sobota, 31 grudnia 2016

Wkrótce otwarcie konkursu MNiSW Mobilność Plus V

Zwykle nie publikujemy tego typu ogłoszeń. Tym razem robimy jednak wyjątek bo program oferowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) daje fantastyczną możliwość prowadzenia badań (w tym i oczywiście z zakresu prawa międzynarodowego) w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. 

Od 2 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego oraz stosunkowo wysokie stypendium. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
  • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi
  • uczestnikami studiów doktoranckich.
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz