poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences" (Warszawa, 14-15 września 2017 r.)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) w Heidelbergu, zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences", która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie. 
W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności. Zalecenia te jak dotąd nie zostały wykonane. Ponadto, w ostatnich tygodniach polski parlament uchwalił m.in. zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych, a obecnie pracuje nad zmianami ustawy o Sądzie Najwyższym, które również budzą zaniepokojenie instytucji europejskich.
Powyższe kwestie determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE do reagowania na naruszenia praworządności w państwach członkowskich, po implikacje m.in. dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich i obowiązków sądów krajowych w tym zakresie.
W obliczu tych wydarzeń, zagadnienia konferencyjne nabierają szczególnego wymiaru. Organizatorzy liczą na obecność środowiska akademickiego, praktyków, sędziów, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, która zarówno dla polskiego, jak i unijnego systemu prawa ma zasadnicze znaczenie. W związku z konferencją do Warszawy przyjedzie grono znaczących referentów z całej Europy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy.
Program konferencji dostępny jest tutaj.
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o rejestrację z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Call for papers: Conference Humanitarianism and the Remaking of International Law: History, Ideology, Practice, Technology (Melbourne, czerwiec 2018)

Melbourne Law School zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą roli humanitaryzmu w prawie międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 31 maj - 1 czerwca 2018 r. w Melbourne.
Organizatorzy są zainteresowani w szczególności następującymi tematami wystąpień:
 • laws of war and the social question
 • international humanitarian law and revolution
 • decolonisation and the remaking of international humanitarian law
 • humanitarian intervention and occupation in international law and history
 • humanitarian and securitisation responses to dispossession, displacement, and refugees
 • international humanitarian law and the framing of civil war
 • international humanitarian law and national liberation movements
 • incidents and events in the history of international humanitarian law-making
 • humanitarian law and human rights law in the 'global' battle space
 • humanitarian organisations and the politics of intervention
 • the relation of humanitarianism and counter-terrorism in international law
 • knowledge production and international humanitarian law
 • humanitarian law and visual culture 
 • international humanitarian law and practices of distinction
 • the technologies of humanitarian law and war
 • humanitarian law and algorithmic warfare
 • humanitarianism and the penal turn in international law
 • the meanings of humanitarian law across time and space
 • the political economy of international humanitarianism
 • critical geographies of international humanitarian law
 • international law after humanity
Zgłoszenia (abstrakt o długości do jednej strony oraz krótka nota biograficzna) na konferencję można nadsyłać do 1 września br. na adres laureate-intlaw@unimelb.edu.au. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.

piątek, 18 sierpnia 2017

Call for Authors: Smit & Herzog on the Law of the European Union

Z okazji 30. rocznicy pierwszego wydania komentarza pod redakcją Profesorów Hans Smita i Peter E. Herzoga do traktatów założycielskich Unii Europejskiej, obecna redakcja publikacji poszukuje kandydatów do dalszego współtworzenia komentarza. Zaproszenie jest kierowane do osób posiadających co najmniej doktorat w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. 
Wybrani kandydaci będą zobowiązani do przygotowania w ciągu 12-18 miesięcy nowych lub zaktualizowania istniejących komentarzy do przepisów prawa unijnego, jak również dalszego ich aktualizowania przez następne 3-5 lat. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem mailowym christian.campbell@cils.org (w tytule maila należy wpisać “Smit & Herzog”).
Szczegółowe informacje na temat m.in. tekstów, jakich oczekuje redakcja komentarza, można znaleźć tutaj.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Call for papers: Complexity, Legal and Institutional Change, and Rule of Law (Rzym, grudzień 2017)

Loyola University Chicago School of Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą teorii złożoności i jej wpływowi na funkcjonowanie rządów prawa, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017 r. na kampusie Uniwersytetu w Rzymie.
Organizatorzy są w szczególności zainteresowani następującymi tematami:
 • approaches to non-linear project design strategies and project planning
 • experience using Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA) approaches and positive deviance in rule of law development projects
 • approaches to developing theories of change
 • methods for incorporating diverse stakeholders in project assessments, project development, and project implementation
 • ways of achieving coherence and developing synergies between multiple actors involved in rule of law development interventions
 • the use of complexity-based approaches to rule of law program evaluation
 • implications for the development of knowledge on rule of law reform
 • the compatibility of complexity based development programs with the Sustainable Development Goals (SDG)
 • critical perspectives on rule of law development practice based on complexity theory
Abstrakty (300-500 słów) należy nadsyłać do 6 października 2017 r. na adresy mailowe tmcinerney@luc.edu oraz buhle.nxumalo89@gmail.com. Organizatorzy poinformują o wynikach selekcji abstraktów do 16 października br., a autorzy wybranych zgłoszeń będą musieli przesłać pełną wersję swoich referatów do 24 listopada.

sobota, 12 sierpnia 2017

Call for Submissions: Business and Human Rights Journal

Business and Human Rights Journal, wydawany przez Cambridge University Press, zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się pod hasłem "Business, Human Rights and Security".
Do 15 sierpnia br. na adres bhrj@cambridge.org można nadsyłać abstrakty proponowanych artykułów (do abstraktu należy dołączyć bibliografię). Redakcja powiadomi autorów wybranych zgłoszeń do 1 października. Publikacja jest planowana na styczeń 2019 r.
Call for papers, zawierający m.in. wskazówki co do tematyki artykułów, znajduje się tutaj.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Call for Papers: Irish Yearbook of International Law

Irish Yearbook of International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego najnowszego numeru za 2018 r. Redakcja czeka zarówno na artykuły poświęcone ogólnej tematyce powszechnego prawa międzynarodowego, jak i prezentujące zagadnienia mające związek z Irlandią. Zgłaszane artykuły powinny mieć ok. 10,000 – 12,000 słów, choć dłuższe formy będą również rozważane; redakcja czeka także na krótsze artykuły, do 6000 słów.
Zgłoszenia, na które powinien składać się tekst, abstrakt (do 100 słów) i potwierdzenie, że artykuł został przesłany jedynie do tego czasopisma, należy przesłać jednocześnie na dwa adresy mailowe, siobhan.mullally@nuigalway.ie oraz f.delondras@bham.ac.uk do 31 października br.

niedziela, 6 sierpnia 2017

Call for Papers: Populism, Nationalism and Human Rights (Maastricht, styczeń 2017)

Do 1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję 'Populism, Nationalism and Human Rights', organizowaną przez Uniwersytet w Maastricht, która odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. 
Organizatorzy proponują następującą tematykę paneli (choć zastrzegają, że propozycje te nie wyczerpują całej możliwej problematyki):
 • the ECHR and Extreme Political Ideologies;
 • the Right to Political Participation and Extreme Political Parties;
 • Brexit as a Human Rights Issue;
 • the First Year of President Trump in a Human Rights Perspective;
 • the Impact of Populism on Economic, Social and Cultural Rights;
 • Hate Speech and Hate Crime;
 • Theoretical Underpinnings of Present-Day Populism and Nationalism;
 • Case Studies (including, but not limited to): France, Germany, the Netherlands, Turkey, the United Kingdom and the United States.
Zgłoszenia (abstrakt do 250 słów i CV) należy przesłać na adres humanrights@maastrichtuniversity.nl. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej na koniec 2018 r. (w zgłoszeniu należy zaznaczyć ewentualne zainteresowanie udziałem w publikacji).
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj.

niedziela, 30 lipca 2017

Call for papers: Forced Migration Review

Forced Migration Review zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się w lutym 2018 r., a którego tematyka zostanie poświęcona przymusowym przesiedleniom na Bliskim Wschodzie. 
Redakcja oczekuje na artykuły o długości do 2500 słów do 23 października 2017 r.
Przed wysłaniem artykułu, zainteresowani są proszeni o kontakt z redakcją za pośrednictwem adresu mailowego fmr@qeh.ox.ac.uk, aby omówić założenia artykułu.
Więcej informacji, w tym proponowana tematyka tekstów, znajduje się w call for papers.

sobota, 29 lipca 2017

Call for papers: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)” (Warszawa, grudzień 2017)

W dnia 7-8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski. Wśród celów konferencji Organizatorzy wskazują m.in. na:
 • zbadanie charakteru i zasięgu kryzysów w UE - finansowego i migracyjnego, jak również ich oddziaływania na prawo Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
 • próbę ustalenia, jakie zmiany, w systemie i prawie Unii Europejskiej, pozwalają najskuteczniej zwalczać te kryzysy i przeciwdziałać ich powtarzaniu się w przyszłości;
 • określenie przyszłych wyzwań, jakie wiążą się z tymi dwoma kryzysami i scenariuszy wpływu reakcji na te wyzwania na Unię Europejską i na państwa członkowskie.
Zgłoszenia na konferencję na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym można przesyłać do 30 września br. na adres agnieszka.wicha@onet.pl (pod tym adresem można uzyskać również dodatkowe informacje na temat konferencji). Możliwe jest zarówno zgłaszanie referatów, jak i komunikatów.
Udział w konferencji będzie łączyć się z koniecznością wniesienia opłaty konferencyjnej, której wysokość Organizatorzy szacują na 250-350 zł.
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z wystąpieniami. 

piątek, 28 lipca 2017

Call for Papers: Thinking a Global Trade Governance for the 21st Century (Buenos Aires, grudzień 2017)

Argentyńskie Ministerstwo Przemysłu organizuje konferencję naukową zatytułowaną "Thinking a Global Trade Governance for the 21st Century: Challenges and Opportunities on the Eve of the WTO's 11th Ministerial Conference", która odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Buenos Aires. Organizatorzy planują trzy obszary tematyczne w ramach których będą przedstawiane będą poszczególne wystąpienia:
 • Thinking Global Trade Governance
 • The WTO Comes of Age
 • The Buenos Aires Ministerial Conference
Propozycje prezentacji (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 września 2017 r. Istnieje również możliwość złożenia propozycji paneli dyskusyjnych. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania udziału w konferencji dla wybranych uczestników. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 24 lipca 2017

Call for Papers: Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism (Haga, grudzień 2017)

T.M.C. Asser Instituut zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję pt. ‘Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism: International (Human Rights) Law Challenges and Opportunities’, zaplanowaną na 12 grudnia 2017 r. w Hadze. 
Celem konferencji jest analiza kwestii godności i bezpieczeństwa człowieka, które prowadzą lub są odpowiedzią na problem terroryzmu.
Proponowane przez Organizatorów zagadnienia to:
 • UN Security Council Resolution 2178 and its implementation
 • the new EU Directive on Combating Terrorism
 • national emergency regimes: the new normal?
 • administrative measures in the context of countering terrorism
 • terrorism, mental health and the law of patient confidentiality
 • the right to non-discrimination and its effect on radicalisation
 • terrorism kill teams versus the protection of nationals abroad
 • incitement to terrorism, a comparative analysis
Zgłoszenia (abstrakt do 1000 słów z danymi kontaktowymi oraz CV) należy przesyłać do 23 września 2017 r. na adres c.paulussen@asser.nl. 
Organizatorzy planują również publikację pokonferencyjną (termin nadsyłania pełnych wersji artykułów to 1 marca 2018 r.), która ukaże się w marcu 2019.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 19 lipca 2017

Call for papers: IVR German Section’s 2018: 'Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions' (Fryburg, wrzesień 2018)

Niemiecka sekcja Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą czystej teorii prawa Hansa Kelsena, która odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 r. na Uniwersytecie we Fryburgu. Celem konferencji jest zastanowienie się nad znaczeniem tej teorii współcześnie, w interdyscyplinarnym ujęciu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października br. na adres ivrtagung2018@jura.uni-freiburg.de. Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt wystąpienia, dane kontaktowe, krótkie CV oraz informacja czy referat zostanie wygłoszony po polsku czy po niemiecku. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania znacznej części kosztów podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników.
Call for papers znajduje się tutaj.

piątek, 14 lipca 2017

Call for papers: The Manchester Journal of International Economic Law

The Manchester Journal of International Economic Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, który zostanie wydany pod hasłem "Investor State Dispute Settlement in the era of instability". "Niestabilność" ta odnosić ma się do zmian w regulacjach prawnych, które są skutkiem zmiany administracji w USA i objęcia urzędu prezydenta przez D. Trumpa, jak również skutków Brexitu. 
Abstrakty (do 300 słów) należy przesyłać do 1 stycznia 2018 r. na adres i.glinavos@westminster.ac.uk. Redakcja przekaże informacje o ewentualnym zakwalifikowaniu propozycji tekstów do 1 lutego 2018 r., a wybrani kandydaci będą musieli nadesłać pełne artykuły do 1 czerwca 2018 r.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 12 lipca 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, poświęconego chińskiej inicjatywie reaktywacji Jedwabnego Szlaku. Czasopismo czeka na teksty dokonujące analizy tej inicjatywy z perspektywy prawa międzynarodowego, współpracy między państwami, wpływu Nowego Jedwabnego Szlaku na toczące się obecnie konflikty, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, handlu międzynarodowego i podobnych kwestii.

Artykuły (do 15.000 słów, łącznie z przypisami) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej czasopisma

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 10 lipca 2017

Call for papers: Thailand Journal of International Law

The Thailand Journal of International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego pierwszego numeru. Redakcja jest zainteresowana zarówno dłuższymi artykułami (10.000-12.500 słów), jak i notatkami, recenzjami i informacjami o ciekawych kazusach z dziedziny prawa międzynarodowego. 
Redakcja nie wskazała terminu nadsyłania zgłoszeń, a więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj.

niedziela, 9 lipca 2017

Call for applications: Short Course: Public International Law in Practice (Londyn, wrzesień 2017)

British Institute of International and Comparative Law zaprasza na krótki kurs prawa międzynarodowego w praktyce, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. 
Kurs będzie poruszał problematykę związaną z następującymi obszarami prawa międzynarodowego:
 • Legal Foundations of Public International Law
 • International Environmental Law
 • International Trade Law
 • International Law and Armed Conflict
 • Public International Lawyers in Practice
 • International Investment Law
 • International Human Rights Law
 • International Law concerning Refugees and Migration
 • Business and Human Rights
Opłata za kurs wynosi 450 funtów i obejmuje materiały, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia kursu.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 7 lipca 2017

Call for papers: The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution Harmonization: Approximation or A Completely New Approach? (Bazylea, listopad 2017)

The European Criminal Law Academic Network zaprasza na warsztaty dla doktorantów poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom rewolucji cyfrowej i jej konsekwencjom dla wymiaru sprawiedliwości w państwach UE.

Organizatorzy proponują następującą tematykę wystąpień:
1. Robots and Criminal Liability: What Way Forward? Harmonization, Approximation or Regulation on National Level?
2. Criminal Liability and Law Enforcement in the Digital Age in a Comparative Perspective 
3. Mutual Recognition of Decisions in Criminal Law and Criminal Procedure (Quid of Digital Evidence?)
4. Privacy as a European Value in the Age of Big Data - Ethics as a European Challenge Facing AI

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie w Bazylei. Zgłoszenia udziału w warsztatach można przesyłać do 15 września na adres sabine.gless@unibas.ch. Na zgłoszenie powinny składać się CV, informacja na temat stopnia zaawansowania prac na rozprawą doktorską oraz max. 5 stron opisu wystąpienia (wraz ze wskazaniem metodologii).
Call for paper znajduje się tutaj.

czwartek, 6 lipca 2017

Call for applications: Seminar "International Environmental Laws and Climate Change: Is there Global Climate Justice?" (Epirus, lipiec 2017)

Jeszcze tylko przez cztery dni (do 10 lipca br.) można nadsyłać zgłoszenia na seminarium "International Environmental Laws and Climate Change: Is there Global Climate Justice?", organizowane przez Center for United Nations Constitutional Research, które odbędzie się w dniach 17-20 lipca w rejonie Epirus (Grecja). 
Organizatorzy zapewniają intensywny program, wypełniony nie tylko wykładami, ale również spływem po rzece i górskimi wycieczkami.
Opłata za udział w seminarium to 680 euro (dla studentów 580 euro). Możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową, w ograniczonym zakresie.
Zgłoszenie (abstrakt prezentacji, która zostanie przedstawiona w trakcie seminarium - do 200 słów) należy przesyłać na adres seminars@cuncr.org.
Więcej informacji, w tym program seminarium, znajdują się tutaj.

środa, 5 lipca 2017

Call for papers: Workshop International Investment Treaties and National Governance (Singapur, listopad 2017)

Centre for International Law, działające przy National University of Singapore, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na warsztaty poświęcone problematyce międzynarodowych umów inwestycyjnych i ich wpływowi na władzę wewnętrzną państw, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Singapurze.

Organizatorzy zainteresowani się zwłaszcza następującymi zagadnieniami (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji takich azjatyckich państw jak Indonezja, Malezja, Birma, Filipiny, Singapur, Południowa Korea, Sri Lanka i Wietnam):
(1) How/to what extent are investment treaties internalized and taken into account in governmental (legislative, executive, regulatory, courts) decision-making? 
(2) What are the formal laws, regulations and policies through which governments internalize investment treaties in their activities and decision-making? 
(3) What are the informal measures/practices through which governments internalize investment treaties in their activities and decision-making? 
(4) What effect, if at all, has the conclusion of investment treaties had on good governance reforms?
b) Explanatory:
(5) What explains the level of internationalization of investment treaty obligations found in individual states? 
(6) What explains the spillover (if such spillover has occurred) from international investment obligations to good governance reforms?
c) Normative, going forward:
(7) How, if at all, should governments address internalization challenges? 
(8) How, if at all, should future investment treaties be drafted/amended to account for these challenges?

Abstrakty (do 500 słów) można przesyłać na adres cilayel@nus.edu.sg do 31 lipca br. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni na początku sierpnia.

wtorek, 4 lipca 2017

Call for contributors: Brill Research Perspectives in Water Law

Wydawnictwo Brill czeka na zgłoszenia do najnowszej publikacji poświęconej problematyce zasobów wodnych. W założeniu publikacja ma mieć charakter hybrydowy i dotyczyć szeroko rozumianej problematyki zasobów wodnych, zarówno w perspektywie międzynarodowej, regionalnej i dwustronnej.
Zgłoszenia można przesyłać na adres: salmanmasalman@gmail.com.
Więcej informacji na temat serii, której publikacja ma być częścią, znajduje się tutaj.

sobota, 1 lipca 2017

Call for papers: The Irish Journal of European Law

Do 28 lipca br. można nadsyłać artykuły do najnowszego numeru The Irish Journal of European Law, który będzie poświęcony Brexitowi. Z uwagi na to, Redakcja czeka w szczególności na artykuły poświęcone problematyce Brexitu z irlandzkiej perspektywy.
Czasopismo przyjmuje zarówno krótsze artykuły (3.000-4.000 słów), jak i dłuższe formy (8.000-12.000 słów).
Call for papers znajduje się tutaj.

piątek, 30 czerwca 2017

Call for papers: The Silesian Journal of Legal Studies

The Silesian Journal of Legal Studies ogłasza nabór tekstów od swojego najnowszego numeru. Redakcja czeka na artykuły (ok. 40.000 znaków z przypisami) oraz recenzje (ok. 10.000 znaków). Oprócz samego tekstu, Autorzy powinni dołączyć również informację o sobie i afiliację oraz abstrakt. Redakcja jest zainteresowana artykułami w języku angielskim, choć może przyjąć zgłoszenia także w innych językach.
Teksty można przesyłać do końca października na adres sjls@us.edu.pl.

czwartek, 29 czerwca 2017

Call for applications: Global Citizenship Law Project

Global Citizenship Law Project ogłosił nabór na trzy stanowiska: 
 • Research Associate - Global Citizenship and Technology (Florencja)
 • Research Associate -  Naturalization Law: A Global Perspective (Florencja)
 • Research Fellow, Ph.D. Candidate - International Law and Governance of Citizenship (Berlin)
Rekrutacja na dwa pierwsze stanowiska kończy się 1.07., ale w przypadku ostatniego, związanego prawem międzynarodowym, nabór trwa do 31 lipca.
Więcej informacji, w tym linki do stron dotyczących poszczególnych naborów, znajduje się tutaj.

wtorek, 27 czerwca 2017

Call for papers: 2018 European Society of International Law Research Forum (Jerozolima, luty 2018)

European Society of International Law zaprasza do udziału w 2018 European Society of International Law Research Forum, które odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Temat przyszłorocznego forum to "International Law in Times of Disorder and Contestation". Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • International governance and reassertions of sovereignty
 • Backlashes against international judicial institutions
 • Challenges to the UN Charter as a global constitutional framework
 • Erosion of the prohibition against the threat and use of force in international law
 • International human rights and humanitarian law, institutions and concepts under new pressures
 • The adequacy of international responses to the migration and refugee crisis
 • Regulation of non-state actors within the existing international legal order
 • International law governing areas and spaces beyond national sovereignty: in search of a new paradigm?
 • New points of equilibrium in international economic law and regional economic integration
 • International responses to intractable/frozen conflicts
 • Universality of values underlying the international legal system
 • Return to the past? Can the pre-Westphalian legal order provide lessons for a post-Westphalian legal order?
Propozycje referatów (maksymalnie 750 słów) można przesyłać do 15 września 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza instytuty i zespoły badawcze do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru specjalnego, poświęconego prawu europejskiemu. Numer ten będzie miał formę open access.
Zainteresowani publikacją powinni skontaktować się z redakcją czasopisma za pośrednictwem adresu mailowego utrechtjournal@urios.org.
Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia br.

niedziela, 25 czerwca 2017

Call for papers: Democratic Governance Workshop (Manchester, listopad 2017)

Manchester International Law Center zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na warsztaty, które odbędą się 3 listopada br. pod hasłem 'Democratic Governance'. Warsztaty mają być okazją do przyjrzenia się zagadnieniu demokratycznych rządów w ciągu ostatnich 25 lat z perspektywy prawa międzynarodowego. 
Swój udział jako keynote speakers potwierdzili Steven Wheatley (University of Lancaster), Russell Buchan (University of Sheffield) i Brad Roth (Wayne State University).
Abstrakty (do 1000 słów) wraz z krótkim biogramem (ok. 200 słów) można przesyłać na adres milc@manchester.ac.uk do 15 sierpnia.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w najnowszym tomie Melland Schill Guidebooks on International Law.
Więcej informacji, w tym szczegółowa problematyka warsztatów, znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

sobota, 24 czerwca 2017

Call for submissions: Summer Program: Parliamentary Democracy in Europe (Rzym, lipiec 2017)

Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia na Summer Program "Parliamentary Democracy in Europe", organizowany przez LUISS School of Government pod hasłem "Parliaments, democratic accountability and budgetary powers" w ramach Jean Monnet Module 2017-2019. 

Program trwa dwa tygodnie:
10-14.07. - zajęcia będą dotyczyć kwestii budżetowych na poziomie krajowym
17-21.07. - zajęcia poświęcone budżetowi UE i procedurom budżetowym.

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu częściach kursu albo tylko w jednej.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, warsztatów, seminariów i dyskusji nad wystąpieniami uczestników kursu (najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane).
Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej oraz CV i list motywacyjny.
Koszt udziału w szkole to 650 euro za tydzień (1000 euro za dwa tygodnie), bez zakwaterowania. 
Szczegółowe informacje, w tym lista wykładowców, znajdują się na stronie kursu.

piątek, 23 czerwca 2017

Call for papers: TDM Journal: Special Issue "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration"

TDM (Transnational Dispute Management) zaprasza do nadsyłania artykułów do specjalnego numeru swojego czasopisma - "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration".
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca br. na adres mailowy sclavius@link.cuhk.edu.hk (do wiadomości info@transnational-dispute-management.com).
Więcej informacji, w tym szczegółowa tematyka specjalnego wydania, do odnalezienia tutaj.

czwartek, 22 czerwca 2017

Call for papers: ESIL Prague-Nottingham Symposium: Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (Nottingham, listopad 2017)

W dniu 10 listopada br. w Nottingham odbędzie się konferencja ESIL Prague-Nottingham Symposium pt. Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (pierwsza część sympozjum odbyła się w maju br. w Pradze).
Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia (abstrakt do 750 słów) na adres kobie.neita@nottingham.ac.uk. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Organizatorzy wybiorą 8-12 propozycji. Najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane w Journal of Conflict and Security Law. 
Więcej informacji można znaleźć w Call for papers.

środa, 21 czerwca 2017

Call for papers: 2017 ASIL Research Forum (Waszyngton, październik 2017)

Do 26 czerwca można nadsyłać zgłoszenia na ASIL Research Forum, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Waszyngtonie. 
Konferencja nie ma określonej tematyki, a Organizatorzy czekają na zgłoszenia (abstrakty do 500 słów) dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawa międzynarodowego i transgranicznego (pod warunkiem, że propozycje wystąpień nie zostały jeszcze nigdzie opublikowane).
Formularz, za pomocą którego można dokonywać zgłoszeń, znajduje się tutaj.

wtorek, 20 czerwca 2017

Call for papers: Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity (Helsinki, listopad 2017)

Do 1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity", która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Helsinkach.
Organizatorzy proponują, aby zgłoszenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
 • In what sense is (this or that version of) Law and Economics a theoretical or a practical enterprise? 
 • Is Law and Economics a form of economic imperialism? And should lawyers and legal scholars be worried about it?
 • What type of interdisciplinary interactions does Law and Economics involve?
 • What are the key concepts for describing the varieties of Law and Economics? Does it still make sense to distinguish between Chicago, Yale and Virginia Schools of Law and Economics?
 • How can economic research contribute to the scientific study of positive law or the development of legal theory and practice? In which areas of law is this contribution likely to be important?
 • How does or should economic theory relate to legal concepts like rule, norm, obligation, sanction, etc.?
 • How can legal research contribute to the development of economic theory and practice?
 • How does or should legal theory relate to the analysis and the use of economic concepts such as efficiency, market failure, incomplete contract, incentive, etc.?
 • What type of knowledge would the efficiency hypothesis of common law, if warranted, produce?
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów) należy przesyłać na adres mailowy magdalena.malecka@helsinki.fi lub p.cserne@hull.ac.uk.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Call for papers: Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law (Melbourne, maj 2018)

Do 15 grudnia br. można nadsyłać zgłoszenia na Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law, które odbędzie się w dniach 28-30 maja 2018 r. w Melbourne. Tematyka konferencji dotyczy wszelkich obszarów prawa międzynarodowego. Ogłoszenie skierowane jest do młodych naukowców, którzy pracują naukowo nie więcej niż 6 lat (ale Organizatorzy zastrzegli, że nie będą przyjmowane zgłoszenia od doktorantów).

Na zgłoszenie (skompilowane w jeden dokument w formacie pdf) powinny składać się trzy elementy: cover letter, CV oraz propozycja prezentacji, którą kandydat będzie chciał przedstawić w czasie Forum.

Więcej informacji, w tym szczegóły formułowania zgłoszeń, można znaleźć tutaj.

Wykład otwarty: Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Warszawa, 28 czerwca 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte zebranie Katedry "Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Tezy rozprawy habilitacyjnej dr Anny Pudło)"., które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00.

Program:
 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
 • Prezentacja tez rozprawy habilitacyjnej: dr Anna Pudło
 • Komentarz: prof. Anna Zawidzka, WPiA Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja
Spotkanie odbędzie się w Sali D – 218 (budynek D), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59/

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału (annapudlo(at)alk.edu.pl).

niedziela, 18 czerwca 2017

Call for Participants: Sixth Doctoral School on Latin American, European and Comparative Regionalism (Quito, lipiec 2017)

Do 30 czerwca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty dotyczące problematyki regionalizmu w Ameryce Łacińskiej i w Europie oraz w kontekście porównawczym, które odbędą się w dniach 17-21 lipca 2017 r. w Quito.

Na zgłoszenie powinny składać się CV, list motywacyjny oraz zarys prowadzonych lub planowanych badań. 

Opłata za udział w warsztatach wynosi 450$, ale Organizatorzy przewidzieli ograniczoną liczbę stypendiów, które pokryją koszty opłaty i zakwaterowania.
Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się tutaj.

piątek, 16 czerwca 2017

Call for papers: Freedom, Security & Justice: European Legal Studies

Czasopismo "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących problemów integracji europejskiej w odniesieniu do trzech obszarów: obywatelstwa, imigracji i tożsamości narodowej.

Artykuły (do 9.000 słów) można przesyłać do 30 czerwca br. na adres slsg(at)unisa.it (do zgłoszenia należy dołączyć CV). Redakcja czasopisma oceni artykuły pod względem innowacyjności i oryginalności, a o swoich decyzjach co do wyboru tekstów poinformuje do 15 lipca.

Autorzy najlepszych tekstów zostaną zaproszeni jako paneliści na konferencję pt. "The Process of European Integration between Limits and Antinomies: Citizenship, Immigration and National Identities", organizowaną przez czasopismo wspólnie z Uniwersytetem w Salerno, która odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Call for papers (w j. włoskim i j.angielskim) znajduje się tutaj.

czwartek, 15 czerwca 2017

Call for posts: Departmental Lecturership in Law (Oxford)

Uniwersytet w Oxfordzie poszukuje wykładowcy prawa międzynarodowego. Zatrudnienie rozpoczyna się 1 października 2017 r. i ma potrwać jeden rok.

Kandydaci nie muszą posiadać stopnia naukowego (ale powinni co najmniej złożyć rozprawę doktorską), wykazać się publikacjami z zakresu prawa międzynarodowego oraz posiadać doświadczenie jako wykładowcy.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. za pośrednictwem strony internetowej (numer ogłoszenia: 129045).

środa, 14 czerwca 2017

Call for Papers: The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law, Vol II (2018)

Do 30 września br. można nadsyłać teksty do nowego numeru The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law.

Call for papers obejmuje artykuły (dotyczące szeroko rozumianej problematyki praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji państw azjatyckich) i recenzje książek.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 13 czerwca 2017

Call for papers: International Dispute Resolution Workshop (Portland, 2017)

The Dispute Resolution Interest Group, ASIL oraz Lewis & Clark Law School zapraszają do nadsyłania abstraktów na warsztaty dotyczące rozwiązywania sporów międzynarodowych, które odbędą się 10 listopada 2017 r. w Lewis & Clark Law School w Portland (USA).

Zgłoszenia (abstrakt 500-700 słów) można przesyłać do 15 lipca br. za pomocą konta Organizatorów na Dropbox. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o nadesłanie tekstu wystąpienia ilustrującego postęp prac nad wybranym tematem do 21 października 2017 r.

Więcej informacji, w tym adres konta na Dropbox, można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Call for papers: Human Rights Research Students’ Conference (Colchester, lipiec 2017)

Uniwersytety Londyński, Essex i Glasgow zapraszają do nadsyłania abstraktów na "Human Rights Research Students’ Conference", która odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. na Uniwersytecie Essex. Zaproszenie skierowane jest do studentów rożnych dyscyplin naukowych zajmujących się prawami człowieka i sprawiedliwością społeczną.

Abstrakty (do 350 słów) można nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: HRC(at)sas.ac.uk.

Organizatorzy przewidzieli niewielkie opłaty konferencyjne (15 funtów dla studentów, 20 funtów dla pozostałych uczestników). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 11 czerwca 2017

Call for papers: The Use of Law by Social Movements and Civil Society (Bruksela, marzec 2018)

Do 1 października br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "The Use of Law by Social Movements and Civil Society". Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Brukseli i będzie miała charakter interdyscyplinarny (oprócz prawników, do nadsyłania zgłoszeń zaproszeni zostali m.in. socjolodzy, filozofowie, antropolodzy, politolodzy i historycy).
Organizatorzy przewidzieli możliwość wsparcia finansowego dla ograniczonej liczby uczestników konferencji (prośbę o udzielenie wsparcia należy zaznaczyć w zgłoszeniu).
Referaty, które przejdą pozytywnie proces recenzji, zostaną następnie opublikowane w jednym z czasopism lub na stronie internetowej opendemocracy.net.
Więcej informacji na temat konferencji i sposobu formułowania zgłoszeń można znaleźć tutaj.

sobota, 10 czerwca 2017

Call for posts: Graduate Institute for International and Development Studies

Graduate Institute for International and Development Studies z siedzibą w Genewie prowadzi nabór na stanowisko postdoc w związku z projektem badawczym "The Paths of International Law: Stability and Change in the International Legal Order". 
Poszukiwani kandydaci musza wykazać się bardzo dobrą znajomością jednego z obszarów istotnych dla projektu, tj. prawem wojny, międzynarodowym prawem gospodarczym, prawem ochrony środowiska i prawem morza lub prawami człowieka.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

piątek, 9 czerwca 2017

Debata Międzynarodowa: Unia na rozdrożu - Europa po wyborach we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (Warszawa, czerwiec 2017)

Polskie Radio i Instytut Spraw Międzynarodowych zapraszają na Debatę Międzynarodową: "Unia na rozdrożu - Europa po wyborach we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech", która odbędzie się 13 czerwca br. o godz. 18 w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w siedzibie głównej Polskiego Radia przy ul. Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.
Gośćmi Debaty będą:
Konrad Szymański - Sekretarz Stanu ds. europejskich w MSZ,
dr Sławomir Dębski - Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
dr Tomasz Grzegorz Grosse - Prof UW, Instytut Europeistyki UW,
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Ślubowski - szef Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia
Rejestracji na debatę można dokonywać do 12 czerwca telefonicznie (22 645 55 02) lub mailowo (jacek.koltuniak@polskieradio.pl).

czwartek, 8 czerwca 2017

Call for papers: Gender on the International Bench (Haga, styczeń 2018)

Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia na pierwszy z serii warsztatów pt. "Identity on the International Bench", który będzie dotyczył przyczyn i skutków niewielkiej ilości kobiet zasiadających w najważniejszych międzynarodowych organach sądowych. 
Zgłoszenie powinno zawierać CV, list motywacyjny i abstrakt (do 400 słów). Organizatorzy przewidzieli możliwość ubiegania się o pomoc finansową w związku z udziałem w wydarzeniu.
Warsztat odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Hadze.
Więcej informacji (w tym szczegółowa tematyka warsztatu, informacje dotyczące formułowania zgłoszeń oraz istotne daty) można znaleźć tutaj.

środa, 7 czerwca 2017

Call for applications: Summer School ‘Fundamental Rights and EU Trade Agreements’ (Bertinoro, czerwiec 2017)

Uniwersytet w Bolonii, King’s College London, Université de Strasbourg oraz Université de Rennes 1 zapraszają na Summer School ‘Fundamental Rights and EU Trade Agreements’, która odbędzie się w dniach 25-30 czerwca 2017 r. w Bertinoro we Włoszech.
Kurs obejmuje 30 godzin wykładów i seminariów w j. angielskim i j. francuskim. Ponieważ zajęcia będą wymagać interakcji między wykładowcami i uczestnikami, Organizatorzy wymagają gruntownej znajomości tematyki kursu.
Za udział w summer school nie przewidziano opłaty, a Organizatorzy pokrywają koszty 5-dniowego zakwaterowania i dwóch posiłków dziennie.
Zgłoszenia (CV wraz z certyfikatami poświadczającymi międzynarodowe doświadczenie kandydata i znajomość języków obcych) należy przesyłać do 15 czerwca na adres mailowy federico.ferri5@unibo.it.
Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

wtorek, 6 czerwca 2017

Call for papers: Międzynarodowa Konferencja pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej- dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian (Opole, październik 2017)

Katedra Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian (Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends), która odbędzie się w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego w Opolu w dniach 10-11 października 2017 r.

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesyłać do dnia 25 września 2017 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł (bez możliwości publikacji artykułu w publikacji pokonferencyjnej - 200 zł).

Proponowana tematyka wystąpień oraz dalsze szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Call for applications: Summer School “Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (Saloniki, lipiec 2017)

Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, działający przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salonikach, zaprasza na summer school poświęconą tematyce przestępstw gospodarczych, korupcji i prania pieniędzy, która odbędzie się w dniach 5-13 lipca br.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej do 15 czerwca.

Opłata za udział w szkole wynosi 350 euro (opłata nie zawiera niestety kosztów zakwaterowania, ale Organizatorzy proponują hotel na miejscu w cenie 610 euro za 10 nocy).

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

niedziela, 4 czerwca 2017

Call for submissions: Trade, Law and Development

Czasopismo "Trade, Law and Development" zaprasza do nadsyłania artykułów związanych z międzynarodowym prawem gospodarczym do swojego kolejnego numeru. Redakcja czeka na manuskrypty do 20 września br. Więcej informacji znajduje się w Call for submissions dostępnym tutaj oraz na stronie internetowej czasopisma.

sobota, 3 czerwca 2017

Call for papers: The 8th CILS International Law Conference 2017 (Pontianak, październik 2017)

Center for International Law Studies, działające przy Universitas Indonesia we współpracy z Universitas Tanjungpura zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 2-3 października 2017 r. w Pontianak w Indonezji, w tym roku pod hasłem "States Boundary Affairs".

W czasie konferencji Organizatorzy przewidzieli 5 paneli:
 • Land Boundary; 
 • Maritime Boundary; 
 • Border Security; 
 • Cross-Border Trade; 
 • General Topic
Propozycje referatów należy przesyłać do 15 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Wszystkie szczegółowe informacje, w tym dotyczące sposobu przygotowania abstraktów i opłat konferencyjnych, można znaleźć tutaj.

piątek, 2 czerwca 2017

Call for abstracts: International and Comparative Disaster Law Essay Contest

Do 7 lipca można nadsyłać abstrakty na konkurs "International and Comparative Disaster Law Essay Contest". Tegoroczna, druga edycja konkursu, składa się z dwóch etapów - w pierwszym uczestnicy przygotowują abstrakt eseju (do 500 słów). Spośród nadesłanych propozycji, Organizatorzy wybiorą pięć abstraktów, których Autorów zaproszą do przygotowania pełnego eseju (do 6000 słów) do 31 października br. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro i rok darmowego członkostwa w ASIL.

Więcej informacji, w tym przykładowe problemy, których mogą dotyczyć eseje oraz szczegółowe zasady ich przygotowania, dostępne są tu.

czwartek, 1 czerwca 2017

Call for papers: 60 Years of European Integration: Reflections from Young Legal Scholars (Florencja, listopad 2017)

Z okazji 10. rocznicy powstania The European Journal of Legal Studies, redakcja czasopisma wraz z Academy of European Law zapraszają młodych naukowców do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą aspektom prawnym integracji europejskiej.

Organizatorzy przewidzieli w czasie konferencji cztery panele:
 • Modes of integration and their role in promoting and undermining the European integration process
 • National (Constitutional) Courts and the EU Legal Order – More Trouble Ahead?
 • The EU and the International Legal Order – An Integration Paradox?
 • How to Think EU Law?
Zgłoszenia (abstrakt wraz z CV) należy przesyłać do dnia 15 lipca na adres mailowy ejlsconference(at)gmail.com. Więcej informacji na temat konferencji i wymogów abstraktów można znaleźć tu.

środa, 31 maja 2017

Call for papers: Access and Exclusion in Global Governance (Barcelona, styczeń 2018)

Organizatorzy Barcelona Workshop on Global Governance zapraszają do przesyłania propozycji prezentacji na kolejne - piąte - warsztaty które odbędą się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. Temat przyszłorocznych warsztatów to "Access and Exclusion in Global Governance". Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Legal-institutional: what mechanisms exist to regulate access and exclusion in different settings? What variety can we observe in institutional design, and how can we explain it? To what extent can we identify models for different institutional types – e.g., international organizations, government networks, private authority? Is the creation of access pathways due to contestation and mobilization by outsiders, or is it the result of institutional mimesis and the creation of a new normality?
 • Empirical: what are the effects of the different mechanisms in the operation of global governance? Which actors benefit from them, and how much? What are the conditions that make access tools effective for different actors? What strategies do external actors use in front of different access mechanisms? In which contexts is the creation of access mechanisms merely a figleaf, in which does it have actual bite? And who remains excluded and why?
 • Normative: who should be entitled to access, and who should remain outside governance structures? What is the proper balance between government control and stakeholder participation, and how does it vary across issue areas? How can stakeholder representatives be effectively connected to their constituencies, or is virtual representation a desirable option?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 30 czerwca 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu. Organizatorzy zapewniają, w uzasadnionych przypadkach, zwrot kosztów podróży.

poniedziałek, 29 maja 2017

Call for papers: Seventh Annual Yale Law School Doctoral Scholarship Conference (New Haven, listopad 2017)

Yale Law School zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji "Seventh Annual Yale Law School Doctoral Scholarship Conference", która odbędzie się w dniach 10-11 listopada 2017 r. w New Haven. Konferencja jest adresowana do doktorantów oraz młodych naukowców (maksymalnie 2 lat po obronie doktoratu). Organizatorzy są zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi: (i) International Law, (ii) Law, Society, History, oraz (iii) Law, Politics, Theory.

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 1 lipca 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

niedziela, 28 maja 2017

Call for papers: Global Commons and Values in Oceans: What Should be the Role of the New Implementing Agreement under UNCLOS? (Neapol, wrzesień 2017)

The Law of the Sea Interest Group działająca w ramach European Society of International Law zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty, które odbędą się 6 września w ramach ESIL Annual Conference w Neapolu. Temat warsztatów to "Global Commons and Values in Oceans: What Should be the Role of the New Implementing Agreement under UNCLOS?".

Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 15 czerwca 2017 r. Więcej informacji można znaleźć tu.

sobota, 27 maja 2017

Call for Papers: TDM Special Issue on Judicial Measures and Investment Treaty Law

Czasopismo Transnational Dispute Management (TDM) zaprasza do przesyłania tekstów do nowego specjalnego numeru zatytułowanego "Judicial Measures and Investment Treaty Law". Redaktorzy numeru są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Should a distinction be drawn between judiciaries in common law (where activist judges can make and change the application law) and civil law jurisdictions?
 • Is denial of justice the only substantive standard theory of liability for judicial measures?
 • In the absence of a denial of justice, are there other treaty standards, such as judicial expropriation, breach of the minimum standard of treatment requirement or the fair and equitable treatment requirement, or a failure to provide effective means of asserting claims, available to a foreign investor for asserting claims arising out of a judicial act (or omission)?
 • If so, what should be the contours and parameters of these treaty standards?
 • What should be the default remedy for judicial measures such as judicial expropriation? Should it be compensation, restitution of property rights, or are there other potential remedies available to a foreign investor?
 • And if there are other treaty standards available to a foreign investor for asserting claims arising out of a judicial act or omission, is it still necessary to exhaust local remedies?
 • Should a claim based on judicial expropriation be allowed where a judicial decision determined that a property right was invalid under domestic law?
 • Should a fundamental shift in jurisprudence such as in the Eli Lily case result in an expropriation claim against the host state?
 • What jurisdictional and merits defences are available to sovereign states in claims arising out of judicial measures?
Propozycje artykułów można przesyłać do 1 września 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

piątek, 26 maja 2017

Call for papers: Australian Journal of Human Rights

Australian Journal of Human Rights zaprasza do przesyłania artykułów do dwóch przygotowywanych właśnie numerów. Artykuły powinny mieścić się w przedziale 6-8 tys. słów. Terminy składania tekstów to:
 • 1 czerwca 2017 r. (dla numeru 22:3, który zostanie opublikowany w listopadzie 2017 r.)
 • 1 grudnia 2017 r. (dla numeru 24:1, który zostanie opublikowany w kwietniu 2017 r.)
Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 25 maja 2017

Szkoła letnia: Helsinki Summer Seminar (Helsinki, sierpień 2017)

Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights zaprasza do udziału w swojej szkole letniej ("Helsinki Summer Seminar on International Law"), która odbędzie się w dniach od 21 do 25 sierpnia 2017 r. w Helsinkach. Tytuł tegorocznej szkoły to "The Ideal of the International – Principles, Backlash and Resistance". 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r. Więcej szczegółów, w tym program szkoły letniej, dostępnych jest tu.

czwartek, 18 maja 2017

Wykład otwarty: ochrona danych osobowych 2.0. Zbliżająca się unijna rewolucja w podejściu do ochrony prywatności (Warszawa, 24 maja 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład dr Macieja Kaweckiego "Ochrona danych osobowych 2.0. Zbliżająca się unijna rewolucja w podejściu do ochrony prywatności" (24 maja 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00).

Program:
 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Agnieszka Grzelak
 • Wykład
 • Dyskusja
Maciej Kawecki, dr nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński). Doradca w Gabinecie Ministra Cyfryzacji, gdzie odpowiada za koordynowanie prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych. W latach 2015-2016 pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i prawa nowych technologii. 

Wykład odbędzie się w Sali A-26, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie emaila na adres: agrzelak(at)alk.edu.pl.środa, 17 maja 2017

Szkoła letnia "Arte, Cultura y Derecho", 19-21 lipiec 2017, Adeje

 Źródło: http://www.adeje.es/uva

Wydział Prawa Universidad de la Laguna, urząd miasta Adeje (Teneryfa) oraz redakcja "Santader Art & Culture Law Review" zapraszają do udziału w międzynarodowej szkole letniej "Arte, Cultura y Derecho". Zajęcia odbędą się w dniach 19-21 lipca 2017 r. 

Więcej informacji na stronie uczelni.

wtorek, 16 maja 2017

Call for posters: A Bridge Over Troubled Waters: Dispute Resolution in the Law of International Watercourses and the Law of the Sea (Luksemburg, wrzesień 2017)

The Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law we współpracy z Vrije Universiteit Brussel oraz Luxembourg National Research Fund zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej zatytułowanej "A Bridge Over Troubled Waters: Dispute Resolution in the Law of International Watercourses and the Law of the Sea", która odbędzie się w dniach 25-26 września 2017 r. w Luksemburgu. 

W ramach powyższej konferencji organizatorzy zapraszają do składania propozycji plakatów (do 20 czerwca 2017 r.). Call jest skierowany do doktorantów oraz młodych badaczy z doktoratem. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 15 maja 2017

Konferencja "Cultural Heritage in Danger: Illicit Trafficking, Armed Conflicts and Cultural Diplomacy", 9 czerwca, Canterbury

 Źródło: http://blogs.kent.ac.uk/linking-heritage/conference

University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania) zaprasza na międzynarodową konferencją poświęconą ochronie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych w świetle postanowień konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych wrazie konfliktu zbrojnego. W ciągu ostatnich 60 lat traktat ten została ratyfikowany przez 129 państw, w tym ostatnio (w lutym 2017 r.) przez Wielką Brytanię. Celem konferencji jest analiza funkcjonowania tej konwencji w praktyce międzynarodowej. Przedmiotem obrad będą także: postęp w walce z nielegalnym handlem dobrami kulturalnymi oraz nowe sposoby poprawy współpracy między państwami, w tym stosunkom pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią w kontekście Brexit-u. 

Więcej informacji oraz szczegółowy program są dostępne tu.Call for papers: Economic, Social and Cultural Rights and Sustaining Peace: Developing New Insights into Peacebuilding (Lancaster, lipiec 2017)

Lancaster University Law School zaprasza do przesyłania propozycji referatów na konferencję zatytułowaną "Economic, Social and Cultural Rights and Sustaining Peace: Developing New Insights into Peacebuilding", która odbędzie się 5 lipca 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • Economic Crimes And Corruption
 • Local /Grassroots Peacebuilding
 • Gender /Women, Peace And Security
 • Conflict Transformation
 • Early Warning, Risk Analysis and Conflict Prevention
 • Post-Conflict Peacebuilding
 • Transitional Justice
 • Non-State Actors (Including Business; NSAC)
 • Structural Violence
 • Resilience
 • Human Security
 • Inequality
 • Discrimination/Vulnerable Groups
 • Political Settlements/Legal Agreements
 • Fragility
 • Development
 • Specific ESCRs in a peacebuilding context
Propozycje referatów (200-500 słów) można przesyłać do 26 maja 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu

niedziela, 14 maja 2017

Call for papers: New Zealand Yearbook of International Law

New Zealand Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru (vol. 14). Czasopismo przyjmuje zarówno artykuły (8-15.000 słów), jak i krótsze teksty (np. glosy) (3-7.000 słów).

Termin przesyłania tekstów upływa 31 maja 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 13 maja 2017

Call for papers: Brill Research Perspectives in Water Law

Wydawnictwo Brill zaprasza do przesyłania tekstów do nowego czasopisma "Brill Research Perspectives in Water Law". Wydawnictwo jest zainteresowane tekstami które analizują tematykę z punktu widzenia miedzynarodowego lub regionalnego. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu. Teksty są przyjmowane na bieżąco.

piątek, 12 maja 2017

Szkoła letnia: International Disaster Law (Sanremo, czerwiec 2017)

International Institute of Humanitarian Law wraz z International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies oraz włoskim Czerwonym Krzyżem zapraszają do udziału w szkole letniej (czwarta edycja) zatytułowanej "International Disaster Law", która odbędzie się w dniach 12-16 czerwca 2017 r. w Sanremo. 

Więcej szczegółów, w tym progam szkoły letniej, można znaleźć tu. Termin składania podań upływa 26 maja 2017 r.

czwartek, 11 maja 2017

Szkoły letnie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (lipiec 2017)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Utrechcie zaprasza na szereg kursów letnich dotyczących prawa międzynarodowego:
Zajęcia trwają 5 dni (6 godzin zajęć dziennie). Koszt pojedynczego kursu to 750 EUR (z zakwaterowanie) lub 500 EUR (sam kurs). Organizatorzy niestety nie przewidzieli dla powyższych kursów żadnych programów stypendialnych. Termin rejestracji upływa 30 czerwca 2017 r.

środa, 10 maja 2017

Szkoła letnia: International Humanitarian Law: Current Developments and Challenges (Saloniki, lipiec 2017)

The Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and the Protection of Human Rights zaprasza do udziału w szkole letniej zatytułowanej "International Humanitarian Law: Current Developments and Challenges", która odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2017 r, w Salonikach. 

Więcej szczegółów, w tym program szkoły, można znaleźć tu. Zgłoszenie można przesyłać do 31 maja 2017 r.

wtorek, 9 maja 2017

Szkoła letnia: The Law and Practice of International Dispute Settlement (Haga, lipiec 2017)

The Amsterdam Center for International Law (ACIL) działające przy Uniwersytecie Amsterdamskim wraz z T.M.C. Asser Institute zapraszają do udziału w szkole letniej "The Law and Practice of International Dispute Settlement", która odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Hadze. Szkoła jest przede wszystkim skierowana do doktorantów.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2017 r. Więcej szczegółów, w tym program szkoły, można znaleźć tu.

niedziela, 7 maja 2017

Szkoła letnia: The EU and Human Rights in a Time of Crisis (Maynooth, czerwiec 2017)

Wydział Prawa Maynooth University (Irlandia) zaprasza do udziału w szkole letniej zatytułowanej "The EU and Human Rights in a Time of Crisis”, która odbędzie się w dniach 17 czerwca do 1 lipca 2017 r. 

Aplikacje można przesyłać do 15 maja 2017 r. Więcej szczegółów, w tym i szczegółowy program, można znaleźć tu.

czwartek, 4 maja 2017

Call for papers: 10th Anniversary of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Londyn, październik 2017)

School of Advanced Study (University of London) zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "10th Anniversary of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Conference to review progress and challenges", która odbędzie się 20 października 2017 r. w Londynie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • Indigenous rights after the Declaration
 • UNDRIP and compliance by non-state actors
 • Rights excluded from the Declaration
 • Free, prior and informed consent in practice
 • Regional approaches to the Declaration
 • Implementing the Declaration – what are future research needs?
 • Monitoring indigenous peoples’ rights – existing tools or the case for a convention?
 • Indigenous peoples and data collection and disaggregation: needs and best practices
 • Indigenous cultural heritage rights
Propozycje referatów (maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 29 maja 2017 r. Więcej informacji można znaleźć tu.

sobota, 29 kwietnia 2017

Szkoła letnia: Prawo międzynarodowe i europejskie (Kaliningrad, lipiec-sierpień 2017)

Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie zaprasza do udziału w szkole letniej w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego (24 lipca - 11 sierpnia 2017 r.). Szkoła jest prowadzona w języku angielskim i niemieckim. Udział w szkole letniej jest bezpłatny - uczestniczy muszą jednak opłacić koszty podróży i ubezpieczenia.

Więcej informacji można znaleźć tu (przy czym program jest dostępny w zakładce formularz rejestracyjny).

piątek, 28 kwietnia 2017

Call for papers: The Military Law and the Law of War Review

The Military Law and the Law of War Review zaprasza do przesyłania tekstów do swojego kolejnego numeru (vol. 55/1). Termin składania tekstów (maksymalnie 15.000 słów) upływa 15 czerwca 2017 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Call for papers: Workshop of the ESIL IEL IG (Neapol, wrzesień 2017)

ESIL International Economic Law Interest Group zaprasza do przesyłania propozycji referatów na warsztaty, które odbędą się 6 września 2017 r. w kontekście corocznej konferencji ESIL. Organizatorzy planują następujące panele tematyczne:

 • “Fair trade” to promote global public goods? The legal dimensions 
 • Commodities and international economic law 
 • Brexit – how to get from the common market to international economic relations? 
 • Investment law and the preservation of global public goods in detailed perspective 
Propozycje referatów (maksymalnie 800 słów) można przesyłać do 31 maja 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Szkoła letnia: Pamięć i prawo: perspektywa prawna w ocenach historycznych (Łękuk, sierpień 2017)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) zaprasza do udziału w bardzo interesującej Międzynarodowej Szkole Letniej „Pamięć i prawo: perspektywa prawna w ocenach historycznych", która odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia w Łękuku na Mazurach. 

Organizatorzy zamierzają wybrać 20 doktorantów, młodych pracowników naukowych, osób zaangażowanych w sprawy publiczne z Polski, Rosji, Niemiec i Ukrainy. Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie językiem roboczym szkoły. Wśród wykładowców szkoły znaleźli się, m. in., prof. Stefan Oeter (Uniwersytet w Hamburgu), prof. Heorhij Kasjanow (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), prof. Ireneusz Kamiński (Polska Akademia Nauk), dr Andrij Portnow (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie). CPRDiP w pełni

Zgłoszenie można przesyłać do 5 maja 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 19 kwietnia 2017

Wykład otwarty: The EU Trademark Law after the Reform (Warszawa, 27 kwietnia 2017)

Kolegium Prawa ALK zaprasza na wykład Profesora Gordiana Hasselblatta "The EU Trademark Law after the Reform", który odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 11:00 w Sali A-26, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59.

Pan Profesor Gordian Hasselblatt jest profesorem z prawa własności intelektualnej w McGeorge School of Law na University of the Pacific w Sacramento oraz profesorem międzynarodowego prawa wzornictwa przemysłowego na Chicago-Kent College of Law w Chicago. Pan Profesor jest również członkiem Komitetu Zarządzającego Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum (AGEM) w Deutschen Anwaltsverein (DAV) oraz członkiem komitetu eksperckiego Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) do spraw prawa znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, jak również partnerem w kancelarii CMS Hasche Sigle w biurze w Kolonii.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie wiadomości na adres: mateuszzuk(at)kozminski.edu.pl.

wtorek, 18 kwietnia 2017

Australia zdobywa puchar Jessupa 2017

W Waszyngtonie zakończyła się 58. edycja konkursu Jessup Moot Court (o zwycięstwie Uniwersytetu Łódzkiego w polskiej rundzie pisaliśmy tutaj).

20170415_174213
Źródło: Australia Defeats Jamaica to Win the 2017 Jessup Cup, InternationalLaw Blogger


W światowym finale drużyna Uniwersytetu w Sydney pokonała reprezentację Norman Manley Law School z Jamajki. Wydział prawa z Sydney zdobył tym samym swój 5. puchar, powtarzając sukcesy lat 2015, 2011, 2007 i 1996. Łącznie australijskie uniwersytetu wygrały 12 edycji konkursu, ustępując tylko Stanom Zjednoczonym (choć tutaj puchar przypadł w udziale aż 13 drużynom).

Sędziami rundy finałowej byli dwaj urzędujący sędziowie MTSu James Crawford oraz Patrick Lipton Robinson, oraz sędzia trybunału w latach 2003-2012 Bruno Simma. Była to zatem szczególna sytuacja, jako że pochodzenie dwóch sędziów pokrywało się z reprezentowanymi państwami (Crawford - Australia, Robinson - Jamajka).

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Video: Tokyo Trial

O ile proces norymberski stanowi w Europie element kanonu wykładu ogólnego z prawa międzynarodowego publicznego, a szeroką popularnością cieszyły się filmy na  kanwie postępowania (np. Judgment at Nuremberg z 1961 r. z Merlene Dietrich, miniserial Nuremberg z 2000 r. z Aleciem Baldwinem), o tyle historia Trybunału tokijskiego jest znacznie słabiej znana. W związku z tym czytelników PPM może zainteresować dostępny za pośrednictwem Netflixa kanadyjski czteroodcinkowy mini-serial z grudnia 2016 r., Tokyo Trial. Niektóre wątki potraktowano w sposób nader uproszczony (np. czemu wyrok powinien obejmować solidne uzasadnienie albo czemu w ogóle istotne jest uzasadnienie w razie zgody co do sentencji), inne zwięźle streszczają istotę problemu i mogą stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną (m.in. kwestia indywidualnej odpowiedzialności karnej w świetle Paktu Brianda Kellogga). W serialu poruszono również kilka ciekawych kwestii, jak choćby pytanie dlaczego mimo opublikowanego już wyroku Trybunału norymberskiego kwalifikacja prawna zarzucanych czynów nadal budziła wątpliwości, czy też zwrócenie uwagi dlaczego w Azji w przededniu procesu dekolonizacji aliancki sąd, z jedynie symbolicznym udziałem azjatyckich sędziów, budził skrajne emocje. W serialu ujęto również fabularną narrację politycznego napięcia wokół prac trybunału, skutkiem czego była niemożność pełnego poparcia wyroku trybunału przez 5 z 11 sędziów.

niedziela, 16 kwietnia 2017

Call for papers: Business and Human Rights workshop (Aarhus, październik 2017)

Aarhus University zaprasza do udziału w warsztatach zatytułowanych "Business and Human Rights", które odbędą się 2-3 października 2017 w Aarhus. Warsztaty zostały podzielone na dwie części: (i) the Experience of Victims of Human Rights Abuses oraz (ii) response of the Current International Legal System

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 maja. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

piątek, 14 kwietnia 2017

Call for papers: Brexit in a Changing Geopolitical Context (Liverpool, czerwiec 2017)

Research Network ‘Geopolitics, Law and International Relations’ przy Liverpool John Moores University zaprasza do udziału w konferencji "Brexit in a Changing Geopolitical Context", która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • EU foreign and security policy
 • Relationships between the UK, Europe and Russia
 • Relationships between the UK, US and Europe
 • The fight against international crime and terrorism after Brexit
Propozycje referatów, plakatów oraz paneli dyskusyjnych (wszystko maksymalnie 300 słów) można przesyłać do 21 kwietnia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Call for papers: Cyber Challenges to International Human Rights (Jerozolima, grudzień 2017)

International Cybersecurity Research Center działające przy Uniwersytecie Hebrajskim oraz Cyber, Law and Policy Center (Uniwersytet w Hajfie) zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "Cyber Challenges to International Human Rights", która odbędzie się w dniach od 11 do 12 grudnia 2017 r. w Jerozolimie oraz Hajfie. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującym obszarami tematycznymi:
 • application of international law norms included in the Tallinn Manual to cyber operations
 • cyber-specific treaties
 • cybersecurity in the Middle East region
 • e-rights
 • predictive policing
 • surveillance, profiling and the use of data analytics in law enforcement
 • cyber terrorism and cyber-counter-terrorism
 • the role of states and international organizations in cyber security crises
 • securing rights by design
 • the role of non-state actors and corporations in shaping online enforcement
Propozycje referatów (maksymalnie 200 słów) można przesyłać do 1 maja 2017 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu.

środa, 12 kwietnia 2017

6th Martens Summer School on International Law (Parnu, lipiec 2017)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Tartu zaprasza do udziału w szkole letniej "6th Martens Summer School on International Law", która odbędzie się w dniach 24-28 lipca 2017 r. w Tartu (Estonia). 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2017 r. Uczestnicy muszą co prawda samodzielnie opłacić koszty podróży i zakwaterowania, ale cena za udział w szkole letniej jest bardzo atrakcyjna (50 EUR).

Więcej szczegółów można znaleźć tu

wtorek, 11 kwietnia 2017

Call for papers: The legitimacy of "Unseen Actors" in International Adjudication (Haga, październik 2017)

PluriCourts we współpracy z Europa Instituut (Leiden University) zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej "The Legitimacy of "Unseen Actors" in International Adjudication", która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Hadze. Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • Appointment: Which legitimacy issues could arise relating to recruitment, selection and (renewal of) appointment of members of the registries, secretariats and legal officers, including the conditions of such appointment in terms of expertise and/or representativeness? How could the competence of certain secretariats to appoint adjudicators (ICSID annulment committees; WTO panels; default appointment procedures in arbitration) be assessed from a legitimacy perspective? 
 • Case management: How do ‘unseen actors’ at international courts and tribunals work with disputing parties to manage pending cases, for example through agreeing on a written submission calendar or to seek a solution for cases that have been “on the docket” for a considerable amount of time? How do the various allocation systems for individual cases operate? How may practices on case preparation and deference to State policy from a case management/procedural viewpoint affect legitimacy? 
 • Deference to the bench: How is the legitimacy of the judicial process maintained through the relationship between the ‘unseen actors’ and the bench, in terms of setting the agenda of court or tribunal meetings; attending deliberations; preparatory research and contribution to the drafting of parts of decisions, including interlocutory orders? With regard to the CJEU, the interaction of the bench with the Advocate-General could be examined. 
 • Cost-, time- and technological efficiency: How could the performance of members of the registries and secretariats, and legal officers be assessed in terms of the legitimacy of the dispute settlement process? Similar questions may arise with regard to the organization of translator and interpreter services; or the application and reform of procedural rules. Legitimacy issues in this context could relate to the need for competitive efficiency, as compared to other dispute settlement mechanisms, while offering effective access to justice and a fair trial. 
 • Accountability and transparency of the ‘unseen actors’
 • Outreach and capacity-building: How does the ‘public-facing’ role of secretariats and the extent to which there is room for public scrutiny, for example by NGOs, contribute to the legitimacy (and the perception thereof) of international adjudication. How could one assess the complex relationship of the ‘unseen actors’ as part of the liaison of the adjudicatory institution with the disputing parties, host State and the media – as well as, in some cases, the training provided to developing country judges and registries.
Propozycje referatów można przesyłać o 31 maja 2017 r. Więcej szczegółów dostępnych jest tu.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Call for papers: Brazilian Journal of International Law

Brazilian Journal of International Law zaprasza do przesyłania artykułów do przygotowywanego specjalnego numeru "International Investment Law", który ukaże się w sierpniu 2017 r. Redakcja jest szczególnie zainteresowana następującymi tematami: 
 • the interaction of International Investment Law with other fields;
 • international Investment Law and regional integration;
 • the execution of arbitral investment awards;
 • the duties of investors and corporate social responsibility;
 • International Investment Law and the public interest;
 • international financial institutions and International Investment Law. 
Artykuły (w języku angielskim francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim) można przesyłać do 31 maja 2017 r. Więcej informacji jest dostępnych tu.