poniedziałek, 23 października 2017

Call for abstracts: 11th Annual Toronto Group Conference (Toronto, marzec 2018 r.)

Toronto Group for the Study of International, Transnational, and Comparative Law zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji, która w tym roku odbędzie się pod hasłem "Boundaries, Conflicts and Alliances: Interactions between International, Transnational and Comparative Law" w dniach 1-2 marca 2018 r. w Osgoode Hall Law School w Toronto.
Zgłoszenia (abstrakt ok. 300 słów i krótki biogram ok. 100 słów) należy przesyłać do 5 listopada 2018 r. na adres torontogroupconference@gmail.com.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 22 października 2017

Call for abstracts: The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative (Leicester, styczeń 2018 r.)

University of Leicester zaprasza do udziału w warsztatach pod hasłem "The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative", które odbędą się w dniu 31 stycznia 2018 r. 
Przykładowe tematy wystąpień, którymi zainteresowani są Organizatorzy dotyczą następujących zagadnień:
 • Critical approaches to research methods: is there an international law methodology?
 • Traditional vs. modern research methodologies in international law: advantages and disadvantages
 • Doing international comparative research
 • Doing international socio-legal research
 • Doing qualitative research in international law
 • Doing quantitative research in international law
 • In defence of doctrinal analysis of international law
Zgłoszenia (abtsrakt proponowanego wystąpienia, do 1000 słów) można przesyłac do 15 listopada br. na adresy rossana.deplano@le.ac.uk ORAZ paolo.vargiu@le.ac.uk.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 21 października 2017

Call for submissions: Revue québécoise de droit international

Revue québécoise de droit international zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru. Redakcja jest zainteresowana artykułami dotyczącymi prawa międzynarodowego publicznego lub prywatnego, jak również artykułami prawnoporównawczymi, w j. angielskim, francuskim lub hiszpańskim.
Artykuły nie powinny przekraczać 12.000 słów (z przypisami), a do artykułu powinien był dołączony abstrakt we wszystkich trzech językach czasopisma (do 300 słów).
Zgłoszenia lub ewentualne pytania dotyczące publikacji należy przesyłać na adres redactionenchef@rqdi.org.

piątek, 20 października 2017

Call for papers: Australian Journal of Human Rights

Australian Journal of Human Rights zachęca do nadsyłania artykułów (6.000-8.000 słów) do numerów, które ukażą się w 2018 r. Tematyka artykułów może dotyczyć różnych aspektów praw człowieka, łącznie z ujęciem praw człowieka w kontekście politycznym, filozoficznym, ekonomicznym i historycznym. 
Czasopismo proponuje dwa terminy nadsyłania artykułów: 1 grudnia 2017 r. (artykuły nadesłane w tym terminie zostaną opublikowane w numerze 24 (1), który ukaże się w kwietniu 2018 r.) oraz 1 marca 2018 r. (artykuły nadesłane wówczas zostaną opublikowane w numerze 24 (2) w sierpniu 2018 r.).
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza online dostępnego tutaj.

czwartek, 19 października 2017

Debata CPRDP: Aneksja Krymu - długa zima w Rosji (Warszawa, 25.10.2017)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza na debatę zatytułowaną "Aneksja Krymu: długa zima w Rosji". Przyczynkiem do debaty będzie najnowsza publikacja Centrum „A successful failure: Russia after Crime(a)”.

Kiedy: 25 października 2017 r. (środa) godz. 18:00
Gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych, III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa
języki: polski i rosyjski
Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia: kolakowska(at)cprdip.pl

Uczestnicy debaty:

Fabian Burkhardt – członek rady redakcyjnej portalu analitycznego Intersection. Politolog w Centrum Badań nad Studiami Wschodnioeuropejskimi na Uniwersytecie w Bremie, absolwent Szkoły Studiów nad Europy Środkową i Wschodnią w Monachium.

Igor Grecki – profesor na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. rosyjską politykę zagraniczną wobec krajów postsowieckich, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, stosunki Rosja-Polska i Rosja-Ukraina. 

Olga Irisowa – analityk ds. polityki i mediów, redaktor portalu analitycznego Intersection. Jedna z autorek i redaktorów książki „A successful failure: Russia after Crime(a)”. Specjalizuje się w tematyce związanej z polityką informacyjną Kremla i metodach manipulacji opinią publiczną. 

Ernest Wyciszkiewicz – dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny portalu analitycznego Intersection. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

poniedziałek, 16 października 2017

Call for papers: Latin America and International Law (Hamburg, luty 2018 r.)

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w Hamburgu odbędzie się konferencja "Latin America and International Law". Do 3 grudnia br. można nadsyłać propozycje referatów. Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującymi tematami wystąpień:

1. International Law in the Americas before Independence
- The conquest of America and the formation of modern international law
- Spanish Derecho Indiano and natural rights
- International law and the colonisation of the Americas by other European Empires (Portuguese, Dutch, French, British, et al.)
- International law and resistance to imperialism (Las Casas, Suárez, Vieira, Guamán Poma, et al.)

niedziela, 15 października 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się pod hasłem “The law behind rule of law transfers”. Przykładowe tematy, które mogą być związane z problematyką numeru to:
 • the European Union’s mandate and mechanisms of promoting the rule of law in accession and association processes, as well as the European Union’s enforcement and safeguarding instruments regarding rule of law standards in its member states
 • the United Nations’ mandate and methods to promote the rule of law in its member states, e.g. by means of Security Council resolutions
 • the normative basis of rule of law implementation in situations and by means of post-conflict administration (by the United Nations or other international actors)
 • belligerents’ obligation under international humanitarian law to restore, maintain, and ensure law and order in occupied territories
 • rule of law clauses in bi- or plurilateral trade agreements, and the design of interlinked sanction and suspension mechanisms
 • the World Bank’s mandate and current rule of law assistance/reform programs and the legal design of their implementation mechanisms
 • rule of law-dialogues and their intergovernmental legal arrangements
 • integrated and institutionalized rule of law-dialogues between national/European courts and their legal foundations and implications
Do 15 października br. można zgłaszać abstrakty artykułów; w przypadku takiego zgłoszenia, redakcja poinformuje do 31 października czy jest zainteresowana pełnym artykułem. Zgłoszenie abstraktu nie jest jednak konieczne, wszyscy zainteresowani publikacją mogą przesyłać pełne artykuły do 31 grudnia 2017 r. Artykuły nie powinny przekraczać 15.000 słów (z przypisami). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 14 października 2017

Call for papers: International Judicial Dialogue in the Protection of Fundamental Rights (Salamanka, listopad 2017 r.)

W dniach 27-28 listopada 2017 r. na Uniwersytecie w Salamance odbędzie się konferencja "International Judicial Dialogue in the Protection of Fundamental Rights". Organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji wystąpień, poświęconych w szczególności następującej tematyce:
 • European multilevel legal space, tackling as possible contents: theoretical approach to the judicial dialogue, European multilevel constitutionalism, the interaction between the different legal instruments for the protection of human rights existing in the European legal space.
 • Judicial pluralism, tackling as possible contents: relations between the CJEU and the ECtHR, relations among the aforementioned courts and the most prominent member states’ Constitutional Courts, judicial dialogue between those courts and other international jurisdictions competent on the protection of human rights (such as the Inter-American Court of Human Rights) and the cooperation mechanisms at hand (both formal and informal). 
 • European Union principles and values, as shaped by the CJEU, the ECtHR and the Constitutional Courts to avoid conflicts in the European multilevel legal space, tackling as possible contents: the primacy, direct effect and States responsibility (CJEU), ultra vires control, limits to the attribution of competences and respect for the national identity (Constitutional Courts) and last word right in human rights matter, standard minimum, margin of appreciation, pilot judgements (ECtHR). 
 • The future of the international judicial dialogue, tackling as possible contents: a possible review of the ECtHR Bosphorus doctrine, the future of the Bundesverfassungsgericht Solange II doctrine, the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and its impact in the relations between the British courts and the international human rights courts, the use of legal reasoning by international courts and committees (such as the International Court of Justice or the United Nations Human Rights Committee) imported from different jurisdictions or the consequences of Opinion 2/13 of the ECJ in the future dynamics regarding judicial dialogue on human rights in Europe. 
Zgłoszenia (tytuł proponowanego wystąpienia, jego abstrakt do 5 linijek i opis do dwóch stron, CV i list polecający) można nadsyłać do 15 listopada br. Organizatorzy, w ramach dostępnych środków, pokryją koszty podróży wybranych uczestników. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 13 października 2017

Call for papers: 7th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of International Economic Law (Nikozja, kwiecień 2018 r.)

PEPA/SIEL we współpracy z wydziałem prawa European University of Cyprus organizują konferencję poświęconą międzynarodowemu prawu gospodarczemu, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Nikozji. Do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają młodych naukowców i praktyków (studentów studiów magisterskich lub osoby pracujące do 5 lat) do wygłoszenia referatów, których tematyka może dotyczyć m.in. następujących zagadnień:
 • Law and practice in international economic governance and international organizations;
 • International trade, investment, competition, monetary and financial law;
 • The interaction of IEL branches with other branches of law governing intellectual property, human rights, environment, sustainable development, food safety;
 • Bilateral and regional economic integration and the multilateral trading system;
 • Comparative economic law, focusing on how international economic law interacts with laws, institutions and actors at the domestic level;
 • International economics, philosophy, sociology, politics.
 • International developments and economic law, which may inter alia, refer to Brexit, the OECD-led tax Initiatives international financial regulation, cryptocurrencies and monetary affairs.
Zgłoszenia (CV do dwóch stron i abstrakt proponowanego wystąpienia do 400 słów) należy przesyłać do 3 listopada br. na adres pepa2018conference@gmail.com. Kandydaci zostaną poinformowani o rezultatach selekcji zgłoszeń do 30 listopada br.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.

czwartek, 12 października 2017

Call for Papers: Historians without Borders: Writing Histories of International Organizations (Lejda, marzec 2018 r.)

Grupa realizująca projekt ERC ‘Rethinking Disability: the Global Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in Historical Perspective’ w Instytucie Historii Uniwersytetu w Lejdzie zaprasza na warsztaty "Historians without Borders: Writing Histories of International Organizations", która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w warsztatach mogą przesyłać zgłoszenia (abstrakt proponowanego wystąpienia do 500 słów i CV) do dnia 13 listopada 2017 r. an adres rethinkingdisability@hum.leidenuniv.nl.
Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującą tematyką:
 • What specific advantages do different approaches bring to the history of international organizations?
 • Are these approaches mutually exclusive, or do we need to combine different perspectives and concepts?
 • What are some of the methodological challenges in writing the history of international organizations, in terms of analyzing connections, entanglements, comparisons, etc.?
 • What are some of the practical challenges in writing the history of international organizations, in terms of mobility, language barriers, cultural sensitivity, etc.?
 • How can we deal with the fact that levels can be used both as analytical concepts (used by the historian) and as historical concepts (used by the historical actors)?
 • How can we deal with different uses of terms like international, national, local, e.g. as level, geographical or spatial unit or loyalty of a historical actor?
 • How can we deal with the (hidden) hierarchy of terms or levels like global, national, etc.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 10 października 2017

Call for papers: Codification in International and EU Law (Ferrara, czerwiec 2018 r.)

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie w Ferrarze odbędzie się XXIII coroczna konferencja Italian Society of International and EU Law pt. "Codification in International and EU Law". Z tej okazji, Organizatorzy konferencji zachęcają do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami wystąpień, które dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:
 • Relationship between codification instruments covering the same topics and promoted by different organizations or entities (e.g., the ECHR and the EU Charter of Fundamental Rights; uniform private international law instruments promoted by the Hague Conference on Private International Law and by the European Union; international environmental law and transnational criminal law instruments promoted at UN and regional levels); 
 • Relationship between codification instruments covering different fields (eg, human rights and other areas of international or EU law; law of international responsibility and other areas of international law); 
 • Succession of codification instruments in the same field.
Zgłoszenia (abstrakt w j. angielskim lub włoskim 1.000-2.000 słów z danymi autora oraz CV z listą najistotniejszych publikacji, adresem email, numerem telefonu oraz wskazaniem czy zgłaszający się jest członkiem SIDI-ISIL) należy przesyłać do 10 stycznia 2018 r. na adres callsidi2018@unife.it.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 9 października 2017

Oferta pracy PISM: Analityk ds. politycznych i prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk ds. politycznych i prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej.

Adresatami ogłoszenia są w szczególności absolwenci studiów prawniczych, z bardzo dobrą znajomością prawa i polityk UE.

Dokumenty można przesyłać do 27 października.

Pełne ogłoszenie dostępne jest tutaj.

niedziela, 8 października 2017

Seminarium: Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w świetle prawa międzynarodowego (Warszawa, 25.10.2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium "Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w świetle prawa międzynarodowego" (25 października 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00).

Program:
· Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
· Wystąpienie: prof. Jerzy Sułek
· Wystąpienie: prof. Jerzy Kranz
· Dyskusja

Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu (D – 202 - budynek D), ALK, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)alk.edu.pl.

piątek, 6 października 2017

Call for papers: International Review of the Red Cross

International Review of the Red Cross zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru poświęconego przewlekłym konfliktom zbrojnym (protracted armed conflicts). Teksty mogą dotyczyć m.in. aspektów humanitarnych związanych z takimi konfliktami, rodzajów przewlekłych konfliktów zbrojnych i sposobu ich definiowania. Artykuły (w formacie MS Word) należy przesyłać do 31 listopada 2017 r. na adres review@icrc.org. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 5 października 2017

Call for papers: International Law and Universality (Manchester, wrzesień 2018 r.)

European Society of International Law oraz Uniwersytet w Manchesterze zapraszają na 14. coroczną konferencję ESIL, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Manchesterze. Organizatorzy proponują, aby zgłoszenia odnosiły się do jednego z ośmiu tematów:
 • The ‘Particular’ vs the ‘Universal’ in International Law
 • Universality and regimes
 • Universality and adjudication
 • A European tradition of Universality?
 • Universality and the teaching of international law
 • Universality and the working languages of international law
 • Critique and resistance to Universality
 • Universality over time

Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt (w pdf, do 800 słów, z imieniem i nazwiskiem autora, adresem email i numerem telefonu, afiliacją, biogramem do 100 słów oraz wskazaniem, do którego tematu odnosi się zgłoszenie i czy zgłaszający jest członkiem ESIL) oraz CV (z listą najistotniejszych publikacji). 
Kryteriami wyboru abstraktów będą: 
 • originality and innovativeness of the work
 • relevance to the agora theme 
 • geographical and gender balance 
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres esilconference2018@manchester.ac.uk.
Szczegółowe informacje, w tym o możliwości uzyskania pomocy finansowej w związku z udziałem w konferencji, znajdują się tutaj.

środa, 4 października 2017

Call for papers: International Economic Law in Unsettling Times (Waszyngton, lipiec 2018 r.)

Society of International Economic Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję "International Economic Law in Unsettling Times", która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2018 r. w Waszyngtonie. Mimo określonego tematu konferencji, Organizatorzy czekają również na zgłoszenia z innych obszarów, w tym dotyczące następującej problematyki:
 • the three traditional pillars of IEL: trade, investment, and monetary / financial policies; 
 • the relationship between these pillars, and between these pillars and other areas that touch upon international economic governance; 
 • the relationship between global economic governance and regional arrangements and the function of IEL in different parts of the world; 
 • exploring options for financial sector reform after the global financial crisis; 
 • the legal significance of digitalization and the knowledge economy; 
 • interdisciplinary approaches such as law and economics, political economy, development theory, risk management, global health and environmental studies, and other disciplines relating to IEL; 
 • comparative economic law, focusing on how IEL interacts with laws, institutions and actors at the domestic level; 
 • the roles of law and legal practice in international economic governance, particularly in the monetary and financial international institutions; 
 • methods and trends in researching, teaching and learning of IEL, including doctrinal and empirical methodologies; 
 • interactions between scholars, practitioners, government officials and civil society groups active in IEL. 
Organizatorzy proponują nadsyłanie propozycji zarówno indywidualnych wystąpień, jak i posterów i propozycji paneli. 
Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej do 1 grudnia br. do godz. 12:00 GMT.

poniedziałek, 2 października 2017

Call for papers: Ethiopian Yearbook of International Law

Ethiopian Yearbook of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru za 2018 rok. Problematyka przedkładanych tekstów powinna być zgodną z ogólną tematyką czasopisma, o której więcej informacji można znaleźć tutaj. Artykuły należy przesyłać do końca lipca 2018 r. zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie wydawcy.

niedziela, 1 października 2017

Call for papers: Polish Yearbook of International Law

Wraz z nowy numerem Polish Yearbook of International Law ukazał się również call for papers do numeru następnego:

Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXVII), which will be published in June/July 2018. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 10,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil(at)inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2018.

sobota, 30 września 2017

Call for papers: Central Asian Yearbook of International and Comparative Law

KIMEP University’s School of Law planuje rozpocząć redagowanie nowego czasopisma, "Central Asian Yearbook of International and Comparative Law", którego wydawcami mają być T. M. C. Asser Press i Springer. Z tej okazji, Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru czasopisma, który ukaże się w 2018 r. Inauguracyjny tom zostanie podzielony na następujące rozdziały: Public International Law; Private International Law; Comparative Law; Current Developments i Book Reviews. Zainteresowani proszeni są o przesłanie abstraktu artykułu (w j. angielskim, do 200 słów) do 30 listopada br. do redaktora naczelnego Sergeya Sayapina s.sayapin@kimep.kz. Redakcja podejmie decyzję o publikacji artykułów do 31 grudnia 2017 r., a termin nadesłania tekstów upływa 30 kwietnia 2018 r.

piątek, 29 września 2017

Call for Papers: 2018 ASIL Annual Meeting New Voices (Waszygnton, kwiecień 2018 r.)

Podczas 112. spotkania The American Society of International Law, które odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia 2018 r. w Waszyngtonie, Organizatorzy zaplanowali panel "New Voices", podczas którego będą mogli zaprezentować się młodzi praktycy i naukowcy. Temat panelu pokrywa się z tematem całego spotkania, czyli "International Law in Practice". Zgłoszenia (abstrakt do 1000 słów w MS Word, z imieniem, nazwiskiem, afiliacją i danymi kontaktowymi) można nadsyłać do 9 października 2017 r. na adres asilannualmeeting@asil.org. W temacie należy wpisać “New Voices Proposal”.

czwartek, 28 września 2017

Call for paper: The Paris Peace Conference and the Challenge of a New World Order (Paryż, czerwiec 2019 r.)

Z okazji 100-lecia Konferencji Paryskiej, w czerwcu 2019 r. w Paryżu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu, z różnych perspektyw. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. szeroko rozumiany wpływ Konferencji na prawo międzynarodowe.
Organizatorzy wyznaczyli długi termin nadsyłania zgłoszeń, który upływa dopiero 1 czerwca 2018 r. Zgłoszenia (abstrakty do 500 słów w j. angielskim lub j. francuskim oraz krótkie CV) można przesyłać na adres ADroeber@dhi-paris.fr.
Więcej informacji, w tym szczegółową tematykę konferencji, można znaleźć tutaj.

środa, 27 września 2017

Call for papers: Law at the Crossroads/Le droit à la croisée des chemins (Toronto, czerwiec 2018)

The Law and Society Association and the Canadian Law and Society Association zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanym "Law at the Crossroads/Le droit à la croisée des chemins", która odbędzie się w Toronto w dniach 7-10 czerwca 2018 r.

Propozycje referatów można nadsyłać do 18 października 2017 r. Więcej szczegółów (w tym szczegółowe zestawienie tematów, którymi są zainteresowani organizatorzy) można znaleźć tu.

wtorek, 26 września 2017

Staż podoktorski: Postdoctoral Fellowships in Political Philosophy or Legal Theory on the legitimacy of International Courts and Tribunals

PluriCourts działjące w ramach Uniwersytetu w Oslo zaprasza do składania aplikacji na 2 dwuletnie staże podoktorskie w ramach projektu "Legitimacy of International Courts and Tribunals" (specjalizacja: filozofia polityczna lub teoria prawa). Termin przesyłania dokumentów upływa 1 listopada 2017 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 25 września 2017

Call for papers: Human Rights, Migration, and Global Governance (Rzym, lipiec 2018)

Academic Council on the United Nations System (ACUNS) zaparasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Human Rights, Migration, and Global Governance", która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2018 r. w Rzymie (na LUISS University). Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:
 • Is support for global governance institutions, and for global human rights norms, declining as a result of resurgent populist movements?
 • Has support for the international refugee regime declined?
 • What global governance and human rights challenges arise from the increasing mobility of people?
 • What are the links between development, migration and human rights, and how do these relate to the achievement of the Sustainable Development Goals?
 • How can global/regional governance institutions help to address these issues, and what challenges do such institutions face?
 • What innovative approaches might be taken – and by whom - to address the linkages between borders, migration, and human rights?
Propozycje referatów można przesyłać do 5 lutego 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 23 września 2017

Call for papers: Conference on Disarmament: International Legal Perspectives (Auckland, czerwiec 2018 r.)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Auckland organizuje w dniach 7-8 czerwca 2018 r. konferencję poświęconą szeroko rozumianej problematyce rozbrojenia. Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia na konferencję (abstrakt o długości do jednej strony i krótki biogram) do 13 października br. na adres a.hood@auckland.ac.nz. Wszelkie pytania dotyczące konferencji można kierować na adresy t.dunworth@auckland.ac.nz lub a.hood@auckland.ac.nz.

piątek, 22 września 2017

Call for submissions: The Military Law and the Law of War Review

The Military Law and the Law of War Review zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego najnowszego numeru vol. 55 (2), poświęconego szeroko rozumianej tematyce konfliktów zbrojnych (w tym praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych), użycia siły i międzynarodowego prawa karnego.
Teksty (do 15.000 słów, z przypisami) można nadsyłać do 15 listopada 2017 r. Publikacja ukaże się wiosną 2018 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 21 września 2017

Call for papers: Turkey and International Law: History, Present and Future (Stambuł, grudzień 2017 r.)

Center for Global Public Law Uniwersytetu Koç w Stambule zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą problematyce historii Turcji i prawa międzynarodowego. Organizatorzy proponują, aby tematyka zgłoszeń koncentrowała się wokół dwóch kwestii (choć nie wykluczają również innych tematów):
 • Turkish approaches to international law: Turkish perspectives on the history, theory, sources, doctrine, branches and teaching of international law (in scholarship, domestic judicial pronouncements and political discourse).
 • Turkey’s role in shaping international law: Turkey's contribution to international custom, treaties and doctrine.
Mile widziane są tematy interdyscyplinarne, a do udziału w konferencji Organizatorzy zachęcają nie tylko prawników, ale również historyków i badaczy stosunków międzynarodowych.
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów z CV, skompilowane w jednym dokumencie) można nadsyłać do 1 listopada na adres kuremer@ku.edu.tr. O wynikach selekcji abstraktów kandydaci zostaną poinformowani do 15 listopada, a konferencja odbędzie się 14 grudnia 2017 r. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

środa, 20 września 2017

Wykład otwarty: Individual and Collective Identity. Factual Givens and Their Legal Reflection (Warszawa, 18 października 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy na trzeci wykład okolicznościowy poświęcony pamięci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego. Tegorocznym wykładowcą będzie prof. Christian Tomuschat z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Temat jego wykładu to: "Individual and Collective Identity. Factual Givens and Their Legal Reflection" (wykład w języku angielskim). 

Wykład zostanie wygłoszony w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (PAN) w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro) w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17.00. 

Wykład jest organizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN.

poniedziałek, 18 września 2017

Call for papers: 60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges (Sewilla, kwiecień 2018 r.)

University Loyola Andalucia, University of Zaragoza i Club Español del Arbitraje zapraszają do udziału w konferencji "60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. w Sewilli. Celem konferencji jest przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń z Konwencją nowojorską, obecnych problemów, pojawiających się w związku z tematyką konwencji, jak również przyszłych wyzwań.
Do Organizatorów można nadsyłać zarówno abstrakty (do 800 słów), jak i pełne, niepublikowane dotąd artykuły, z nazwiskiem autora i afiliacją. Do tekstów należy dołączyć CV. Zgłoszenia należy wysyłać na adres amlopez@uloyola.es oraz katiafachgomez@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

niedziela, 17 września 2017

Call for papers: The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals (Oslo, czerwiec 2018 r.)

Do 1 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty "The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals", które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Oslo. Organizatorzy są zainteresowani następującą tematyką zgłoszeń:
 • The appropriate legitimacy standards for ICs (International courts and tribunals) from the perspectives of history of ideas and/or contemporary legal and political theory, such as human rights, transparency, or rule of law;
 • Their multilevel separation of authority, and its impact on adjudication;
 • Law and morality in international adjudication;
 • Norm-indeterminacy and international adjudication;
 • Specialization and fragmentation in ICs;
 • ICs and the international rule of law;
 • Independence and accountability of ICs;
 • International judicial review and democracy;
 • IC performance, ranging from securing states’ objectives to global justice;
 • The comparative advantages of ICs;
 • Best practices and models for ICs;
 • IR theory perspectives on ICs.
Zgłoszenia należy wnosić za pomocą formularza. Więcej informacji na temat konferencji, w tym możliwości uzyskania grantów podróżnych, znajduje się tutaj.

piątek, 15 września 2017

Call for Submissions: Journal of Territorial and Maritime Studies

Journal of Territorial and Maritime Studies zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego numeru za okres zima/wiosna 2018 r. Czasopismo zajmuje się interdyscyplinarnym spojrzeniem na kwestie terytorium i morza. 
Teksty należy przesyłać do 1 października 2017 r. na adres jtms@yonsei.ac.kr. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 9.000 słów (łącznie z przypisami), a recenzji - 2.000 słów. Redakcja przewiduje wynagrodzenie dla autorów, których artykuły przejdą pozytywnie recenzję, w wysokości 1.000 dolarów.
Więcej wskazówek dla autorów znajduje się tutaj.

wtorek, 12 września 2017

Call for submissions: SIEL/Hart Prize in International Economic Law

Society of International Economic Law i Wydawnictwo Hart Publishing ufundowały po raz pierwszy nagrodę dla najlepszego, niepublikowanego dotąd tekstu, z dziedziny międzynarodowego prawa gospodarczego. Tekstem tym może być rozprawa doktorska lub inne dzieło o długości książki. Tematyka konkursu dotyczy szeroko rozumianego międzynarodowego prawa gospodarczego, a więc w każdym obszarze i z każdej perspektywy tej dziedziny.
Nagrodą w konkursie jest opublikowanie tekstu w formie książki przez Wydawnictwo Hart Publishing w ramach serii Studies in International Trade and Investment Law oraz voucher na zakup książek o wartości 250 funtów.
Zgłoszenia można nadsyłać do 18 stycznia 2018 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 maja 2018 r. na stronach internetowych SIEL i Hart Publishing.
Szczegółowe informacje, które muszą spełniać zgłaszający oraz informacje na temat samego zgłoszenia można znaleźć tutaj.

czwartek, 7 września 2017

Call for papers: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo", 25-27 maja 2018 r., Kraków

Na prośbę organizatorów (Instytutu Europeistyki UJ, Wydziału Polonistyki UJ oraz Centrum Badań Holocaustu UJ) zamieszczamy informacje o interdyscyplinarnej konferencji pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo". Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-27 maja 2018 roku. 

Mając na uwadze planowany zakres tematyczny konferencji, może ona zainteresować również osoby zajmujące się prawem międzynarodowym i europejskim. 

Treść ogłoszenia oraz informacje organizacyjne:

wtorek, 5 września 2017

Call for book proposals: Cambridge Asylum and Migration Studies

Cambridge University Press zamierza stworzyć nową serię książek pt. "Cambridge Asylum and Migration Studies". Ma ona być forum wymiany myśli na temat wszelkich aspektów transgranicznego ruchu ludności. Z tej okazji, wydawnictwo zaprasza do nadsyłania propozycji książek. Propozycje mogą dotyczyć tekstów o podłożu prawniczym, politycznym lub międzydyscyplinarnym oraz pochodzić od jednego lub wielu potencjalnych autorów. Głównym redaktorem serii będzie Profesor James Hathaway, a w skład pomocniczego komitetu redakcyjnego będą wchodzili Alexander Betts (University of Oxford), Vincent Chetail (Graduate Institute of International and Development Studies), Thomas Gammeltoft-Hansen (Raoul Wallenberg Institution of Human Rights and Humanitarian Law), Audrey Macklin (University of Toronto) oraz Saskia Sassen (Colombia University).
Osoby zainteresowane publikacją powinny skontaktować się z Finolą O’Sullivan z CUP, redaktorem lub członkiem pomocniczego komitetu redakcyjnego. Nie zakreślono terminu nadsyłania zgłoszeń.

poniedziałek, 4 września 2017

Call for submissions: UCL Journal of Law and Jurisprudence

UCL Journal of Law and Jurisprudence zaprasza do nadsyłania tekstów ze wszystkich dziedzin prawa do swojego najnowszego numeru (Volume 7, Issue 1 (March 2018)). Artykuły powinny mieć 8.000-12.000 słów, case notes - 6.000-8.000 słów, a recenzje - 1.000-2.000 słów. Teksty można przesyłać do 16 października br. przez stronę internetową czasopisma. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się tutaj.

wtorek, 29 sierpnia 2017

Call for papers: 100 Years of the Russian 1917 Revolution: Soviet Law Origins, Development and Its Continuing Impact in Contemporary Law

Niedawno pisaliśmy na blogu o planowanej konferencji dotyczącej rewolucji w Rosji w 1917 r. Jeden z partnerów konferencji, The Russian Law Journal, zaprasza również do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru specjalnego (vol. V), który zostanie wydany pod hasłem "100 Years of the Russian 1917 Revolution: Soviet Law Origins, Development and Its Continuing Impact in Contemporary Law".
Artykuł powinien mieć objętość między 8.000 a 15.000 słów; do artykułu należy dołączyć abstrakt (do 250 słów). Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2017 r. na adres russianlawjournal@gmail.com lub s.a.belov@spbu.ru. Więcej informacji znajduje się tutaj.

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Video: prawo sportowe i arbitraż inwestycyjny w UN Audiovisual Library

Multimedialna biblioteka prawa międzynarodowego NZ wzbogaciła się o kolejne dwa wykłady. Tym razem prelegentem jest prof. Université Paris Nanterre, Franck Latty, który swoje wystąpienia poświęcił:

niedziela, 27 sierpnia 2017

Call for papers: The 1917 Russian Revolution and Its Impact on Law: International and Comparative Perspectives (Sankt Petersburg, październik 2017 r.)

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, European Society of International Law i Threefold Legal Advisors LLC zapraszają na warsztaty poświęcone znaczeniu rewolucji z 1917 r. dla prawa międzynarodowego, które odbędą się 21 października br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.
Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującą problematyką referatów:
 • How did the 1917 Revolution transform the international law system? How do the international legal norms that emerged from the 1917 Revolution function today?
 • What was the impact of the 1917 Revolution on contemporary Russian approaches to international law?
 • How did the 1917 Revolution’s influence domestic law and policies of various countries in the first half of the XX century? Why has one country’s historical event affected the whole world?
 • How has the 1917 Revolution influenced Soviet law compared to other legal systems? Is its impact still present in Russian law?
 • What mechanisms related to revolution has international law developed? Is it efficient in countering or containing revolution?
 • Was the 1917 Revolution a Marxist revolution? What was the influence of the 1917 Revolution on the Western left in the XX century?
 • Is there a place for philosophy in studying historical events like the 1917 Revolution and its legal impact? Should the interdisciplinary approach be adopted when studying the revolution?
 • How did the 1917 Revolution develop the Russian identity? Is it possible to objectively evaluate the 1917 events a hundred years later or is the red and white division inevitable?
 • The 1917 Revolution and Soviet totalitarianism: was the turn to totalitarianism unavoidable?
 • What is the value of fiction against the legal documents and non-fiction literature in understanding the 1917 Revolution?
 • Gaps in studying the 1917 Revolution – is there still information not available for research?
Warsztaty odbędą się w języku angielskim. Zgłoszenia (abstrakt o długości 500-1500 słów oraz krótka notka biograficzna do 250 słów) należy nadsyłać na adres main@threefold.ru do 15 września 2017 r.

piątek, 25 sierpnia 2017

Nowy numer Polish Yearbook of International Law (36/2016)

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się nowy numer czasopisma Polish Yearbook of International Law (XXXVI/2016). Numer można nabyć bezpośrednio na stronie wydawnictwa oraz w głównych księgarniach naukowych na terenie całego kraju. Życzymy miłej lektury!

W numerze znalazły się następujące teksty:

czwartek, 24 sierpnia 2017

Call for Papers: Contingency in the Course of International Law: How International Law Could Have Been (Amsterdam, czerwiec 2018 r.)

Amsterdam Center for International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą możliwościom rozwoju prawa międzynarodowego. Organizatorzy konferencji chcą sięgnąć do historii prawa międzynarodowego i zastanowić się, jak ta dziedzina prawa mogłaby wyglądać gdyby nie pewne kierunki rozwoju, np. dotyczące źródeł prawa, które pojawiły się w przeszłości. Szczegółowe informacje na temat problematyki konferencji dostępne są tutaj.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2018 r. w Amsterdamie. Organizatorzy przewidują udział ok. 30 panelistów. Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów i CV) należy przesyłać na adres acil-fdr@uva.nl do 1 grudnia 2017 r. Planowana jest publikacja pokonferencyjna, najprawdopodobniej w Oxford University Press. Organizatorzy potwierdzili możliwość dofinansowanie do kosztów podróży w podstawowym zakresie.

środa, 23 sierpnia 2017

Call for papers: Financing & the Right to Science in Technology Transfer in the Sustainable Development Goals Workshop (Groningen, listopad 2017 r.)

Departament Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu w Groningen zaprasza na warsztaty "Financing & the Right to Science in Technology Transfer in the Sustainable Development Goals", które odbędą się 24 listopada 2017 r.
Warsztaty będą składać się z dwóch ścieżek: "Financing the SDGs through International law" i "The Right to Science in Technology & Knowledge Transfer". Szczegółowe informacje na temat problematyki, której mają dotyczyć obie ścieżki, znajdują się w call for papers.
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów) można przesyłać do 15 września br. na adresy m.m.e.hesselman@rug.nl dla zgłoszeń w ramach 1. ścieżki lub a.rachovitsa@rug.nl, dla ścieżki 2. Organizatorzy poinformują autorów zakwalifikowanych zgłoszeń do 20 września br.

wtorek, 22 sierpnia 2017

Call for papers: EU Citizenship, Federalism, and Rights (Luksemburg, listopad 2017)

Do 15 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "EU Citizenship, Federalism, and Rights", która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Organizatorzy czekają na zgłoszenia dotyczące takich istotnych kwestii związanych z obywatelstwem UE jak prawo do inicjatywy ustawodawczej, korelacja między obywatelstwem a prawem do opieki zdrowotnej i zatrudnienia, dostęp obywateli do usług publicznych, ograniczenia w przemieszczaniu się ze względów bezpieczeństwa, jak również konsekwencje Brexitu dla obywateli UE. 
Abstrakty wystąpień (do 500 słów) należy przesyłać na adres Organizatorów: d.kochenov@rug.nl i eleftheria.neframi@uni.lu. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences" (Warszawa, 14-15 września 2017 r.)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) w Heidelbergu, zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences", która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie. 
W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności. Zalecenia te jak dotąd nie zostały wykonane. Ponadto, w ostatnich tygodniach polski parlament uchwalił m.in. zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych, a obecnie pracuje nad zmianami ustawy o Sądzie Najwyższym, które również budzą zaniepokojenie instytucji europejskich.
Powyższe kwestie determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE do reagowania na naruszenia praworządności w państwach członkowskich, po implikacje m.in. dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich i obowiązków sądów krajowych w tym zakresie.
W obliczu tych wydarzeń, zagadnienia konferencyjne nabierają szczególnego wymiaru. Organizatorzy liczą na obecność środowiska akademickiego, praktyków, sędziów, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, która zarówno dla polskiego, jak i unijnego systemu prawa ma zasadnicze znaczenie. W związku z konferencją do Warszawy przyjedzie grono znaczących referentów z całej Europy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy.
Program konferencji dostępny jest tutaj.
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o rejestrację z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Call for papers: Conference Humanitarianism and the Remaking of International Law: History, Ideology, Practice, Technology (Melbourne, czerwiec 2018)

Melbourne Law School zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą roli humanitaryzmu w prawie międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 31 maj - 1 czerwca 2018 r. w Melbourne.
Organizatorzy są zainteresowani w szczególności następującymi tematami wystąpień:
 • laws of war and the social question
 • international humanitarian law and revolution
 • decolonisation and the remaking of international humanitarian law
 • humanitarian intervention and occupation in international law and history
 • humanitarian and securitisation responses to dispossession, displacement, and refugees
 • international humanitarian law and the framing of civil war
 • international humanitarian law and national liberation movements
 • incidents and events in the history of international humanitarian law-making
 • humanitarian law and human rights law in the 'global' battle space
 • humanitarian organisations and the politics of intervention
 • the relation of humanitarianism and counter-terrorism in international law
 • knowledge production and international humanitarian law
 • humanitarian law and visual culture 
 • international humanitarian law and practices of distinction
 • the technologies of humanitarian law and war
 • humanitarian law and algorithmic warfare
 • humanitarianism and the penal turn in international law
 • the meanings of humanitarian law across time and space
 • the political economy of international humanitarianism
 • critical geographies of international humanitarian law
 • international law after humanity
Zgłoszenia (abstrakt o długości do jednej strony oraz krótka nota biograficzna) na konferencję można nadsyłać do 1 września br. na adres laureate-intlaw@unimelb.edu.au. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.

piątek, 18 sierpnia 2017

Call for Authors: Smit & Herzog on the Law of the European Union

Z okazji 30. rocznicy pierwszego wydania komentarza pod redakcją Profesorów Hans Smita i Peter E. Herzoga do traktatów założycielskich Unii Europejskiej, obecna redakcja publikacji poszukuje kandydatów do dalszego współtworzenia komentarza. Zaproszenie jest kierowane do osób posiadających co najmniej doktorat w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. 
Wybrani kandydaci będą zobowiązani do przygotowania w ciągu 12-18 miesięcy nowych lub zaktualizowania istniejących komentarzy do przepisów prawa unijnego, jak również dalszego ich aktualizowania przez następne 3-5 lat. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem mailowym christian.campbell@cils.org (w tytule maila należy wpisać “Smit & Herzog”).
Szczegółowe informacje na temat m.in. tekstów, jakich oczekuje redakcja komentarza, można znaleźć tutaj.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Call for papers: Complexity, Legal and Institutional Change, and Rule of Law (Rzym, grudzień 2017)

Loyola University Chicago School of Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą teorii złożoności i jej wpływowi na funkcjonowanie rządów prawa, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017 r. na kampusie Uniwersytetu w Rzymie.
Organizatorzy są w szczególności zainteresowani następującymi tematami:
 • approaches to non-linear project design strategies and project planning
 • experience using Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA) approaches and positive deviance in rule of law development projects
 • approaches to developing theories of change
 • methods for incorporating diverse stakeholders in project assessments, project development, and project implementation
 • ways of achieving coherence and developing synergies between multiple actors involved in rule of law development interventions
 • the use of complexity-based approaches to rule of law program evaluation
 • implications for the development of knowledge on rule of law reform
 • the compatibility of complexity based development programs with the Sustainable Development Goals (SDG)
 • critical perspectives on rule of law development practice based on complexity theory
Abstrakty (300-500 słów) należy nadsyłać do 6 października 2017 r. na adresy mailowe tmcinerney@luc.edu oraz buhle.nxumalo89@gmail.com. Organizatorzy poinformują o wynikach selekcji abstraktów do 16 października br., a autorzy wybranych zgłoszeń będą musieli przesłać pełną wersję swoich referatów do 24 listopada.

sobota, 12 sierpnia 2017

Call for Submissions: Business and Human Rights Journal

Business and Human Rights Journal, wydawany przez Cambridge University Press, zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się pod hasłem "Business, Human Rights and Security".
Do 15 sierpnia br. na adres bhrj@cambridge.org można nadsyłać abstrakty proponowanych artykułów (do abstraktu należy dołączyć bibliografię). Redakcja powiadomi autorów wybranych zgłoszeń do 1 października. Publikacja jest planowana na styczeń 2019 r.
Call for papers, zawierający m.in. wskazówki co do tematyki artykułów, znajduje się tutaj.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Call for Papers: Irish Yearbook of International Law

Irish Yearbook of International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego najnowszego numeru za 2018 r. Redakcja czeka zarówno na artykuły poświęcone ogólnej tematyce powszechnego prawa międzynarodowego, jak i prezentujące zagadnienia mające związek z Irlandią. Zgłaszane artykuły powinny mieć ok. 10,000 – 12,000 słów, choć dłuższe formy będą również rozważane; redakcja czeka także na krótsze artykuły, do 6000 słów.
Zgłoszenia, na które powinien składać się tekst, abstrakt (do 100 słów) i potwierdzenie, że artykuł został przesłany jedynie do tego czasopisma, należy przesłać jednocześnie na dwa adresy mailowe, siobhan.mullally@nuigalway.ie oraz f.delondras@bham.ac.uk do 31 października br.

niedziela, 6 sierpnia 2017

Call for Papers: Populism, Nationalism and Human Rights (Maastricht, styczeń 2017)

Do 1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję 'Populism, Nationalism and Human Rights', organizowaną przez Uniwersytet w Maastricht, która odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. 
Organizatorzy proponują następującą tematykę paneli (choć zastrzegają, że propozycje te nie wyczerpują całej możliwej problematyki):
 • the ECHR and Extreme Political Ideologies;
 • the Right to Political Participation and Extreme Political Parties;
 • Brexit as a Human Rights Issue;
 • the First Year of President Trump in a Human Rights Perspective;
 • the Impact of Populism on Economic, Social and Cultural Rights;
 • Hate Speech and Hate Crime;
 • Theoretical Underpinnings of Present-Day Populism and Nationalism;
 • Case Studies (including, but not limited to): France, Germany, the Netherlands, Turkey, the United Kingdom and the United States.
Zgłoszenia (abstrakt do 250 słów i CV) należy przesłać na adres humanrights@maastrichtuniversity.nl. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej na koniec 2018 r. (w zgłoszeniu należy zaznaczyć ewentualne zainteresowanie udziałem w publikacji).
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj.

niedziela, 30 lipca 2017

Call for papers: Forced Migration Review

Forced Migration Review zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się w lutym 2018 r., a którego tematyka zostanie poświęcona przymusowym przesiedleniom na Bliskim Wschodzie. 
Redakcja oczekuje na artykuły o długości do 2500 słów do 23 października 2017 r.
Przed wysłaniem artykułu, zainteresowani są proszeni o kontakt z redakcją za pośrednictwem adresu mailowego fmr@qeh.ox.ac.uk, aby omówić założenia artykułu.
Więcej informacji, w tym proponowana tematyka tekstów, znajduje się w call for papers.

sobota, 29 lipca 2017

Call for papers: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)” (Warszawa, grudzień 2017)

W dnia 7-8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski. Wśród celów konferencji Organizatorzy wskazują m.in. na:
 • zbadanie charakteru i zasięgu kryzysów w UE - finansowego i migracyjnego, jak również ich oddziaływania na prawo Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
 • próbę ustalenia, jakie zmiany, w systemie i prawie Unii Europejskiej, pozwalają najskuteczniej zwalczać te kryzysy i przeciwdziałać ich powtarzaniu się w przyszłości;
 • określenie przyszłych wyzwań, jakie wiążą się z tymi dwoma kryzysami i scenariuszy wpływu reakcji na te wyzwania na Unię Europejską i na państwa członkowskie.
Zgłoszenia na konferencję na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym można przesyłać do 30 września br. na adres agnieszka.wicha@onet.pl (pod tym adresem można uzyskać również dodatkowe informacje na temat konferencji). Możliwe jest zarówno zgłaszanie referatów, jak i komunikatów.
Udział w konferencji będzie łączyć się z koniecznością wniesienia opłaty konferencyjnej, której wysokość Organizatorzy szacują na 250-350 zł.
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z wystąpieniami. 

piątek, 28 lipca 2017

Call for Papers: Thinking a Global Trade Governance for the 21st Century (Buenos Aires, grudzień 2017)

Argentyńskie Ministerstwo Przemysłu organizuje konferencję naukową zatytułowaną "Thinking a Global Trade Governance for the 21st Century: Challenges and Opportunities on the Eve of the WTO's 11th Ministerial Conference", która odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Buenos Aires. Organizatorzy planują trzy obszary tematyczne w ramach których będą przedstawiane będą poszczególne wystąpienia:
 • Thinking Global Trade Governance
 • The WTO Comes of Age
 • The Buenos Aires Ministerial Conference
Propozycje prezentacji (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 września 2017 r. Istnieje również możliwość złożenia propozycji paneli dyskusyjnych. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania udziału w konferencji dla wybranych uczestników. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 24 lipca 2017

Call for Papers: Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism (Haga, grudzień 2017)

T.M.C. Asser Instituut zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję pt. ‘Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism: International (Human Rights) Law Challenges and Opportunities’, zaplanowaną na 12 grudnia 2017 r. w Hadze. 
Celem konferencji jest analiza kwestii godności i bezpieczeństwa człowieka, które prowadzą lub są odpowiedzią na problem terroryzmu.
Proponowane przez Organizatorów zagadnienia to:
 • UN Security Council Resolution 2178 and its implementation
 • the new EU Directive on Combating Terrorism
 • national emergency regimes: the new normal?
 • administrative measures in the context of countering terrorism
 • terrorism, mental health and the law of patient confidentiality
 • the right to non-discrimination and its effect on radicalisation
 • terrorism kill teams versus the protection of nationals abroad
 • incitement to terrorism, a comparative analysis
Zgłoszenia (abstrakt do 1000 słów z danymi kontaktowymi oraz CV) należy przesyłać do 23 września 2017 r. na adres c.paulussen@asser.nl. 
Organizatorzy planują również publikację pokonferencyjną (termin nadsyłania pełnych wersji artykułów to 1 marca 2018 r.), która ukaże się w marcu 2019.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 19 lipca 2017

Call for papers: IVR German Section’s 2018: 'Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions' (Fryburg, wrzesień 2018)

Niemiecka sekcja Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą czystej teorii prawa Hansa Kelsena, która odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 r. na Uniwersytecie we Fryburgu. Celem konferencji jest zastanowienie się nad znaczeniem tej teorii współcześnie, w interdyscyplinarnym ujęciu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października br. na adres ivrtagung2018@jura.uni-freiburg.de. Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt wystąpienia, dane kontaktowe, krótkie CV oraz informacja czy referat zostanie wygłoszony po polsku czy po niemiecku. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania znacznej części kosztów podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników.
Call for papers znajduje się tutaj.

piątek, 14 lipca 2017

Call for papers: The Manchester Journal of International Economic Law

The Manchester Journal of International Economic Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, który zostanie wydany pod hasłem "Investor State Dispute Settlement in the era of instability". "Niestabilność" ta odnosić ma się do zmian w regulacjach prawnych, które są skutkiem zmiany administracji w USA i objęcia urzędu prezydenta przez D. Trumpa, jak również skutków Brexitu. 
Abstrakty (do 300 słów) należy przesyłać do 1 stycznia 2018 r. na adres i.glinavos@westminster.ac.uk. Redakcja przekaże informacje o ewentualnym zakwalifikowaniu propozycji tekstów do 1 lutego 2018 r., a wybrani kandydaci będą musieli nadesłać pełne artykuły do 1 czerwca 2018 r.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 12 lipca 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, poświęconego chińskiej inicjatywie reaktywacji Jedwabnego Szlaku. Czasopismo czeka na teksty dokonujące analizy tej inicjatywy z perspektywy prawa międzynarodowego, współpracy między państwami, wpływu Nowego Jedwabnego Szlaku na toczące się obecnie konflikty, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, handlu międzynarodowego i podobnych kwestii.

Artykuły (do 15.000 słów, łącznie z przypisami) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej czasopisma

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 10 lipca 2017

Call for papers: Thailand Journal of International Law

The Thailand Journal of International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego pierwszego numeru. Redakcja jest zainteresowana zarówno dłuższymi artykułami (10.000-12.500 słów), jak i notatkami, recenzjami i informacjami o ciekawych kazusach z dziedziny prawa międzynarodowego. 
Redakcja nie wskazała terminu nadsyłania zgłoszeń, a więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj.

niedziela, 9 lipca 2017

Call for applications: Short Course: Public International Law in Practice (Londyn, wrzesień 2017)

British Institute of International and Comparative Law zaprasza na krótki kurs prawa międzynarodowego w praktyce, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. 
Kurs będzie poruszał problematykę związaną z następującymi obszarami prawa międzynarodowego:
 • Legal Foundations of Public International Law
 • International Environmental Law
 • International Trade Law
 • International Law and Armed Conflict
 • Public International Lawyers in Practice
 • International Investment Law
 • International Human Rights Law
 • International Law concerning Refugees and Migration
 • Business and Human Rights
Opłata za kurs wynosi 450 funtów i obejmuje materiały, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia kursu.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 7 lipca 2017

Call for papers: The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution Harmonization: Approximation or A Completely New Approach? (Bazylea, listopad 2017)

The European Criminal Law Academic Network zaprasza na warsztaty dla doktorantów poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom rewolucji cyfrowej i jej konsekwencjom dla wymiaru sprawiedliwości w państwach UE.

Organizatorzy proponują następującą tematykę wystąpień:
1. Robots and Criminal Liability: What Way Forward? Harmonization, Approximation or Regulation on National Level?
2. Criminal Liability and Law Enforcement in the Digital Age in a Comparative Perspective 
3. Mutual Recognition of Decisions in Criminal Law and Criminal Procedure (Quid of Digital Evidence?)
4. Privacy as a European Value in the Age of Big Data - Ethics as a European Challenge Facing AI

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie w Bazylei. Zgłoszenia udziału w warsztatach można przesyłać do 15 września na adres sabine.gless@unibas.ch. Na zgłoszenie powinny składać się CV, informacja na temat stopnia zaawansowania prac na rozprawą doktorską oraz max. 5 stron opisu wystąpienia (wraz ze wskazaniem metodologii).
Call for paper znajduje się tutaj.

czwartek, 6 lipca 2017

Call for applications: Seminar "International Environmental Laws and Climate Change: Is there Global Climate Justice?" (Epirus, lipiec 2017)

Jeszcze tylko przez cztery dni (do 10 lipca br.) można nadsyłać zgłoszenia na seminarium "International Environmental Laws and Climate Change: Is there Global Climate Justice?", organizowane przez Center for United Nations Constitutional Research, które odbędzie się w dniach 17-20 lipca w rejonie Epirus (Grecja). 
Organizatorzy zapewniają intensywny program, wypełniony nie tylko wykładami, ale również spływem po rzece i górskimi wycieczkami.
Opłata za udział w seminarium to 680 euro (dla studentów 580 euro). Możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową, w ograniczonym zakresie.
Zgłoszenie (abstrakt prezentacji, która zostanie przedstawiona w trakcie seminarium - do 200 słów) należy przesyłać na adres seminars@cuncr.org.
Więcej informacji, w tym program seminarium, znajdują się tutaj.

środa, 5 lipca 2017

Call for papers: Workshop International Investment Treaties and National Governance (Singapur, listopad 2017)

Centre for International Law, działające przy National University of Singapore, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na warsztaty poświęcone problematyce międzynarodowych umów inwestycyjnych i ich wpływowi na władzę wewnętrzną państw, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Singapurze.

Organizatorzy zainteresowani się zwłaszcza następującymi zagadnieniami (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji takich azjatyckich państw jak Indonezja, Malezja, Birma, Filipiny, Singapur, Południowa Korea, Sri Lanka i Wietnam):
(1) How/to what extent are investment treaties internalized and taken into account in governmental (legislative, executive, regulatory, courts) decision-making? 
(2) What are the formal laws, regulations and policies through which governments internalize investment treaties in their activities and decision-making? 
(3) What are the informal measures/practices through which governments internalize investment treaties in their activities and decision-making? 
(4) What effect, if at all, has the conclusion of investment treaties had on good governance reforms?
b) Explanatory:
(5) What explains the level of internationalization of investment treaty obligations found in individual states? 
(6) What explains the spillover (if such spillover has occurred) from international investment obligations to good governance reforms?
c) Normative, going forward:
(7) How, if at all, should governments address internalization challenges? 
(8) How, if at all, should future investment treaties be drafted/amended to account for these challenges?

Abstrakty (do 500 słów) można przesyłać na adres cilayel@nus.edu.sg do 31 lipca br. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni na początku sierpnia.

wtorek, 4 lipca 2017

Call for contributors: Brill Research Perspectives in Water Law

Wydawnictwo Brill czeka na zgłoszenia do najnowszej publikacji poświęconej problematyce zasobów wodnych. W założeniu publikacja ma mieć charakter hybrydowy i dotyczyć szeroko rozumianej problematyki zasobów wodnych, zarówno w perspektywie międzynarodowej, regionalnej i dwustronnej.
Zgłoszenia można przesyłać na adres: salmanmasalman@gmail.com.
Więcej informacji na temat serii, której publikacja ma być częścią, znajduje się tutaj.

sobota, 1 lipca 2017

Call for papers: The Irish Journal of European Law

Do 28 lipca br. można nadsyłać artykuły do najnowszego numeru The Irish Journal of European Law, który będzie poświęcony Brexitowi. Z uwagi na to, Redakcja czeka w szczególności na artykuły poświęcone problematyce Brexitu z irlandzkiej perspektywy.
Czasopismo przyjmuje zarówno krótsze artykuły (3.000-4.000 słów), jak i dłuższe formy (8.000-12.000 słów).
Call for papers znajduje się tutaj.

piątek, 30 czerwca 2017

Call for papers: The Silesian Journal of Legal Studies

The Silesian Journal of Legal Studies ogłasza nabór tekstów od swojego najnowszego numeru. Redakcja czeka na artykuły (ok. 40.000 znaków z przypisami) oraz recenzje (ok. 10.000 znaków). Oprócz samego tekstu, Autorzy powinni dołączyć również informację o sobie i afiliację oraz abstrakt. Redakcja jest zainteresowana artykułami w języku angielskim, choć może przyjąć zgłoszenia także w innych językach.
Teksty można przesyłać do końca października na adres sjls@us.edu.pl.

czwartek, 29 czerwca 2017

Call for applications: Global Citizenship Law Project

Global Citizenship Law Project ogłosił nabór na trzy stanowiska: 
 • Research Associate - Global Citizenship and Technology (Florencja)
 • Research Associate -  Naturalization Law: A Global Perspective (Florencja)
 • Research Fellow, Ph.D. Candidate - International Law and Governance of Citizenship (Berlin)
Rekrutacja na dwa pierwsze stanowiska kończy się 1.07., ale w przypadku ostatniego, związanego prawem międzynarodowym, nabór trwa do 31 lipca.
Więcej informacji, w tym linki do stron dotyczących poszczególnych naborów, znajduje się tutaj.

wtorek, 27 czerwca 2017

Call for papers: 2018 European Society of International Law Research Forum (Jerozolima, luty 2018)

European Society of International Law zaprasza do udziału w 2018 European Society of International Law Research Forum, które odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Temat przyszłorocznego forum to "International Law in Times of Disorder and Contestation". Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • International governance and reassertions of sovereignty
 • Backlashes against international judicial institutions
 • Challenges to the UN Charter as a global constitutional framework
 • Erosion of the prohibition against the threat and use of force in international law
 • International human rights and humanitarian law, institutions and concepts under new pressures
 • The adequacy of international responses to the migration and refugee crisis
 • Regulation of non-state actors within the existing international legal order
 • International law governing areas and spaces beyond national sovereignty: in search of a new paradigm?
 • New points of equilibrium in international economic law and regional economic integration
 • International responses to intractable/frozen conflicts
 • Universality of values underlying the international legal system
 • Return to the past? Can the pre-Westphalian legal order provide lessons for a post-Westphalian legal order?
Propozycje referatów (maksymalnie 750 słów) można przesyłać do 15 września 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza instytuty i zespoły badawcze do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru specjalnego, poświęconego prawu europejskiemu. Numer ten będzie miał formę open access.
Zainteresowani publikacją powinni skontaktować się z redakcją czasopisma za pośrednictwem adresu mailowego utrechtjournal@urios.org.
Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia br.

niedziela, 25 czerwca 2017

Call for papers: Democratic Governance Workshop (Manchester, listopad 2017)

Manchester International Law Center zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na warsztaty, które odbędą się 3 listopada br. pod hasłem 'Democratic Governance'. Warsztaty mają być okazją do przyjrzenia się zagadnieniu demokratycznych rządów w ciągu ostatnich 25 lat z perspektywy prawa międzynarodowego. 
Swój udział jako keynote speakers potwierdzili Steven Wheatley (University of Lancaster), Russell Buchan (University of Sheffield) i Brad Roth (Wayne State University).
Abstrakty (do 1000 słów) wraz z krótkim biogramem (ok. 200 słów) można przesyłać na adres milc@manchester.ac.uk do 15 sierpnia.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w najnowszym tomie Melland Schill Guidebooks on International Law.
Więcej informacji, w tym szczegółowa problematyka warsztatów, znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

sobota, 24 czerwca 2017

Call for submissions: Summer Program: Parliamentary Democracy in Europe (Rzym, lipiec 2017)

Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia na Summer Program "Parliamentary Democracy in Europe", organizowany przez LUISS School of Government pod hasłem "Parliaments, democratic accountability and budgetary powers" w ramach Jean Monnet Module 2017-2019. 

Program trwa dwa tygodnie:
10-14.07. - zajęcia będą dotyczyć kwestii budżetowych na poziomie krajowym
17-21.07. - zajęcia poświęcone budżetowi UE i procedurom budżetowym.

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu częściach kursu albo tylko w jednej.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, warsztatów, seminariów i dyskusji nad wystąpieniami uczestników kursu (najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane).
Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej oraz CV i list motywacyjny.
Koszt udziału w szkole to 650 euro za tydzień (1000 euro za dwa tygodnie), bez zakwaterowania. 
Szczegółowe informacje, w tym lista wykładowców, znajdują się na stronie kursu.

piątek, 23 czerwca 2017

Call for papers: TDM Journal: Special Issue "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration"

TDM (Transnational Dispute Management) zaprasza do nadsyłania artykułów do specjalnego numeru swojego czasopisma - "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration".
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca br. na adres mailowy sclavius@link.cuhk.edu.hk (do wiadomości info@transnational-dispute-management.com).
Więcej informacji, w tym szczegółowa tematyka specjalnego wydania, do odnalezienia tutaj.

czwartek, 22 czerwca 2017

Call for papers: ESIL Prague-Nottingham Symposium: Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (Nottingham, listopad 2017)

W dniu 10 listopada br. w Nottingham odbędzie się konferencja ESIL Prague-Nottingham Symposium pt. Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (pierwsza część sympozjum odbyła się w maju br. w Pradze).
Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia (abstrakt do 750 słów) na adres kobie.neita@nottingham.ac.uk. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Organizatorzy wybiorą 8-12 propozycji. Najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane w Journal of Conflict and Security Law. 
Więcej informacji można znaleźć w Call for papers.

środa, 21 czerwca 2017

Call for papers: 2017 ASIL Research Forum (Waszyngton, październik 2017)

Do 26 czerwca można nadsyłać zgłoszenia na ASIL Research Forum, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Waszyngtonie. 
Konferencja nie ma określonej tematyki, a Organizatorzy czekają na zgłoszenia (abstrakty do 500 słów) dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawa międzynarodowego i transgranicznego (pod warunkiem, że propozycje wystąpień nie zostały jeszcze nigdzie opublikowane).
Formularz, za pomocą którego można dokonywać zgłoszeń, znajduje się tutaj.

wtorek, 20 czerwca 2017

Call for papers: Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity (Helsinki, listopad 2017)

Do 1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity", która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Helsinkach.
Organizatorzy proponują, aby zgłoszenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
 • In what sense is (this or that version of) Law and Economics a theoretical or a practical enterprise? 
 • Is Law and Economics a form of economic imperialism? And should lawyers and legal scholars be worried about it?
 • What type of interdisciplinary interactions does Law and Economics involve?
 • What are the key concepts for describing the varieties of Law and Economics? Does it still make sense to distinguish between Chicago, Yale and Virginia Schools of Law and Economics?
 • How can economic research contribute to the scientific study of positive law or the development of legal theory and practice? In which areas of law is this contribution likely to be important?
 • How does or should economic theory relate to legal concepts like rule, norm, obligation, sanction, etc.?
 • How can legal research contribute to the development of economic theory and practice?
 • How does or should legal theory relate to the analysis and the use of economic concepts such as efficiency, market failure, incomplete contract, incentive, etc.?
 • What type of knowledge would the efficiency hypothesis of common law, if warranted, produce?
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów) należy przesyłać na adres mailowy magdalena.malecka@helsinki.fi lub p.cserne@hull.ac.uk.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Call for papers: Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law (Melbourne, maj 2018)

Do 15 grudnia br. można nadsyłać zgłoszenia na Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law, które odbędzie się w dniach 28-30 maja 2018 r. w Melbourne. Tematyka konferencji dotyczy wszelkich obszarów prawa międzynarodowego. Ogłoszenie skierowane jest do młodych naukowców, którzy pracują naukowo nie więcej niż 6 lat (ale Organizatorzy zastrzegli, że nie będą przyjmowane zgłoszenia od doktorantów).

Na zgłoszenie (skompilowane w jeden dokument w formacie pdf) powinny składać się trzy elementy: cover letter, CV oraz propozycja prezentacji, którą kandydat będzie chciał przedstawić w czasie Forum.

Więcej informacji, w tym szczegóły formułowania zgłoszeń, można znaleźć tutaj.

Wykład otwarty: Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Warszawa, 28 czerwca 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte zebranie Katedry "Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Tezy rozprawy habilitacyjnej dr Anny Pudło)"., które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00.

Program:
 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
 • Prezentacja tez rozprawy habilitacyjnej: dr Anna Pudło
 • Komentarz: prof. Anna Zawidzka, WPiA Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja
Spotkanie odbędzie się w Sali D – 218 (budynek D), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59/

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału (annapudlo(at)alk.edu.pl).

niedziela, 18 czerwca 2017

Call for Participants: Sixth Doctoral School on Latin American, European and Comparative Regionalism (Quito, lipiec 2017)

Do 30 czerwca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty dotyczące problematyki regionalizmu w Ameryce Łacińskiej i w Europie oraz w kontekście porównawczym, które odbędą się w dniach 17-21 lipca 2017 r. w Quito.

Na zgłoszenie powinny składać się CV, list motywacyjny oraz zarys prowadzonych lub planowanych badań. 

Opłata za udział w warsztatach wynosi 450$, ale Organizatorzy przewidzieli ograniczoną liczbę stypendiów, które pokryją koszty opłaty i zakwaterowania.
Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się tutaj.

piątek, 16 czerwca 2017

Call for papers: Freedom, Security & Justice: European Legal Studies

Czasopismo "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących problemów integracji europejskiej w odniesieniu do trzech obszarów: obywatelstwa, imigracji i tożsamości narodowej.

Artykuły (do 9.000 słów) można przesyłać do 30 czerwca br. na adres slsg(at)unisa.it (do zgłoszenia należy dołączyć CV). Redakcja czasopisma oceni artykuły pod względem innowacyjności i oryginalności, a o swoich decyzjach co do wyboru tekstów poinformuje do 15 lipca.

Autorzy najlepszych tekstów zostaną zaproszeni jako paneliści na konferencję pt. "The Process of European Integration between Limits and Antinomies: Citizenship, Immigration and National Identities", organizowaną przez czasopismo wspólnie z Uniwersytetem w Salerno, która odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Call for papers (w j. włoskim i j.angielskim) znajduje się tutaj.