sobota, 4 marca 2017

Call for papers: Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values: Powers, Procedures, Implications (wrzesień 2017)

Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW wraz z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej "Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności" ("Article 7 TEU, the EU Rule of Law Framework and EU Values: Powers, Procedures, Implications"). Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2017 r. w siedzibie WPiA. 

W 2016 r. Komisja Europejska po raz pierwszy w historii zdecydowała się skorzystać z "ram na rzecz umocnienia praworządności" i rozpoczęła z polskimi władzami dialog na temat sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego oraz zmian w ustawie o radiofonii i telewizji publicznej. W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności. Kwestie te, w całkowitym oderwaniu od politycznego sporu, determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji do przyjęcia takich ram prawnych i skutki jej działań po implikacje dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich czy umowy o ochronie niektórych inwestycji. 

Jak dotąd, udział w konferencji potwierdziło wielu wybitnych przedstawicieli doktryny prawa Unii Europejskiej, w tym prof. A. von Bogdandy (Instytut Maksa Plancka w Heidelbergu), prof. M. Claes (Uniwersytet w Maastricht) prof. Ch. Hillion (Uniwersytet w Leiden), prof. D. Kochenov (Uniwersytet w Groningen oraz Uniwersytet Princeton) oraz prof. L. Pech (Uniwersytet Middlesex w Londynie). Jesteśmy zaszczyceni, że udział w konferencji weźmie również prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prof. J. Weiler z NYU School of Law. Na konferencji będą występować również m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rady Europy. Złożone zostały również zaproszenia polskiej stronie rządowej. Swoje referaty przedstawi też grupa badawcza powołana z udziałem naukowców polskich oraz Instytutu Maksa Plancka w Heidelbergu.

Konferencja odbędzie się w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji UW. Językiem roboczym jest język angielski.

Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można zgłaszać do 30 kwietnia 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz