sobota, 18 lutego 2017

Call for papers: The Trajectories of International Legal Histories (Haga, październik 2017)

Leiden Journal of International Law zaprasza na sympozjum zatytułowane "The Trajectories of International Legal Histories", które odbędzie się 20 października 2017 r. w Hadze. Sympozjum organizowane jest z okazji 30 lecia istnienia czasopisma. Organizatorzy planują zorganizowanie następujących paneli dyskusyjnych:
  • Panel I. International legal history—Linking Past, Present, and Future
  • Panel II. Writing and mediating legal histories—Plural origins and conceptions of international law
  • Panel III. Fields of engagement: International legal history and …?
Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 15 marca 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz