz za książkę pt. "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa: 2015. W kategorii debiutów nagrodę otrzymał nasz redakcyjny kolega Andrzej Jakubowski za książkę pt. "State Succession in Cultural Property", Oxford University Press, Oxford: 2015. 

Obu nagrodzonym autorom gratulujemy!

sobota, 17 grudnia 2016

Call for papers: International Investment Law & the Law of Armed Conflict (Ateny, październik 2017)

Athens Public International Law Center wraz z partnerami zaprasza do udziału w kolokwium zatytułowanym "International Investment Law & the Law of Armed Conflict", które odbędzie się w dniach 5 oraz 6 października 2017 r. w Atenach. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:

czwartek, 15 grudnia 2016

Call for papers: The use of authorities in international dispute settlement (Cambridge, marzec 2017)

Lauterpach Centre for International Law zaprasza do udziału w warsztatach zatytułowanych "The use of authorities in international dispute settlement" , które odbędą się w Cambridge 20 marca 2017 r. Zaproszenie jest skierowane do doktorantów oraz młodych badaczy.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 14 grudnia 2016

Call for papers: Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea (Mediolan, maj 2017)

Wydział Prawa Università degli Studi di Milano-Bicocca zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea", która odbędzie się w dniach od 25 do 26 maja 2017 r. w Mediolanie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • International law of the sea and gender. Is the law of the sea gender neutral? Could/should feminist legal theory engage more with the topic? Would law of the sea benefit from such an analytical approach?
 • Torture, sexual abuses and trafficking at sea. Human trafficking, forced labour and slavery are endemic phenomena in the fisheries sector in some geographical areas; men and women, often due to their ethnicity, are sold and forced to work under physical and psychological threat. Women are the most vulnerable subject to torture, rape and sexual abuses. Do existing international norms adequately address the issue? What is peculiar about torture and sexual abuses when they occur at sea? Does international human rights law constitute a sufficient ground to tackle issues faced by women at sea or does it reinforce the depiction of women as victims rather than active participants within the international law of the sea framework?
 • The fisheries sector. Women constitute a major force in the small-scale sector of fisheries and aquaculture, yet their contribution is often deemed as informal, making women invisible. Furthermore, women are particularly vulnerable to international policies and deals that push towards the large-scale commercial sector. In its recent General Recommendation no. 34, the CEDAW Committee has called on State parties to integrate a gender perspective in their development policies and strategies, including the aquaculture and fishery sector. Does the current international legal framework provide adequate protection? What can we say about the role played by CEDAW? What about rural women and their contribution in the small-scale fishery industry?
 • Empowerment. Is there adequate access for women to the maritime sector? What tools, if any, are in place to favour their integration? What can international law say about the lack of women as members of national navies?
 • Participation. How can women participate as policy makers and stakeholders in the maritime sector? Does the process of policy making adequately engage with women? Does the current legal framework reflect roles and participation of women in the maritime sector or does it ignore its gender implications?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać to 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 13 grudnia 2016

Fellowship: The International Rule of Law - Rise or Decline (Berlin)

Grupa badawcza "The International Rule of Law - Rise or Decline" działająca przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Uniwersytecie w Poczdamie poszukuje osób zainteresowanych rocznym stypendium badawczym (start od 1 września 2017 r., istnieje możliwość jego przedłużenia do 24 miesięcy). Ogłoszenie jest skierowane do osób po doktoracie (maksymalnie 2 lata doświadczenia typu postdoc), zarówno prawników jak i badaczy stosunków międzynarodowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Kolasy

W czwartek,  15 grudnia 2016, w Sali Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, pok. 119 we Wrocławiu odbędzie się seminarium na cześć zmarłego niedawno Profesora Jana Kolasy.

Seminarium zatytułowane "Współczesne wyzwania dla prawa międzynarodowego w Europie i na świecie" połączone będzie z prezentacją Księgi  przygotowywanej dla Pana Profesora. 

Dokładne informacje znajdują się tu.

sobota, 10 grudnia 2016

Call for papers: International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice (Newcastle, kwiecień 2017)

Socio-Legal Studies Association zaprasza do przesyłania propozycji referatów na swoją coroczną konferencję (Socio-Legal Studies Association Annual Conference), która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r. na Newcastle University. Referaty zostaną zaprezentowane w ramach części zatytułowanej "International Criminal Justice: Theory, Policy and Practice".

Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 16 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu lub kontaktując się z organizatorem (Anna.Marie.Brennan(at)liverpool.ac.uk).

piątek, 9 grudnia 2016

Call for submissions: Trade, Law and Development

Czasopismo "Trade, Law and Development" zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru specjalnego "Recent Regionalism" (Vol. IX, No. 1), który ukaże się w lipcu 2017 r. Czasopismo przyjmuje zarówno artykuły, jak i krótsze formy (w tym komentarze oraz recenzje książek).

Teksty można przesyłać do 15 lutego 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 8 grudnia 2016

Call for papers: Refugee protection and the European civil society (Budapeszt, maj 2017)

Węgierska Akademia Nauk, Central European University, Ruhr University zapraszają do przesyłania propozycji referatów na warsztaty naukowe zatytułowane "Refugee protection and the European civil society", które odbędą się w Budapeszcie na początku maja 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami:
 • What are the forms of actual civil society based refugee protection in different EU member states and how do these operate under different economic, political and historic contexts?
 • How are networks of individual, collective and corporate actors focused on refugee protection organised at transnational, national and local level?
 • What is the relation of civil society based refugee protection to debates and policies on migrant integration?
 • At the individual level, who is active in refugee protection? What are the structural conditions of taking part - either symbolically or practically -, and which norms and values motivate people to be active in some way?
 • How do previous experiences of migration and civil mobilisation in support of migrants influence and shape current organisations and networks?
 • How are public discourses and ideologies of refugee protection (or rejection) related to general cognitive maps and discourses of migration (e.g. to categories of mobility, and more specifically, to distinctions between deserving and undeserving migrants)?
 • To what extent may these actions, practices and interactions be understood as political struggles and social movements? How are these related to collective actions of other marginalised groups? What are the political subjectivities produced by engaging in such activities?
 • What is the impact of these local, national and European refugee related networks on European policy, agenda setting and decision making?
Propozycje referatów można przesyłać do 30 stycznia 2017 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.

środa, 7 grudnia 2016

Call for papers: Philosophical Foundations of International Criminal Law: Its Intellectual Roots, Related Limits and Potential (Nowe Delhi, sierpień 2017)

Organizatorzy (m. in. the Centre for International Law Research and Policy) zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "The Philosophical Foundations of International Criminal Law", która odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2017 r. w Nowym Delhi. 

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 21 marca 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania uczestników.

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 6 grudnia 2016

Call for papers: Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe (Florencja, czerwiec 2016)

School of Law at the University of Portsmouth oraz European University Institute zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe", która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2017 r. we Florencji. Organizatorzy podzieli tematykę na trzy obszary:
 • Protecting Humanity: Inclusion, Identity, and Difference (How have dignity and human rights norms been deployed to challenge measures that seek to exclude and contain difference? Is the constitutional commitment to respect human dignity related to measures (such as border protection policies) that have been taken to create a cordon sanitaire - designed to safeguard the European (and national) identity? If so, in what ways? In what ways has dignity been used in assimilationist policies and laws (such as the ban on the veil) that guarantee inclusion by requiring adjustment to dominant (European/national) cultural norms and values? What kind of constitutional order is required to effectively protect the rights of humanity and guarantee the 'right to have rights'? What is the interrelation between human dignity, citizenship, national identity and European civilization?
 • Defining Democracy: Authoritarianism, Constitutional Reform, and Self-Determination (Is liberal democracy the only governance model compatible with dignity? Could states transition to an “illiberal” (or, perhaps, “less liberal”) regime, whilst remaining genuinely committed to respecting dignity? Does dignity impose a positive state obligation to maintain certain institutional and structural arrangements in which it can be effectively protected? Can / should dignity act as a legal constraint on the will of majorities when establishing a new constitutional regime? If so, what is the theoretical and normative justification for the role of dignity in limiting democratic decision-making powers? Must a certain core of dignity form part of the constitutional identity of a European state? Can states shape their constitutional identity in a way that impinges on that core? Is the imposition of measures that disregard or directly oppose the popular will of a nation state an affront to the dignity of its people? Is dignity inherently linked to participatory democracy? What is the relationship between human dignity and constitutional reforms that aim to restrict democratic freedoms in order to protect the dignity of the nation, groups, or communities (e.g. Article IX of the Fundamental Law of Hungary)?)
 • Realising Social Europe: Austerity, Welfare, and Solidarity (How have dignity, and fundamental rights, been (or not been) used to challenge austerity measures that have deteriorated living and working conditions? Should the constitutional commitment to dignity at the national and supranational level demand a greater degree of solidarity with the most vulnerable within and across borders? Does the meaningful protection of dignity require a stronger constitutional foundation for social rights?  Can dignity inspire a new (and better) vision for a social Europe than has so far been advanced? Should the constitutional protection of dignity be kept out of the socioeconomic sphere, and limited to the role of constraining the power of the state? Are there obligations to future generations deriving from the constitutional protection of dignity that must be taken into consideration in the agreement of austerity packages?)
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 28 lutego 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Wykład otwarty: Kryzys integracji europejskiej a stosunki polsko-niemieckie (Warszawa, 14 grudnia 2016)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Ambasadora Jerzego Margańskiego "Kryzys integracji europejskiej a stosunki polsko-niemieckie" (14 grudnia 2016 r. - w środę - początek o godz. 17.15).

Dr Jerzy Margański – doświadczony dyplomata, m.in. dyrektor sekretariatu ministrów spraw zagranicznych - Bronisława Geremka i Władysława Bartoszewskiego, Ambasador RP w Szwajcarii, w Austrii oraz ostatnio (do lipca br.) w Niemczech.

Wykład odbędzie się w Sali B-17, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: ivanna.kolisnyk(at)gmail.com.