wtorek, 10 stycznia 2017

Zaproszenie na konferencję: Wojny zachodu. Fiasko dobrych intencji?

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję naukową organizowaną w ramach projektu badawczego Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW dotyczącą wojen Zachodu, ich przyczyn, uwarunkowań, przebiegu i następstw wojskowych interwencji państw zachodnich w okresie pozimnowojennym. 

Konferencja odbędzie się 24 stycznia 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich UW, sala Balowa,  ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o kontakt: konferencje@ism.uw.edu.pl
Program konferencji na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:

Program ramowy
(stan na 10.01.2017)

10.00-10.30 – rejestracja gości (kawa/herbata)

10.30-10.40 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Roman Kuźniar (ISM UW, kierownik projektu Wojny Zachodu, współautor książki Wojny Zachodu, Wyd. Naukowe  Scholar, Warszawa 2017)
10.40-11.00 - Prezentacja koncepcji, celów i głównych wyników projektu Wojny Zachodu - dr Marek Madej (ISM UW, redaktor naukowy książki Wojny Zachodu)

11.00-13.00 Panel I. Interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie – tendencje rozwojowe, rezultaty i następstwa
Wszechstronna prezentacja najważniejszych wniosków i ustaleń projektu na temat dotychczasowych interwencji zbrojnych państw Zachodu oraz ich rezultatów we wszystkich wymiarach poruszanych w projekcie (politycznym, militarnym, humanitarnym, prawnym, ekonomicznym). Ocena następstw działań interwencyjnych państw zachodnich dla ładu światowego, państw i regionów będących przedmiotem interwencji, jak i samego Zachodu.

Moderator: dr hab. Robert Kupiecki (Akademia Sztuki Wojennej, współautor publikacji Wojny Zachodu)
Paneliści – członkowie zespołu autorskiego publikacji Wojny Zachodu:
- Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (INP/ISM UW)
- Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala (ISM UW)
- Dr Patrycja Grzebyk (ISM UW)
- Dr Kamila Pronińska (ISM UW)
- Dr Anna Wojciuk (ISM UW)13.00 – 13.45 – Lunch

13.45 – 15.45 Panel II. Przyszłość interwencji i konfliktów zbrojnych
Dyskusja na temat obecnych kierunków rozwoju globalnej sytuacji geostrategicznej i przyszłości działań interwencyjnych oraz ich miejsca i rangi w staraniach społeczności międzynarodowej na rzecz budowy bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Główne z podejmowanych zagadnień: prawdopodobne postawy państw Zachodu w sprawach interwencji zbrojnych w przyszłości (na ile można oczekiwać kontynuacji dotychczasowych praktyk, na ile zaś ich zmiany); znaczenie aktywności innych podmiotów (w tym zwłaszcza państw i organizacji nie-zachodnich, jak choćby Rosja, kraje arabskie czy Chiny); potencjalne formy przyszłych interwencji, w tym m.in. rola czynnika technologicznego (w tym np. robotyzacji pola walki) dla częstotliwość i charakter ewentualnych interwencji zbrojnych w przyszłości; możliwe zmiany w prawno-humanitarnym wymiarze działalności interwencyjnej; wpływ dotychczasowej i przyszłej aktywności interwencyjnej na globalny ład międzynarodowy, także w wymiarze normatywnym, oraz rozkład potęgi w świecie, w tym znaczenie i pozycje międzynarodową Zachodu.

Moderator: dr hab. Jerzy Maria Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Paneliści:
- Prof. dr hab. Michał Chorośnicki (Uniwersytet Jagielloński)
- Prof. dr hab. Władysław Czapliński (Instytut Nauk Prawnych PAN)
- Łukasz Kulesa (European Leadership Network)
- Prof. dr hab. Jacek Pawłowski (Akademia Stuki Wojennej)

15.45-16.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji:
 prof. dr hab. Roman Kuźniar (ISM UW, kierownik projektu badawczego Wojny Zachodu)  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz