niedziela, 31 grudnia 2017

Call for applications: The Interface between Cyber Security and Military Applications of Human Enhancement

The Cyber Security Research Center Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie ogłosiło nabór na stypendia post-doc dla osób zajmujących się badaniem konsekwencji prawnych wynikających z interakcji między cyberbezpieczeństwem a wojskowym zastosowaniem ulepszeń wprowadzanych przez człowieka. Stypendium miałoby rozpocząć się w lutym 2018 r. i potrwać 12 miesięcy (z możliwością jego przedłużenia). Uniwersytet zapewnia wynagrodzenie i pokrywa koszty podróży. Co ważne, z ogłoszenia wynika, że nie jest wymagany stały pobyt w czasie trwania całego stypendium w Izraelu.
Szczegóły można znaleźć tutaj.

czwartek, 21 grudnia 2017

Call for papers: International Seminar on "Theory and Practice of the Common European Diplomacy” (Madryt, luty 2018 r.)

W dniu 23 lutego 2018 r. w Diplomatic School w Madrycie odbędzie się seminarium poświęcone wspólnej dyplomacji Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ Jean Monnet "European Shared Values and Their Implementation in the Light of the EU Governance Challenge (EUCOVAL)". Zgłoszenia na seminarium (CV wraz z abstraktem proponowanego wystąpienia do 1000 słów) można przesyłać do 8 stycznia 2018 r. na adres seminariodiplomacia2018@aepdiri.org.
Organizatorzy planują publikację pokonferencyjną.
Więcej informacji, w tym szczegóły związane z formułowaniem zgłoszeń, można znaleźć tutaj.

środa, 20 grudnia 2017

Call for papers: Future of Europe (Helsinki, kwiecień 2018 r.)

Prowadzący projekt "The Foundations of the European Union as a Polity", który jest częścią badań Academy of Finland Research Fellow Massimo Fichera, zapraszają na konferencję młodych badaczy, która odbędzie się w Helsinkach w dniach 8-9 maja 2018 r.
Przykładowa problematyka wystąpień, którymi zainteresowani są Organizatorzy w ramach tematu konferencji to:
 • the crisis of the EU liberal project of integration
 • the compatibility of the vocabulary of constitutionalism with EU integration
 • the consequences of Brexit for the EU system of protection of fundamental freedoms
 • the future trade and investment relationship between the EU and third countries
 • the role of the EU in common foreign and security policy
 • the area of freedom, security and justice
 • the reform of the economic and financial system
 • the rule of law crisis in Central and Eastern Europe
 • the Catalan case
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów i CV) należy przesyłać do 27 grudnia br. (termin został wydłużony) na adres massimo.fichera@helsinki.fi.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 19 grudnia 2017

Call for applications - studia doktoranckie w EUI we Florencji


Do 31 stycznia 2018 r. można składać wnioski o stypendium doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji w ramach czterech programów: prawo, ekonomia, nauki polityczne oraz historia. Procedura aplikacyjna odbywa się wyłącznie online.

Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej EUI.

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Call for papers: European Journal of Legal Studies

European Journal of Legal Studies zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego najnowszego numeru, który ukaże się wiosną 2018 r. Artykuły, dotyczące zarówno prawa europejskiego, prawa porównawczego, prawa międzynarodowego, jak i teorii prawa, można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. na adres submissions.ejls@eui.eu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

niedziela, 17 grudnia 2017

Call for papers: Brill Open Law

Brill Open Law, nowe czasopismo wydawane w formie open access, zaprasza do nadsyłania artykułów. Czasopismo ma w założeniu stanowić szeroką platformę dla wymiany poglądów z  wszystkich dziedzin prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego prywatnego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka itd.
Redakcja zapewnia o krótkim czasie oczekiwania na recenzję i publikacji artykułów na bieżąco, w ciągu ok. 2 tygodni od uzyskania recenzji.
Co do zasady, opublikowanie artykułu w czasopiśmie będzie łączyło się z opłatą, która jednak została zniesiona na grudzień 2017 r. (a z informacji jakie uzyskaliśmy z Redakcji czasopisma wynika, że stan ten potrwa nawet do czerwca 2018 r.)
Więcej informacji na temat czasopisma i opłat można znaleźć można znaleźć tutaj i tutaj.

sobota, 16 grudnia 2017

Call for papers: Key Biographies in the Legal History of European Union 1950-1993 (Frankfurt, czerwiec 2018 r.)

Max Planck Institute for European Legal History rozpoczął projekt "Legal History of the European Union". Realizacja projektu obejmuje również organizowanie dorocznej konferencji, która w 2018 r. odbędzie się pod hasłem "Key Biographies in the Legal History of European Union 1950-1993" w dniach 21-22 czerwca we Frankfurcie nad Menem. 
Przykładowe tematy wystąpień mogą dotyczyć:
 • Negotiators of European treaties from 1950 until the present-day
 • Actors involved in the constitutional practice of the European Court of Justice
 • Member-state representatives dealing with the national reception of European law or counteracting the ECJ’s constitutional practice
 • Scholars from the emerging academic field of “European law” or “European Studies” in the wider sense and their interpretations of European law
 • Members of European movements, lobbies, media or other professional organizations involved in the process of European Union
Propozycje wystąpień (abstrakt do 150 słów i CV) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. na adres bajon@rg.mpg.de.

środa, 13 grudnia 2017

Call for papers: Adam Mickiewicz University Law Review

Adam Mickiewicz University Law Review zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru. Artykuły w j. polskim i w j. angielskim należy przesyłać do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej czasopisma.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Call for papers: Performing World Politics Through Rituals (Groningen, czerwiec 2018 r.)

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie w Groningen odbędzie się piąty z serii European Workshop in International Studies pod hasłem "Performing World Politics Through Rituals". Przykładowe tematy wystąpień to:
 • How is power and are the boundaries of political communities (re)defined through such rituals (and vice versa)?
 • How do rituals bring to life the abstract notions such ‘international community’ or ‘transnational networks’ and authorize those who speak on their behalf?
 • What practices of in- and exclusion do rituals perform?
 • How can rituals do their symbolic work amidst cultural diversity and indeterminacy of meaning?
 • What changes do we see both in terms of the changing meaning of traditional rituals and the emergence of new rituals?
 • What is the place of technology in these changes and contemporary rituals more generally?
 • How can the concept of liminality provide insight into these changes and the changing practices of world politics?
 • How are rituals interwoven with bureaucratic procedures, or can bureaucratic procedures attain ritualistic qualities themselves?
 • What distinguishes certain practices as rituals rather than just performances, and can they lose this quality?
Zgłoszenia (abstrakt do 200 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 10 grudnia 2017

Call for submissions: 75th Anniversary Issue of International Organization

Do 15 marca 2018 r. można nadsyłać artykuły do specjalnego, jubileuszowego wydania czasopisma "International Organization". Redaktorzy wskazali, że interesują ich artykuły, mające trzy cechy:
 • problem-driven, in the sense that they begin with and focus on current challenges to the liberal international order; 
 • theory-driven, with the aim to assess what our theories tell us about the challenges;
 • agenda-setting, not stock-taking papers but efforts to define the research agenda for the future.
Autorzy powinni przesyłać abstrakty swoich tekstów (do trzech stron) za pomocą internetowego formularza. Na podstawie kilkustopniowej procedury wyłaniania najlepszych propozycji, ich autorzy zostaną zaproszeni do przesłania pełnych tekstów, które ukażą się w jubileuszowym wydaniu.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 9 grudnia 2017

Call for papers: Postgraduate Conference in International Law and Human Rights: The Notion of Change in International Law and Human Rights (Liverpool, marzec 2018 r.)

The International Law and Human Rights Unit, działające przy Uniwersytecie w Liverpoolu, zaprasza na konferencję naukową poświęconą zmianom zachodzącym w prawie międzynarodowym i w prawach człowieka, która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2018 r. na Uniwersytecie w Liverpoolu. Referaty mogą przykładowo dotyczyć następujących dziedzin:
 • Public International Law
 • Conflict and Security Law
 • International Court and Tribunals
 • International Organisations and Global Governance
 • International Criminal Law
 • Migration and Refugee Law
 • Minority Rights, Self-Determination and Secession Processes
 • Cultural Rights and the Rights of Indigenous Peoples
 • Rights of Children, Women and Persons with Disabilities
 • International Law and the Global Economy
 • Climate Change and Environmental Law 
Ogłoszenie jest skierowane do osób, które ukończyły studia.

Zgłoszenia (abstrakt do 300 słów wraz z krótką notką biograficzną do 100 słów) należy przesyłać na adres ilhrucon(at)liverpool.ac.uk do 12 stycznia 2018 r. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

piątek, 8 grudnia 2017

Call for papers: Challenging the Liberal World Order: The History of the Global South, Decolonization and the United Nations, 1955-2000 (Lejda, maj 2018 r.)

W dniach 8-9 maja 2018 r. na uniwersytecie w Lejdzie odbędzie się konferencja pt. "Challenging the Liberal World Order: The History of the Global South, Decolonization and the United Nations, 1955-2000". Celem konferencji jest zbadanie jak jednostki, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie i państwa z południowej hemisfery wpłynęły na ONZ i międzynarodowy system rządzenia w drugiej połowie XX w.

Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów i krótkie CV) należy przesyłać na adres a.m.omalley(at)hum.leidenuniv.nl do 1 stycznia 2018 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 7 grudnia 2017

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się w sierpniu 2018 r. Więcej informacji, w tym wskazówki dla autorów, można znaleźć tutaj.

środa, 6 grudnia 2017

Call for papers: Power Reconfigurations: Regional and Global Responses in an Age of Uncertainty (Quito, lipiec 2018 r.)

W dniach 25-27 lipca 2018 r. w Quito odbędzie się konferencja ‘Power Reconfigurations: Regional and Global Responses in an Age of Uncertainty’, organizowana przez FLACSO i International Studies Association. Do 15 grudnia br. można nadsyłać propozycje referatów na wszystkie panele konferencji . Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szczególne ogłoszenie dotyczy panelu poświęconego międzynarodowemu prawu inwestycyjnemu. Poniżej opis proponowanej w związku z tym tematyki wystąpień dotyczących tej dziedziny prawa:

The international system has transformed in the last decades; although the United States and Europe have both independently and collectively led it, their leadership has not gone uncontested. The rise of the BRICS has caused a profound transformation of global politics, which, vis-à-vis the recent globalization backlash in the U.S. and Europe, opens up new global and regional challenges. The International Investment Law section of this conference is aimed to analyze the various forms of struggles that are remaking the rules for foreign investment at the global and regional levels and the ongoing transformations of the discipline.

Zgłoszenia na ten panel (tytuł wystąpienia i abstrakt do 200 słów) należy przesyłać do 12 grudnia br. do Cesara Montaño, Michela Leví oraz Gustavo Prieto na adres:  caei(at)uasb.edu.ec.

wtorek, 5 grudnia 2017

Call for papers: Yearbook on International Investment Law and Policy

Columbia Center on Sustainable Investment zaprasza do nadsyłania tekstów do Yearbook on International Investment Law and Policy za 2017 r.

Najnowszy numer został podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy zagadnień związanych z polityką traktatową w dziedzinie prawa inwestycyjnego, rozwiązywaniem sporów między państwami a inwestorami oraz najnowszymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i regionalnymi; druga część ma dotyczyć współcześnie dyskutowanych zagadnień w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.

Teksty należy przesyłać do 1 lutego 2018 r. na adres lsachs1@law.columbia.edu. 
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Call for papers: The Future of European governance (Maastricht, marzec 2017)

Centre for European Research in Maastricht (CERiM) zaprasza do udziału w warsztatach dla doktorantów zatytułowanych "The Future of European governance", które odbędą się w Maastricht w dniu 22 marca 2018 r. 

Propozycje referatów można przesyłać do 8 stycznia 2018 r. Więcej szczegółów jest dostępnych tu

niedziela, 3 grudnia 2017

Seminarium: X rocznica podpisania Traktatu z Lizbony. Udana reforma ustrojowa Unii Europejskiej (Warszawa, 13.12.2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium "X rocznica podpisania Traktatu z Lizbony. Udana reforma ustrojowa Unii Europejskiej?" (13 grudnia 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.30).
Program:
 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
 • Komentarze: prof. Agnieszka Grzelak, dr Anna Pudło, prof. Jerzy Kranz
 • Dyskusja
Spotkanie odbędzie się w Sali A-26, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)alk.edu.pl

sobota, 2 grudnia 2017

Call for papers: ANZSIL 26th Annual Conference (Wellington, lipiec 2018 r.)

Australian and New Zealand Society of International Law zaprasza na swoją doroczną konferencję, która tym razem odbędzie się pod hasłem "International Law: From the Local to the Global" w dniach 5-7 lipca 2018 r. na Uniwersytecie w Wellington. 
Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującymi tematami:
 • International or foreign policy-making and social media
 • Journalism, international media conglomerates and democracy
 • Data protection and innovation, trade and investment promotion
 • Balancing surveillance needs with data protection
 • Between local and global: the challenges of cybersecurity
 • Protection of the environment in the climate change era (including domestic barriers to international climate change objectives)
 • International or cross-border migration and the future labour force
 • The future of international (development) aid and regional issues (especially in relation to the Pacific)
 • Transnational cooperation and non-legally binding international instruments
 • The role of culture and customs in international law
 • International challenges and opportunities for middle powers
Zgłoszenia indywidualnych referatów (możliwe jest również zgłoszenie całego panelu) można nadsyłać do 2 marca 2018 r. za pośrednictwem internetowego formularza.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 30 listopada 2017

Call for papers: International Law on Sustainable Development, Climate Change and Environmental Protection in Times of Disorder and Contestation (Jerozolima, luty-marzec 2018 r.)

International Group on International Environmental Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję pt. "International Law on Sustainable Development, Climate Change and Environmental Protection in Times of Disorder and Contestation", która odbędzie się w dniach 28 luty - 1 marca 2018 r. na Uniwersytecie w Jerozolimie.

Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującymi tematami wystąpień:
 • Sustainable Development as a general principle of public international law and international environmental law
 • Climate Change as a component of the EU Global strategy 
 • Solutions to migration linked to climate adaptation and mitigation
 • Law on Sustainable Development in times of disorder and contestation
 • Challenges to the global governance of climate change: Is the current legal and institutional framework effective?
 • Backlash against international law: Implications for climate action
 • Role of non-state actors in climate change governance
Zgłoszenia (abstrakt 500-700 słów oraz CV z listą najważniejszych publikacji i pełnymi danymi zgłaszającego) można przesyłać do 15 grudnia br. na adresy pdfarah(at)mail.wvu.edu oraz paolo.farah(at)glawcal.org.uk. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Call for papers: Economic Constitutionalism: Mapping its Contours in European and Global Governance (Florencja, czerwiec 2017)

Portsmouth Law School oraz European University Institute zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "Economic Constitutionalism: Mapping its Contours in European and Global Governance", która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. we Florencji. Organizatorzy są zainteresowani następującymi obszarami tematycznymi:
 • European economic constitutionalism 
 • The role of the judiciary in European and global governance
 • Theoretical perspectives on economic constitutionalism
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można składać do 28 lutego 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 28 listopada 2017

Call for Submissions: Journal of Human Rights & the Environment

Journal of Human Rights & the Environment zaprasza do nadsyłania artykułów do swoich trzech kolejnych numerów, o następującej tematyce:
 • Volume 9.2: Indigeneity, Environment and Rights - zgłoszenia należy nadsyłać do 1 lutego 2018 r.
 • Volume 10.1: Coloniality, Neoliberalism and the Anthropocene - zgłoszenia należy przesyłać do 1 lipca 2018 r.
 • Volume 10.2: Capitalocene, Technification and the Future of Eco-Justice - zgłoszenia należy przesyłać do 1 lutego 2019 r.
Artykuły powinny mieć długość 8000-12000 słów. Więcej informacji, w tym link do formularza, za pomocą którego należy dokonywać zgłoszeń, znajduje się tutaj.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich (Warszawa, 8-9 grudnia 2017 r.)

Biuro Rzecznika Praw Człowieka RP, we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zaprasza na Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich, który odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Mordechaja Anielewicza 6.

Swój czynny udział w Kongresie zapowiedzieli między innymi Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks, przedstawiciele Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Ombudsmana Europejskiego, International Ombudsman Institute, jak również ombudsmani wielu państw europejskich.

Więcej informacji, w tym o możliwości rejestracji na wydarzenie, znajduje się tutaj.

wtorek, 21 listopada 2017

Call for submissions: Italian Yearbook of International Law

Italian Yearbook of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru poświęconego sankcjom w prawie międzynarodowym.

Redakcja czeka na artykuły do 28 lutego 2018 r. Zgłoszenia (artykuł i CV) należy przesyłać na adres italianyearbook(at)gmail.com.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Call for papers: Comparative International Law (Cleveland, kwiecień 2018 r.)

The Younger Comparativists Committee, działający przy The American Society of Comparative Law, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na swoją siódmą, doroczną konferencję poświęconą porównawczemu prawu międzynarodowemu, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. na Case Western Reserve University School of Law w Cleveland.

Zgłoszenia (abstrakt 500-750 słów) należy przesyłać do 31 grudnia br. na adres ycc.conference.2018(at)gmail.com. 

Organizatorzy przewidzieli ograniczoną liczbę stypendiów na pokrycie kosztów podróży w wysokości do 400 dolarów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 17 listopada 2017

Call for submissions: African Yearbook on International Humanitarian Law

Redakcja "African Yearbook on International Humanitarian Law" zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego najnowszego numeru. Mile widziane są zarówno dłuższe artykuły (7.000-12.000 słów), jak i krótsze formy (do 4500 słów).

Teksty należy przesyłać do 1 stycznia 2018 r. na adres Hannah.woolaver(at)uct.ac.za. Więcej informacji, w tym wskazówki dotyczące redagowania tekstu, można znaleźć tutaj.

czwartek, 16 listopada 2017

Call for papers: The Power of Public Law in the 21st Century (Budapeszt, kwiecień 2018)

ICON-S CEE Regional Chapter wraz z Eötvös Loránd University (ELTE) zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanej "The Power of Public Law in the 21st Century", która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Budapeszcie. W ramach tematyki konferencji organizatorzy są zainteresowani prezentacjami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, prawa administracyjnego i teorii prawa.

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 10 stycznia 2018 r. Organizatorzy szczególnie zachęcaja do udziału w konferencji osoby z Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej szczegółów można znaleźć tu.    

środa, 15 listopada 2017

Call for papers: Law & Humanities Junior Scholar Workshop (Palo Alto, czerwiec 2018 r.)

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Stanford Law School odbędzie się Law & Humanities Junior Scholar Workshop. Do 5 stycznia 2018 r. można nadsyłać zgłoszenia w postaci artykułu na zaawansowanym stopniu pracy (do 15.000 słów z przypisami) wraz z abstraktem (ok. 200 słów), w każdej dziedzinie nauk humanistycznych i prawniczych.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i przelotu do 1.000 dolarów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 14 listopada 2017

Call for papers: Terrorism and Belligerency (Hajfa, luty 2018 r.)

Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions, działąjące przy Uniwersytecie w Hajfie, zaprasza na warsztaty dla młodych badaczy pt. "Terrorism and Belligerency", które odbędą się w dniach 4-20 lutego 2018 r. Do udziału w warsztatach zaproszeni są doktoranci i osoby do 5 lat po obronie doktoratu. 

Organizatorzy nie przewidzieli żadnej opłaty za warsztaty, pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Izraelu. Można również ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (abstrakt proponowanego wystąpienia do 500 słów i CV) należy przesyłać do 17 listopada br. na adres minervaextreme(at)univ.haifa.ac.il. Więcej informacji, w tym program warsztatów, można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 13 listopada 2017

Call for papers: Law into the Future: Perspectives from Asia (Seul, maj 2018 r.)

W dniach 10-11 maja 2018 r. odbędzie się doroczna konferencja Asian Law Institute. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń szeroko związanych z problematyką międzynarodowoprawną dotyczącą państw azjatyckich.

Zgłoszenia (abstrakt do 300 słów i notka biograficzna autora abstraktu do 250 słów) można przesyłać do 24 listopada br. za pomocą formularza internetowego. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

sobota, 11 listopada 2017

Call for papers: Constitutional Identity and Social Memories in Central and Estern Europe (Timișoara, maj 2018 r.)

W dniach 3-4 maja 2018 r. w Timișoara (Rumunia) odbędzie się konferencja pt. "Constitutional Identity and Social Memories in Central and Estern Europe". 
Organizatorzy są zainteresowani propozycjami wystąpień dotyczącymi zwłaszcza następujących zagadnień:
 • the relationship between constitutional identity and specific political institutions;
 • the political dimension of constitutional identity;
 • the notion of the constitutional “people”;
 • social mechanisms of selection of memories;
 • legal regulations of collective memories;
 • collective memories in constitutional adjudication;
 • social frames of collective memories;
 • conflicts between collective memories;
 • constitution and religion in Central and Eastern Europe;
 • the impact of World War II and the communist period on constitutional and national identities;
 • the role of national identity in nationality laws (for instance, the cases of Latvia and Estonia, where Russian residents did not become automatically nationals of the new republics);
 • trends in the role of national identity in CEE constitutional laws;
 • the question of a regional, supranational CEE identity (as opposed to Western and Eastern Europe);
 • the concept of national unity in the constitutional order;
 • the contribution of non-judicial actors in shaping constitutional identity;
 • the place of comparative constitutional law in the legal scholarship of CEE countries;
 • constitutional transplants;
 • the place of law and literature scholarship dealing with the question of social memory in the legal research of CEE countries;
 • economic doctrines inscribed in the constitutional texts of CEE countries
Zgłoszenia (abstrakt 300-500 słów) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. za pomocą strony internetowej.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

czwartek, 9 listopada 2017

Polonia Scholarship in International Law 2018

Centrum Prawa Międzynarodowego im. Lauterpachta, działające przy Uniwersytecie w Cambridge, ogłosiło nabór na stypendium Polonia Scholarship in International Law 2018. Oferta skierowana jest do młodych badaczy i ma na celu sfinansować ich pobyt w Centrum im. Lauterpachta w 2018 r. Jednym z wymogów uzyskania stypendium jest przygotowanie projektu dotyczącego jakiegoś zagadnienia prawa międzynarodowego, nad którym Kandydat będzie chciał pracować w czasie pobytu w Cambridge.

Pobyt badawczy może trwać od 4 do 12 tygodni, ale niezależnie od długości pobytu wysokość stypendium wynosi 2.000 funtów. 

Zgłoszenia (CV, opis projektu i dwa listy polecające) należy przesyłać do 30 listopada br. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Oferta pracy: Sekretarz Generalny ICC

Międzynarodowa Izba Handlowa ogłosiła konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego.

Kandydatury do pracy w paryskiej centrali ICC można nadsyłać do 24 listopada zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi ogłoszenia.

środa, 8 listopada 2017

Call for papers: Conference on War and Imprisonment (Nowy Jork, maj 2018 r.)

City University of New York zaprasza na konferencję naukową poświęconą zagadnieniom związanym z pozbawieniem wolności w ujęciu interdyscyplinarnym, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. Tematy, które Organizatorzy chcą poruszyć podczas konferencji, dotyczą m.in.:
 • Prisoner of war camps
 • Prison towns
 • Civilian prisoners in wartime
 • Political imprisonment
 • Prison culture
 • Prison violence
 • Treatment of prisoners
 • Prison labor in wartime
 • Race, class, gender, and prison in wartime
 • Prison architecture and design
 • Environmental impacts of mass imprisonment
Zgłoszenia (abstrakt do 300 słów i CV) należy przesyłać do 15 grudnia br. na adresy chall@qcc.cuny.edu i sdanielsson@gc.cuny.edu. Organizatorzy dokonają selekcji zgłoszeń na początku 2018 r. Planowane jest wydanie pokonferencyjnej antologii.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 7 listopada 2017

Call for Papers: Oslo Migration Conference 2018 (Oslo, maj 2018 r.)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Oslo zaprasza na interdyscyplinarną konferencję poświęconą migracji, która odbędzie się pod hasłem "Vulnerability, Protection, and Agency", w dniach 24-25 maja 2018 r. w Oslo. 
Przykładowe tematy, które Organizatorzy chcą poruszyć w trakcie konferencji to:
Accountability mechanisms for extra-territorial action by States, IOs, NGOs, and corporate actors
 • Addressing Transparency challenges
 • Strengthening application of the principle of non-discrimination
 • Protection issues related to use of technology (including drones, biometrics, etc.)
 • The economy of private security companies and corporate detention facilities
 • The impact of the counter-terrorism and counter violent extremism regimes upon migration management
 • The special situation of children
 • Gendered vulnerabilities to harm and exploitation en route
Towards de-construction of walls (literal and metaphorical)
 • Combating the impact of media and social networks upon levels of xenophobia and immigration reforms
 • How migrants use technology and social media to maintain agency
 • Strategies for enabling IDPs and other “trapped” groups to seek protection
 • Contestation of restriction or limitation of welfare rights of migrants
 • Ideas for strengthening the role and access of legal aid organizations and increasing legal competence among NGOs working with migration
 • Detention and Deportation- procedures, actors, and protection concerns
 • Tactics of “conscientious objection” by case workers, teachers, asylum officers, etc.
New interpretations for protection standards across or beyond normative regimes
 • The interface between migration law and Law of the Sea
 • The lack of ratification of the 1951 Convention on the Status of Refugees -grounding the right to flee or law of asylum in human rights law or customary international law
 • How do UNHCR/IOM/and NGOs provide international protection spaces outside of the treaty regime? 
 • Understanding the complementary and contradictory output of courts and tribunals and human rights bodies (international, regional, and national)
 • Fragmentation within regional and national bureaucracies and courts managing migration
 • The impact of approaches to combat smuggling and trafficking on protection
 • Whether cuts to development aid negatively impact “root causes” prevention strategies?
 • What lessons have been learned and how can this influence the Comprehensive Refugee Response Framework?
Zgłoszenie (abstrakt do 300 słów i CV) należy przesłać na adresy mailowe cecilia.bailliet@jus.uio.no i s.h.flolo@nchr.uio.no do 15 grudnia br. Organizatorzy planują wydanie publikacji z tekstami z konferencji. Możliwe jest uzyskanie grantów podróżnych (prośbę o taki grant należy wskazać w zgłoszeniu na konferencję). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 5 listopada 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych. Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie" (7-8 grudnia 2017 r.)

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Hotelu Holiday Park Warszawa odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych. Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie", współorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego i Zakład Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego UWr oraz Stowarzyszenie Miłośników Prawa Międzynarodowego.

Program konferencja można znaleźć tutaj.

Do 10 listopada Organizatorzy czekają na zgłoszenia od biernych uczestników (przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 190 zł i 95 zł, w zależności od udziału w jednym lub obu dniach konferencji). Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

sobota, 4 listopada 2017

Video: m.in. finanse międzynarodowe, ochrona praw człowieka

Zachęcamy do obejrzenia kolejnych nabytków Biblioteki audiowizualnej ONZ:

piątek, 3 listopada 2017

UN e-learning: THE RIGHT TO DEVELOPMENT AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

UNHCR, University for Peace oraz Institute for Global Health (UN University) zapraszają do udziału w darmowym kursie e-learningowym poświęconym operacjonalizacji prawa do rozwoju w związku z implementacją Susitanable Development Goals.

4 tygodniowy kurs będzie wymagać ok. 3-5 godzin pracy tygodniowo. Organizatorzy przewidują 50 miejsc, na które można aplikować do 24 listopada 2017.

Więcej informacji wraz z szczegółowym programem i listą prelegentów tutaj.

czwartek, 2 listopada 2017

Call for papers: 7th Annual Cambridge International Law Conference 2018 (kwiecień 2018)

Czasopismo Cambridge International Law Journal (CILJ) zaprasza do udziału w "7th Annual Cambridge International Law Conference 2018", która obędzie się w dniach od 3 do 4 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Temat przyszłorocznej konferencji to "Non-State Actors and International Law".

Propozycje referatów (do 500 słów) można przesyłać do 8 grudnia 2017 r. Więcej informacji można znaleźć tu.

wtorek, 31 października 2017

Prezentacja studiów doktoranckich na EUI (różne miejsca w Polsce)

European University Institute we Florencji zaprasza na spotkania na których zostaną zaprezentowane prowadzone przez EUI studia doktoranckie. Spotkania są prowadzone przez aktualnych doktorantów, więc poza oficjalnymi informacjami można również uzyskać sporo praktycznych wskazówek (np. jak przygotować dobry wniosek, jak wybrać potencjalnego promotora, itp). 

Terminy spotkań:
 • 7 listopada 2017 r. - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji (Auditorium Maximum), al. Niepodległości 53, Poznań, początek o g. 14.00;
 • 8 listopada 2017 r. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Humanisticum (pokój C.0.39), ul. W. Bojarskiego 1, Toruń, początek o g. 13.15;
 • 4 grudnia 2017 r. - Uniwersytet Wrocławski, główny budynek (sala Oratorium Marianum), Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, początek o g. 13.00.
Więcej informacji o samych studiach doktoranckich można znaleźć tu

Warto dodać, że choć Wydział Prawa EUI specjalizuje się w wielu dziedzinach, katedry prawa międzynarodowego oraz europejskiego należą do najlepszych w Europie.

poniedziałek, 30 października 2017

Call for papers: Citizenship, Citizenships and New Types of Personal Status: International and European Aspects, and National Developments (Salerno, styczeń 2018 r.)

Uniwersytet w Salerno zaprasza na konferencję naukową poświęconą statusowi jednostki w prawie międzynarodowym i europejskim. Szczegółowe zagadnienia, na które konferencja ma przynieść odpowiedź, dotyczą takich tematów jak:
 • Citizenship and citizenships: evolutionary dynamics between migratory flows and fundamental rights protection 
 • Citizenship and new types of personal and family status
 • EU citizenship: limits in its operating capacity and new issues
Zgłoszenia (abstrakt, w j. angielskim lub j. włoskim, do 2000 słów; CV z wykazem najważniejszych publikacji) można przesyłać do dnia 25 listopada br. na adres interinalesidi2018@gmail.com. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 stycznia 2018 r.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 29 października 2017

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Pre-moots 2018

W związku z rosnącym od kilku lat zainteresowaniem studentów udziałem w symulacjach postępowań przed międzynarodowymi organami rozstrzygania sporów, chcieliśmy zwrócić uwagę na bogatą ofertę tzw. pre-moot'ów do najważniejszego konkursu w obszarze prawa handlowego międzynarodowego, Willem  C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Jest to doskonała okazja do sprawdzenia stopnia przygotowania drużyny przed konkursem. Wprawdzie czasu do rejestracji na marcowe rundy próbne pozostaje sporo, jednak część organizatorów już teraz zaprasza do nadsyłania zgłoszeń, jednocześnie zastrzegając, że liczba miejsc jest ograniczona. 

sobota, 28 października 2017

Call for Submissions: Ethics & International Affairs

Czasopismo Ethics & International Affairs zaprasza do nadsyłania artykułów do swoich najbliższych numerów, których problematyka będzie dotyczyć odpowiednio:
 • Emerging technologies, including artificial intelligence, advanced weapons, cyberspace, and climate geoengineering
 • Issues of gender, women, and children, including feminist ethics, gender and development, women and children’s rights, and women and war
 • Global health, including the right to health, health governance, health and climate change, and health equity
Redakcja przyjmuje artykuły do recenzji na bieżąco. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 26 października 2017

Call for Contributions: Russian Perspectives on International Law (sympozjum online, grudzień 2017 r.)

Völkerrechtsblog, niemiecki blog zajmujący się tematyką prawa międzynarodowego, zaprasza do udziału w sympozjum internetowym pt. "Russian Perspectives on International Law", które odbędzie się w grudniu 2017 r. Sympozjum to ma zgromadzić badawczy zajmujących się problematyką związaną z Rosją w kontekście prawa międzynarodowego. Wystąpienia o długości 1000-1500 słów w j. angielski, francuskim lub niemieckim można przesyłać do 20 listopada 2017 r. na adres ajv.kontakt@gmail.com. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

środa, 25 października 2017

Call for papers: Przegląd Zachodni

Redakcja kwartalnika naukowego „Przegląd Zachodni” w Poznaniu zachęca do współpracy i zaprasza do przesyłania propozycji artykułów i drobniejszych opracowań.
Tematy numerów czasopisma na 2018 r. to :
 • Numer 1/2018: Europa – pomost czy twierdza (termin nadsyłania tekstów: koniec listopada 2017 r.)
 • Numer 2/2018: Era Angeli Merkel (termin nadsyłania tekstów: koniec stycznia 2018 r.)
 • Numer 3/2018: Niepodległość Polski – sto lat później (termin nadsyłania tekstów: koniec kwietnia 2018 r.)
 • Numer 4/2018: Sport – narzędzie polityki? (termin nadsyłania tekstów: koniec lipca 2018 r.)
Wymogi techniczne oraz informacje na temat recenzowania artykułów znajdują się na stronie internetowej pisma. Wszelką korespondencję należy kierować na adres wydawnictwa lub bezpośrednio do Redaktor Naczelnej dr Natalii Jackowskiej ( jackowska@iz.poznan.pl) tel. 61 8 52 76 91 w. 401.

wtorek, 24 października 2017

First International Society for Public Law Book Prize

The International Society for Public Law (ICON-S) zamierza po raz pierwszy przyznać nagrodę za najlepszą książkę z prawa publicznego, która dotyczy problematyki z pogranicza prawa krajowego i międzynarodowego oraz konstytucyjnego i administracyjnego. Nagroda zostanie przyznana podczas spotkania The International Society for Public Law, które odbędzie się w czerwcu 2018 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia 2017 r. na adres icons@icon-society.org wraz z uzasadnieniem zgłoszenia (do 200 słów).
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 23 października 2017

Call for abstracts: 11th Annual Toronto Group Conference (Toronto, marzec 2018 r.)

Toronto Group for the Study of International, Transnational, and Comparative Law zaprasza do udziału w swojej dorocznej konferencji, która w tym roku odbędzie się pod hasłem "Boundaries, Conflicts and Alliances: Interactions between International, Transnational and Comparative Law" w dniach 1-2 marca 2018 r. w Osgoode Hall Law School w Toronto.
Zgłoszenia (abstrakt ok. 300 słów i krótki biogram ok. 100 słów) należy przesyłać do 5 listopada 2018 r. na adres torontogroupconference@gmail.com.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 22 października 2017

Call for abstracts: The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative (Leicester, styczeń 2018 r.)

University of Leicester zaprasza do udziału w warsztatach pod hasłem "The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative", które odbędą się w dniu 31 stycznia 2018 r. 
Przykładowe tematy wystąpień, którymi zainteresowani są Organizatorzy dotyczą następujących zagadnień:
 • Critical approaches to research methods: is there an international law methodology?
 • Traditional vs. modern research methodologies in international law: advantages and disadvantages
 • Doing international comparative research
 • Doing international socio-legal research
 • Doing qualitative research in international law
 • Doing quantitative research in international law
 • In defence of doctrinal analysis of international law
Zgłoszenia (abtsrakt proponowanego wystąpienia, do 1000 słów) można przesyłac do 15 listopada br. na adresy rossana.deplano@le.ac.uk ORAZ paolo.vargiu@le.ac.uk.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 21 października 2017

Call for submissions: Revue québécoise de droit international

Revue québécoise de droit international zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru. Redakcja jest zainteresowana artykułami dotyczącymi prawa międzynarodowego publicznego lub prywatnego, jak również artykułami prawnoporównawczymi, w j. angielskim, francuskim lub hiszpańskim.
Artykuły nie powinny przekraczać 12.000 słów (z przypisami), a do artykułu powinien był dołączony abstrakt we wszystkich trzech językach czasopisma (do 300 słów).
Zgłoszenia lub ewentualne pytania dotyczące publikacji należy przesyłać na adres redactionenchef@rqdi.org.

piątek, 20 października 2017

Call for papers: Australian Journal of Human Rights

Australian Journal of Human Rights zachęca do nadsyłania artykułów (6.000-8.000 słów) do numerów, które ukażą się w 2018 r. Tematyka artykułów może dotyczyć różnych aspektów praw człowieka, łącznie z ujęciem praw człowieka w kontekście politycznym, filozoficznym, ekonomicznym i historycznym. 
Czasopismo proponuje dwa terminy nadsyłania artykułów: 1 grudnia 2017 r. (artykuły nadesłane w tym terminie zostaną opublikowane w numerze 24 (1), który ukaże się w kwietniu 2018 r.) oraz 1 marca 2018 r. (artykuły nadesłane wówczas zostaną opublikowane w numerze 24 (2) w sierpniu 2018 r.).
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza online dostępnego tutaj.

czwartek, 19 października 2017

Debata CPRDP: Aneksja Krymu - długa zima w Rosji (Warszawa, 25.10.2017)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza na debatę zatytułowaną "Aneksja Krymu: długa zima w Rosji". Przyczynkiem do debaty będzie najnowsza publikacja Centrum „A successful failure: Russia after Crime(a)”.

Kiedy: 25 października 2017 r. (środa) godz. 18:00
Gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych, III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa
języki: polski i rosyjski
Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia: kolakowska(at)cprdip.pl

Uczestnicy debaty:

Fabian Burkhardt – członek rady redakcyjnej portalu analitycznego Intersection. Politolog w Centrum Badań nad Studiami Wschodnioeuropejskimi na Uniwersytecie w Bremie, absolwent Szkoły Studiów nad Europy Środkową i Wschodnią w Monachium.

Igor Grecki – profesor na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. rosyjską politykę zagraniczną wobec krajów postsowieckich, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, stosunki Rosja-Polska i Rosja-Ukraina. 

Olga Irisowa – analityk ds. polityki i mediów, redaktor portalu analitycznego Intersection. Jedna z autorek i redaktorów książki „A successful failure: Russia after Crime(a)”. Specjalizuje się w tematyce związanej z polityką informacyjną Kremla i metodach manipulacji opinią publiczną. 

Ernest Wyciszkiewicz – dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny portalu analitycznego Intersection. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

poniedziałek, 16 października 2017

Call for papers: Latin America and International Law (Hamburg, luty 2018 r.)

W dniach 8-9 lutego 2018 r. w Hamburgu odbędzie się konferencja "Latin America and International Law". Do 3 grudnia br. można nadsyłać propozycje referatów. Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującymi tematami wystąpień:

1. International Law in the Americas before Independence
- The conquest of America and the formation of modern international law
- Spanish Derecho Indiano and natural rights
- International law and the colonisation of the Americas by other European Empires (Portuguese, Dutch, French, British, et al.)
- International law and resistance to imperialism (Las Casas, Suárez, Vieira, Guamán Poma, et al.)

niedziela, 15 października 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru, który ukaże się pod hasłem “The law behind rule of law transfers”. Przykładowe tematy, które mogą być związane z problematyką numeru to:
 • the European Union’s mandate and mechanisms of promoting the rule of law in accession and association processes, as well as the European Union’s enforcement and safeguarding instruments regarding rule of law standards in its member states
 • the United Nations’ mandate and methods to promote the rule of law in its member states, e.g. by means of Security Council resolutions
 • the normative basis of rule of law implementation in situations and by means of post-conflict administration (by the United Nations or other international actors)
 • belligerents’ obligation under international humanitarian law to restore, maintain, and ensure law and order in occupied territories
 • rule of law clauses in bi- or plurilateral trade agreements, and the design of interlinked sanction and suspension mechanisms
 • the World Bank’s mandate and current rule of law assistance/reform programs and the legal design of their implementation mechanisms
 • rule of law-dialogues and their intergovernmental legal arrangements
 • integrated and institutionalized rule of law-dialogues between national/European courts and their legal foundations and implications
Do 15 października br. można zgłaszać abstrakty artykułów; w przypadku takiego zgłoszenia, redakcja poinformuje do 31 października czy jest zainteresowana pełnym artykułem. Zgłoszenie abstraktu nie jest jednak konieczne, wszyscy zainteresowani publikacją mogą przesyłać pełne artykuły do 31 grudnia 2017 r. Artykuły nie powinny przekraczać 15.000 słów (z przypisami). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 14 października 2017

Call for papers: International Judicial Dialogue in the Protection of Fundamental Rights (Salamanka, listopad 2017 r.)

W dniach 27-28 listopada 2017 r. na Uniwersytecie w Salamance odbędzie się konferencja "International Judicial Dialogue in the Protection of Fundamental Rights". Organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji wystąpień, poświęconych w szczególności następującej tematyce:
 • European multilevel legal space, tackling as possible contents: theoretical approach to the judicial dialogue, European multilevel constitutionalism, the interaction between the different legal instruments for the protection of human rights existing in the European legal space.
 • Judicial pluralism, tackling as possible contents: relations between the CJEU and the ECtHR, relations among the aforementioned courts and the most prominent member states’ Constitutional Courts, judicial dialogue between those courts and other international jurisdictions competent on the protection of human rights (such as the Inter-American Court of Human Rights) and the cooperation mechanisms at hand (both formal and informal). 
 • European Union principles and values, as shaped by the CJEU, the ECtHR and the Constitutional Courts to avoid conflicts in the European multilevel legal space, tackling as possible contents: the primacy, direct effect and States responsibility (CJEU), ultra vires control, limits to the attribution of competences and respect for the national identity (Constitutional Courts) and last word right in human rights matter, standard minimum, margin of appreciation, pilot judgements (ECtHR). 
 • The future of the international judicial dialogue, tackling as possible contents: a possible review of the ECtHR Bosphorus doctrine, the future of the Bundesverfassungsgericht Solange II doctrine, the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and its impact in the relations between the British courts and the international human rights courts, the use of legal reasoning by international courts and committees (such as the International Court of Justice or the United Nations Human Rights Committee) imported from different jurisdictions or the consequences of Opinion 2/13 of the ECJ in the future dynamics regarding judicial dialogue on human rights in Europe. 
Zgłoszenia (tytuł proponowanego wystąpienia, jego abstrakt do 5 linijek i opis do dwóch stron, CV i list polecający) można nadsyłać do 15 listopada br. Organizatorzy, w ramach dostępnych środków, pokryją koszty podróży wybranych uczestników. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 13 października 2017

Call for papers: 7th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of International Economic Law (Nikozja, kwiecień 2018 r.)

PEPA/SIEL we współpracy z wydziałem prawa European University of Cyprus organizują konferencję poświęconą międzynarodowemu prawu gospodarczemu, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Nikozji. Do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają młodych naukowców i praktyków (studentów studiów magisterskich lub osoby pracujące do 5 lat) do wygłoszenia referatów, których tematyka może dotyczyć m.in. następujących zagadnień:
 • Law and practice in international economic governance and international organizations;
 • International trade, investment, competition, monetary and financial law;
 • The interaction of IEL branches with other branches of law governing intellectual property, human rights, environment, sustainable development, food safety;
 • Bilateral and regional economic integration and the multilateral trading system;
 • Comparative economic law, focusing on how international economic law interacts with laws, institutions and actors at the domestic level;
 • International economics, philosophy, sociology, politics.
 • International developments and economic law, which may inter alia, refer to Brexit, the OECD-led tax Initiatives international financial regulation, cryptocurrencies and monetary affairs.
Zgłoszenia (CV do dwóch stron i abstrakt proponowanego wystąpienia do 400 słów) należy przesyłać do 3 listopada br. na adres pepa2018conference@gmail.com. Kandydaci zostaną poinformowani o rezultatach selekcji zgłoszeń do 30 listopada br.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.

czwartek, 12 października 2017

Call for Papers: Historians without Borders: Writing Histories of International Organizations (Lejda, marzec 2018 r.)

Grupa realizująca projekt ERC ‘Rethinking Disability: the Global Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in Historical Perspective’ w Instytucie Historii Uniwersytetu w Lejdzie zaprasza na warsztaty "Historians without Borders: Writing Histories of International Organizations", która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w warsztatach mogą przesyłać zgłoszenia (abstrakt proponowanego wystąpienia do 500 słów i CV) do dnia 13 listopada 2017 r. an adres rethinkingdisability@hum.leidenuniv.nl.
Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującą tematyką:
 • What specific advantages do different approaches bring to the history of international organizations?
 • Are these approaches mutually exclusive, or do we need to combine different perspectives and concepts?
 • What are some of the methodological challenges in writing the history of international organizations, in terms of analyzing connections, entanglements, comparisons, etc.?
 • What are some of the practical challenges in writing the history of international organizations, in terms of mobility, language barriers, cultural sensitivity, etc.?
 • How can we deal with the fact that levels can be used both as analytical concepts (used by the historian) and as historical concepts (used by the historical actors)?
 • How can we deal with different uses of terms like international, national, local, e.g. as level, geographical or spatial unit or loyalty of a historical actor?
 • How can we deal with the (hidden) hierarchy of terms or levels like global, national, etc.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 10 października 2017

Call for papers: Codification in International and EU Law (Ferrara, czerwiec 2018 r.)

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie w Ferrarze odbędzie się XXIII coroczna konferencja Italian Society of International and EU Law pt. "Codification in International and EU Law". Z tej okazji, Organizatorzy konferencji zachęcają do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami wystąpień, które dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:
 • Relationship between codification instruments covering the same topics and promoted by different organizations or entities (e.g., the ECHR and the EU Charter of Fundamental Rights; uniform private international law instruments promoted by the Hague Conference on Private International Law and by the European Union; international environmental law and transnational criminal law instruments promoted at UN and regional levels); 
 • Relationship between codification instruments covering different fields (eg, human rights and other areas of international or EU law; law of international responsibility and other areas of international law); 
 • Succession of codification instruments in the same field.
Zgłoszenia (abstrakt w j. angielskim lub włoskim 1.000-2.000 słów z danymi autora oraz CV z listą najistotniejszych publikacji, adresem email, numerem telefonu oraz wskazaniem czy zgłaszający się jest członkiem SIDI-ISIL) należy przesyłać do 10 stycznia 2018 r. na adres callsidi2018@unife.it.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 9 października 2017

Oferta pracy PISM: Analityk ds. politycznych i prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poszukuje pracownika na stanowisko: Analityk ds. politycznych i prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej.

Adresatami ogłoszenia są w szczególności absolwenci studiów prawniczych, z bardzo dobrą znajomością prawa i polityk UE.

Dokumenty można przesyłać do 27 października.

Pełne ogłoszenie dostępne jest tutaj.

niedziela, 8 października 2017

Seminarium: Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w świetle prawa międzynarodowego (Warszawa, 25.10.2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na seminarium "Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w świetle prawa międzynarodowego" (25 października 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00).

Program:
· Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
· Wystąpienie: prof. Jerzy Sułek
· Wystąpienie: prof. Jerzy Kranz
· Dyskusja

Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu (D – 202 - budynek D), ALK, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: annapudlo(at)alk.edu.pl.

piątek, 6 października 2017

Call for papers: International Review of the Red Cross

International Review of the Red Cross zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru poświęconego przewlekłym konfliktom zbrojnym (protracted armed conflicts). Teksty mogą dotyczyć m.in. aspektów humanitarnych związanych z takimi konfliktami, rodzajów przewlekłych konfliktów zbrojnych i sposobu ich definiowania. Artykuły (w formacie MS Word) należy przesyłać do 31 listopada 2017 r. na adres review@icrc.org. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 5 października 2017

Call for papers: International Law and Universality (Manchester, wrzesień 2018 r.)

European Society of International Law oraz Uniwersytet w Manchesterze zapraszają na 14. coroczną konferencję ESIL, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Manchesterze. Organizatorzy proponują, aby zgłoszenia odnosiły się do jednego z ośmiu tematów:
 • The ‘Particular’ vs the ‘Universal’ in International Law
 • Universality and regimes
 • Universality and adjudication
 • A European tradition of Universality?
 • Universality and the teaching of international law
 • Universality and the working languages of international law
 • Critique and resistance to Universality
 • Universality over time

Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt (w pdf, do 800 słów, z imieniem i nazwiskiem autora, adresem email i numerem telefonu, afiliacją, biogramem do 100 słów oraz wskazaniem, do którego tematu odnosi się zgłoszenie i czy zgłaszający jest członkiem ESIL) oraz CV (z listą najistotniejszych publikacji). 
Kryteriami wyboru abstraktów będą: 
 • originality and innovativeness of the work
 • relevance to the agora theme 
 • geographical and gender balance 
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres esilconference2018@manchester.ac.uk.
Szczegółowe informacje, w tym o możliwości uzyskania pomocy finansowej w związku z udziałem w konferencji, znajdują się tutaj.

środa, 4 października 2017

Call for papers: International Economic Law in Unsettling Times (Waszyngton, lipiec 2018 r.)

Society of International Economic Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję "International Economic Law in Unsettling Times", która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2018 r. w Waszyngtonie. Mimo określonego tematu konferencji, Organizatorzy czekają również na zgłoszenia z innych obszarów, w tym dotyczące następującej problematyki:
 • the three traditional pillars of IEL: trade, investment, and monetary / financial policies; 
 • the relationship between these pillars, and between these pillars and other areas that touch upon international economic governance; 
 • the relationship between global economic governance and regional arrangements and the function of IEL in different parts of the world; 
 • exploring options for financial sector reform after the global financial crisis; 
 • the legal significance of digitalization and the knowledge economy; 
 • interdisciplinary approaches such as law and economics, political economy, development theory, risk management, global health and environmental studies, and other disciplines relating to IEL; 
 • comparative economic law, focusing on how IEL interacts with laws, institutions and actors at the domestic level; 
 • the roles of law and legal practice in international economic governance, particularly in the monetary and financial international institutions; 
 • methods and trends in researching, teaching and learning of IEL, including doctrinal and empirical methodologies; 
 • interactions between scholars, practitioners, government officials and civil society groups active in IEL. 
Organizatorzy proponują nadsyłanie propozycji zarówno indywidualnych wystąpień, jak i posterów i propozycji paneli. 
Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej do 1 grudnia br. do godz. 12:00 GMT.

poniedziałek, 2 października 2017

Call for papers: Ethiopian Yearbook of International Law

Ethiopian Yearbook of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru za 2018 rok. Problematyka przedkładanych tekstów powinna być zgodną z ogólną tematyką czasopisma, o której więcej informacji można znaleźć tutaj. Artykuły należy przesyłać do końca lipca 2018 r. zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie wydawcy.

niedziela, 1 października 2017

Call for papers: Polish Yearbook of International Law

Wraz z nowy numerem Polish Yearbook of International Law ukazał się również call for papers do numeru następnego:

Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XXXVII), which will be published in June/July 2018. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe. Authors from the region are also strongly encouraged to submit their works.

Submissions should not exceed 10,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess manuscripts on a rolling basis and will consider requests for expedited review in case of a pending acceptance for publication from another journal.

All details about submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (http://inp.pan.pl/pyil).

Please send manuscripts to pyil(at)inp.pan.pl. The deadline for submissions is 31 January 2018.

sobota, 30 września 2017

Call for papers: Central Asian Yearbook of International and Comparative Law

KIMEP University’s School of Law planuje rozpocząć redagowanie nowego czasopisma, "Central Asian Yearbook of International and Comparative Law", którego wydawcami mają być T. M. C. Asser Press i Springer. Z tej okazji, Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów do pierwszego numeru czasopisma, który ukaże się w 2018 r. Inauguracyjny tom zostanie podzielony na następujące rozdziały: Public International Law; Private International Law; Comparative Law; Current Developments i Book Reviews. Zainteresowani proszeni są o przesłanie abstraktu artykułu (w j. angielskim, do 200 słów) do 30 listopada br. do redaktora naczelnego Sergeya Sayapina s.sayapin@kimep.kz. Redakcja podejmie decyzję o publikacji artykułów do 31 grudnia 2017 r., a termin nadesłania tekstów upływa 30 kwietnia 2018 r.

piątek, 29 września 2017

Call for Papers: 2018 ASIL Annual Meeting New Voices (Waszygnton, kwiecień 2018 r.)

Podczas 112. spotkania The American Society of International Law, które odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia 2018 r. w Waszyngtonie, Organizatorzy zaplanowali panel "New Voices", podczas którego będą mogli zaprezentować się młodzi praktycy i naukowcy. Temat panelu pokrywa się z tematem całego spotkania, czyli "International Law in Practice". Zgłoszenia (abstrakt do 1000 słów w MS Word, z imieniem, nazwiskiem, afiliacją i danymi kontaktowymi) można nadsyłać do 9 października 2017 r. na adres asilannualmeeting@asil.org. W temacie należy wpisać “New Voices Proposal”.

czwartek, 28 września 2017

Call for paper: The Paris Peace Conference and the Challenge of a New World Order (Paryż, czerwiec 2019 r.)

Z okazji 100-lecia Konferencji Paryskiej, w czerwcu 2019 r. w Paryżu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu, z różnych perspektyw. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. szeroko rozumiany wpływ Konferencji na prawo międzynarodowe.
Organizatorzy wyznaczyli długi termin nadsyłania zgłoszeń, który upływa dopiero 1 czerwca 2018 r. Zgłoszenia (abstrakty do 500 słów w j. angielskim lub j. francuskim oraz krótkie CV) można przesyłać na adres ADroeber@dhi-paris.fr.
Więcej informacji, w tym szczegółową tematykę konferencji, można znaleźć tutaj.

środa, 27 września 2017

Call for papers: Law at the Crossroads/Le droit à la croisée des chemins (Toronto, czerwiec 2018)

The Law and Society Association and the Canadian Law and Society Association zapraszają do udziału w konferencji zatytułowanym "Law at the Crossroads/Le droit à la croisée des chemins", która odbędzie się w Toronto w dniach 7-10 czerwca 2018 r.

Propozycje referatów można nadsyłać do 18 października 2017 r. Więcej szczegółów (w tym szczegółowe zestawienie tematów, którymi są zainteresowani organizatorzy) można znaleźć tu.

wtorek, 26 września 2017

Staż podoktorski: Postdoctoral Fellowships in Political Philosophy or Legal Theory on the legitimacy of International Courts and Tribunals

PluriCourts działjące w ramach Uniwersytetu w Oslo zaprasza do składania aplikacji na 2 dwuletnie staże podoktorskie w ramach projektu "Legitimacy of International Courts and Tribunals" (specjalizacja: filozofia polityczna lub teoria prawa). Termin przesyłania dokumentów upływa 1 listopada 2017 r. 

Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 25 września 2017

Call for papers: Human Rights, Migration, and Global Governance (Rzym, lipiec 2018)

Academic Council on the United Nations System (ACUNS) zaparasza do udziału w konferencji zatytułowanej "Human Rights, Migration, and Global Governance", która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2018 r. w Rzymie (na LUISS University). Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi pytaniami badawczymi:
 • Is support for global governance institutions, and for global human rights norms, declining as a result of resurgent populist movements?
 • Has support for the international refugee regime declined?
 • What global governance and human rights challenges arise from the increasing mobility of people?
 • What are the links between development, migration and human rights, and how do these relate to the achievement of the Sustainable Development Goals?
 • How can global/regional governance institutions help to address these issues, and what challenges do such institutions face?
 • What innovative approaches might be taken – and by whom - to address the linkages between borders, migration, and human rights?
Propozycje referatów można przesyłać do 5 lutego 2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

sobota, 23 września 2017

Call for papers: Conference on Disarmament: International Legal Perspectives (Auckland, czerwiec 2018 r.)

Wydział Prawa Uniwersytetu w Auckland organizuje w dniach 7-8 czerwca 2018 r. konferencję poświęconą szeroko rozumianej problematyce rozbrojenia. Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia na konferencję (abstrakt o długości do jednej strony i krótki biogram) do 13 października br. na adres a.hood@auckland.ac.nz. Wszelkie pytania dotyczące konferencji można kierować na adresy t.dunworth@auckland.ac.nz lub a.hood@auckland.ac.nz.

piątek, 22 września 2017

Call for submissions: The Military Law and the Law of War Review

The Military Law and the Law of War Review zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego najnowszego numeru vol. 55 (2), poświęconego szeroko rozumianej tematyce konfliktów zbrojnych (w tym praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych), użycia siły i międzynarodowego prawa karnego.
Teksty (do 15.000 słów, z przypisami) można nadsyłać do 15 listopada 2017 r. Publikacja ukaże się wiosną 2018 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 21 września 2017

Call for papers: Turkey and International Law: History, Present and Future (Stambuł, grudzień 2017 r.)

Center for Global Public Law Uniwersytetu Koç w Stambule zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą problematyce historii Turcji i prawa międzynarodowego. Organizatorzy proponują, aby tematyka zgłoszeń koncentrowała się wokół dwóch kwestii (choć nie wykluczają również innych tematów):
 • Turkish approaches to international law: Turkish perspectives on the history, theory, sources, doctrine, branches and teaching of international law (in scholarship, domestic judicial pronouncements and political discourse).
 • Turkey’s role in shaping international law: Turkey's contribution to international custom, treaties and doctrine.
Mile widziane są tematy interdyscyplinarne, a do udziału w konferencji Organizatorzy zachęcają nie tylko prawników, ale również historyków i badaczy stosunków międzynarodowych.
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów z CV, skompilowane w jednym dokumencie) można nadsyłać do 1 listopada na adres kuremer@ku.edu.tr. O wynikach selekcji abstraktów kandydaci zostaną poinformowani do 15 listopada, a konferencja odbędzie się 14 grudnia 2017 r. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

środa, 20 września 2017

Wykład otwarty: Individual and Collective Identity. Factual Givens and Their Legal Reflection (Warszawa, 18 października 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy na trzeci wykład okolicznościowy poświęcony pamięci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego. Tegorocznym wykładowcą będzie prof. Christian Tomuschat z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Temat jego wykładu to: "Individual and Collective Identity. Factual Givens and Their Legal Reflection" (wykład w języku angielskim). 

Wykład zostanie wygłoszony w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (PAN) w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro) w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17.00. 

Wykład jest organizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN.

poniedziałek, 18 września 2017

Call for papers: 60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges (Sewilla, kwiecień 2018 r.)

University Loyola Andalucia, University of Zaragoza i Club Español del Arbitraje zapraszają do udziału w konferencji "60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. w Sewilli. Celem konferencji jest przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń z Konwencją nowojorską, obecnych problemów, pojawiających się w związku z tematyką konwencji, jak również przyszłych wyzwań.
Do Organizatorów można nadsyłać zarówno abstrakty (do 800 słów), jak i pełne, niepublikowane dotąd artykuły, z nazwiskiem autora i afiliacją. Do tekstów należy dołączyć CV. Zgłoszenia należy wysyłać na adres amlopez@uloyola.es oraz katiafachgomez@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

niedziela, 17 września 2017

Call for papers: The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals (Oslo, czerwiec 2018 r.)

Do 1 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty "The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals", które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Oslo. Organizatorzy są zainteresowani następującą tematyką zgłoszeń:
 • The appropriate legitimacy standards for ICs (International courts and tribunals) from the perspectives of history of ideas and/or contemporary legal and political theory, such as human rights, transparency, or rule of law;
 • Their multilevel separation of authority, and its impact on adjudication;
 • Law and morality in international adjudication;
 • Norm-indeterminacy and international adjudication;
 • Specialization and fragmentation in ICs;
 • ICs and the international rule of law;
 • Independence and accountability of ICs;
 • International judicial review and democracy;
 • IC performance, ranging from securing states’ objectives to global justice;
 • The comparative advantages of ICs;
 • Best practices and models for ICs;
 • IR theory perspectives on ICs.
Zgłoszenia należy wnosić za pomocą formularza. Więcej informacji na temat konferencji, w tym możliwości uzyskania grantów podróżnych, znajduje się tutaj.

piątek, 15 września 2017

Call for Submissions: Journal of Territorial and Maritime Studies

Journal of Territorial and Maritime Studies zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego numeru za okres zima/wiosna 2018 r. Czasopismo zajmuje się interdyscyplinarnym spojrzeniem na kwestie terytorium i morza. 
Teksty należy przesyłać do 1 października 2017 r. na adres jtms@yonsei.ac.kr. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 9.000 słów (łącznie z przypisami), a recenzji - 2.000 słów. Redakcja przewiduje wynagrodzenie dla autorów, których artykuły przejdą pozytywnie recenzję, w wysokości 1.000 dolarów.
Więcej wskazówek dla autorów znajduje się tutaj.

wtorek, 12 września 2017

Call for submissions: SIEL/Hart Prize in International Economic Law

Society of International Economic Law i Wydawnictwo Hart Publishing ufundowały po raz pierwszy nagrodę dla najlepszego, niepublikowanego dotąd tekstu, z dziedziny międzynarodowego prawa gospodarczego. Tekstem tym może być rozprawa doktorska lub inne dzieło o długości książki. Tematyka konkursu dotyczy szeroko rozumianego międzynarodowego prawa gospodarczego, a więc w każdym obszarze i z każdej perspektywy tej dziedziny.
Nagrodą w konkursie jest opublikowanie tekstu w formie książki przez Wydawnictwo Hart Publishing w ramach serii Studies in International Trade and Investment Law oraz voucher na zakup książek o wartości 250 funtów.
Zgłoszenia można nadsyłać do 18 stycznia 2018 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 maja 2018 r. na stronach internetowych SIEL i Hart Publishing.
Szczegółowe informacje, które muszą spełniać zgłaszający oraz informacje na temat samego zgłoszenia można znaleźć tutaj.

czwartek, 7 września 2017

Call for papers: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo", 25-27 maja 2018 r., Kraków

Na prośbę organizatorów (Instytutu Europeistyki UJ, Wydziału Polonistyki UJ oraz Centrum Badań Holocaustu UJ) zamieszczamy informacje o interdyscyplinarnej konferencji pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo". Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-27 maja 2018 roku. 

Mając na uwadze planowany zakres tematyczny konferencji, może ona zainteresować również osoby zajmujące się prawem międzynarodowym i europejskim. 

Treść ogłoszenia oraz informacje organizacyjne:

wtorek, 5 września 2017

Call for book proposals: Cambridge Asylum and Migration Studies

Cambridge University Press zamierza stworzyć nową serię książek pt. "Cambridge Asylum and Migration Studies". Ma ona być forum wymiany myśli na temat wszelkich aspektów transgranicznego ruchu ludności. Z tej okazji, wydawnictwo zaprasza do nadsyłania propozycji książek. Propozycje mogą dotyczyć tekstów o podłożu prawniczym, politycznym lub międzydyscyplinarnym oraz pochodzić od jednego lub wielu potencjalnych autorów. Głównym redaktorem serii będzie Profesor James Hathaway, a w skład pomocniczego komitetu redakcyjnego będą wchodzili Alexander Betts (University of Oxford), Vincent Chetail (Graduate Institute of International and Development Studies), Thomas Gammeltoft-Hansen (Raoul Wallenberg Institution of Human Rights and Humanitarian Law), Audrey Macklin (University of Toronto) oraz Saskia Sassen (Colombia University).
Osoby zainteresowane publikacją powinny skontaktować się z Finolą O’Sullivan z CUP, redaktorem lub członkiem pomocniczego komitetu redakcyjnego. Nie zakreślono terminu nadsyłania zgłoszeń.

poniedziałek, 4 września 2017

Call for submissions: UCL Journal of Law and Jurisprudence

UCL Journal of Law and Jurisprudence zaprasza do nadsyłania tekstów ze wszystkich dziedzin prawa do swojego najnowszego numeru (Volume 7, Issue 1 (March 2018)). Artykuły powinny mieć 8.000-12.000 słów, case notes - 6.000-8.000 słów, a recenzje - 1.000-2.000 słów. Teksty można przesyłać do 16 października br. przez stronę internetową czasopisma. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się tutaj.

wtorek, 29 sierpnia 2017

Call for papers: 100 Years of the Russian 1917 Revolution: Soviet Law Origins, Development and Its Continuing Impact in Contemporary Law

Niedawno pisaliśmy na blogu o planowanej konferencji dotyczącej rewolucji w Rosji w 1917 r. Jeden z partnerów konferencji, The Russian Law Journal, zaprasza również do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru specjalnego (vol. V), który zostanie wydany pod hasłem "100 Years of the Russian 1917 Revolution: Soviet Law Origins, Development and Its Continuing Impact in Contemporary Law".
Artykuł powinien mieć objętość między 8.000 a 15.000 słów; do artykułu należy dołączyć abstrakt (do 250 słów). Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2017 r. na adres russianlawjournal@gmail.com lub s.a.belov@spbu.ru. Więcej informacji znajduje się tutaj.

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Video: prawo sportowe i arbitraż inwestycyjny w UN Audiovisual Library

Multimedialna biblioteka prawa międzynarodowego NZ wzbogaciła się o kolejne dwa wykłady. Tym razem prelegentem jest prof. Université Paris Nanterre, Franck Latty, który swoje wystąpienia poświęcił:

niedziela, 27 sierpnia 2017

Call for papers: The 1917 Russian Revolution and Its Impact on Law: International and Comparative Perspectives (Sankt Petersburg, październik 2017 r.)

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, European Society of International Law i Threefold Legal Advisors LLC zapraszają na warsztaty poświęcone znaczeniu rewolucji z 1917 r. dla prawa międzynarodowego, które odbędą się 21 października br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.
Organizatorzy zainteresowani są w szczególności następującą problematyką referatów:
 • How did the 1917 Revolution transform the international law system? How do the international legal norms that emerged from the 1917 Revolution function today?
 • What was the impact of the 1917 Revolution on contemporary Russian approaches to international law?
 • How did the 1917 Revolution’s influence domestic law and policies of various countries in the first half of the XX century? Why has one country’s historical event affected the whole world?
 • How has the 1917 Revolution influenced Soviet law compared to other legal systems? Is its impact still present in Russian law?
 • What mechanisms related to revolution has international law developed? Is it efficient in countering or containing revolution?
 • Was the 1917 Revolution a Marxist revolution? What was the influence of the 1917 Revolution on the Western left in the XX century?
 • Is there a place for philosophy in studying historical events like the 1917 Revolution and its legal impact? Should the interdisciplinary approach be adopted when studying the revolution?
 • How did the 1917 Revolution develop the Russian identity? Is it possible to objectively evaluate the 1917 events a hundred years later or is the red and white division inevitable?
 • The 1917 Revolution and Soviet totalitarianism: was the turn to totalitarianism unavoidable?
 • What is the value of fiction against the legal documents and non-fiction literature in understanding the 1917 Revolution?
 • Gaps in studying the 1917 Revolution – is there still information not available for research?
Warsztaty odbędą się w języku angielskim. Zgłoszenia (abstrakt o długości 500-1500 słów oraz krótka notka biograficzna do 250 słów) należy nadsyłać na adres main@threefold.ru do 15 września 2017 r.