wtorek, 3 stycznia 2017

Vol. XIV (2016) Rocznika "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" w wolnym dostępie

Zeszłoroczny numer Rocznika "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (PWPM) został opublikowany na stronach internetowych czasopisma. Zapraszamy do lektury.

Spis treści:

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji
Artykuły:
Ireneusz C. Kamiński, Prawo do uzyskania informacji
 w Europejskiej konwencji praw człowieka –
 cicha strasburska rewolucja 
Róża Karlikowska, Ochrona wzmocniona dóbr
 kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – znaczenie, ograniczenia i perspektywy zastosowania
Paweł Czubik, Sporządzanie „cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem – zapowiedź aktywizacji
 polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? 
Sava Janković, Prawo międzynarodowe a zmiany terytorialne. Kazus Krymu 
Anna Wysocka-Bar, Jurysdykcja krajowa sądów polskich
 a kolizyjna jednolitość spadku
Edyta Figura-Góralczyk, Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej – analiza przypadku 
Łukasz Dawid Dąbrowski, Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych. Wybrane zagadnienia procesowe
Dominik Wolski, Regulacje przyjmowane przez
 międzynarodowe organizacje sportowe a prawo krajowe
Magdalena Kumela-Romańska, Zgoda na pobyt tolerowany oraz zgoda na pobyt ze względów humanitarnych
 a formy ochrony publicznoprawnej w Polsce 
Glosa:
Michał Kowalski, Glosa do wyroku Trybunału
 Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r.
 w sprawie C-472/13, Andre Lawrence Shepherd przeciwko
 Republice Federalnej Niemiec 
Recenzje – dyskusja nt. Książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015:
Artur Kozłowski, Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015 – recenzja
Jerzy Kranz, Kilka uwag na tle książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.),
 Lublin 2015 
Przemysław Tacik, Dylematy suwerenności – recenzja książki: państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa,
 Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015
Roman Kwiecień, Podstawy i uwarunkowania
 systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom) 
Propter memoriam:
Ambasador Jakub Wołąsiewicz (1960–2016)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz