piątek, 30 czerwca 2017

Call for papers: The Silesian Journal of Legal Studies

The Silesian Journal of Legal Studies ogłasza nabór tekstów od swojego najnowszego numeru. Redakcja czeka na artykuły (ok. 40.000 znaków z przypisami) oraz recenzje (ok. 10.000 znaków). Oprócz samego tekstu, Autorzy powinni dołączyć również informację o sobie i afiliację oraz abstrakt. Redakcja jest zainteresowana artykułami w języku angielskim, choć może przyjąć zgłoszenia także w innych językach.
Teksty można przesyłać do końca października na adres sjls@us.edu.pl.

czwartek, 29 czerwca 2017

Call for applications: Global Citizenship Law Project

Global Citizenship Law Project ogłosił nabór na trzy stanowiska: 
 • Research Associate - Global Citizenship and Technology (Florencja)
 • Research Associate -  Naturalization Law: A Global Perspective (Florencja)
 • Research Fellow, Ph.D. Candidate - International Law and Governance of Citizenship (Berlin)
Rekrutacja na dwa pierwsze stanowiska kończy się 1.07., ale w przypadku ostatniego, związanego prawem międzynarodowym, nabór trwa do 31 lipca.
Więcej informacji, w tym linki do stron dotyczących poszczególnych naborów, znajduje się tutaj.

wtorek, 27 czerwca 2017

Call for papers: 2018 European Society of International Law Research Forum (Jerozolima, luty 2018)

European Society of International Law zaprasza do udziału w 2018 European Society of International Law Research Forum, które odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Temat przyszłorocznego forum to "International Law in Times of Disorder and Contestation". Organizatorzy są szczególnie zainteresowani następującymi tematami:
 • International governance and reassertions of sovereignty
 • Backlashes against international judicial institutions
 • Challenges to the UN Charter as a global constitutional framework
 • Erosion of the prohibition against the threat and use of force in international law
 • International human rights and humanitarian law, institutions and concepts under new pressures
 • The adequacy of international responses to the migration and refugee crisis
 • Regulation of non-state actors within the existing international legal order
 • International law governing areas and spaces beyond national sovereignty: in search of a new paradigm?
 • New points of equilibrium in international economic law and regional economic integration
 • International responses to intractable/frozen conflicts
 • Universality of values underlying the international legal system
 • Return to the past? Can the pre-Westphalian legal order provide lessons for a post-Westphalian legal order?
Propozycje referatów (maksymalnie 750 słów) można przesyłać do 15 września 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Call for papers: Utrecht Journal of International and European Law

Utrecht Journal of International and European Law zaprasza instytuty i zespoły badawcze do nadsyłania artykułów do swojego najnowszego numeru specjalnego, poświęconego prawu europejskiemu. Numer ten będzie miał formę open access.
Zainteresowani publikacją powinni skontaktować się z redakcją czasopisma za pośrednictwem adresu mailowego utrechtjournal@urios.org.
Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia br.

niedziela, 25 czerwca 2017

Call for papers: Democratic Governance Workshop (Manchester, listopad 2017)

Manchester International Law Center zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na warsztaty, które odbędą się 3 listopada br. pod hasłem 'Democratic Governance'. Warsztaty mają być okazją do przyjrzenia się zagadnieniu demokratycznych rządów w ciągu ostatnich 25 lat z perspektywy prawa międzynarodowego. 
Swój udział jako keynote speakers potwierdzili Steven Wheatley (University of Lancaster), Russell Buchan (University of Sheffield) i Brad Roth (Wayne State University).
Abstrakty (do 1000 słów) wraz z krótkim biogramem (ok. 200 słów) można przesyłać na adres milc@manchester.ac.uk do 15 sierpnia.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w najnowszym tomie Melland Schill Guidebooks on International Law.
Więcej informacji, w tym szczegółowa problematyka warsztatów, znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

sobota, 24 czerwca 2017

Call for submissions: Summer Program: Parliamentary Democracy in Europe (Rzym, lipiec 2017)

Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia na Summer Program "Parliamentary Democracy in Europe", organizowany przez LUISS School of Government pod hasłem "Parliaments, democratic accountability and budgetary powers" w ramach Jean Monnet Module 2017-2019. 

Program trwa dwa tygodnie:
10-14.07. - zajęcia będą dotyczyć kwestii budżetowych na poziomie krajowym
17-21.07. - zajęcia poświęcone budżetowi UE i procedurom budżetowym.

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu częściach kursu albo tylko w jednej.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, warsztatów, seminariów i dyskusji nad wystąpieniami uczestników kursu (najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane).
Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej oraz CV i list motywacyjny.
Koszt udziału w szkole to 650 euro za tydzień (1000 euro za dwa tygodnie), bez zakwaterowania. 
Szczegółowe informacje, w tym lista wykładowców, znajdują się na stronie kursu.

piątek, 23 czerwca 2017

Call for papers: TDM Journal: Special Issue "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration"

TDM (Transnational Dispute Management) zaprasza do nadsyłania artykułów do specjalnego numeru swojego czasopisma - "China's One Belt, One Road: Economic Changes, Power, Shifts and Prospects/Consequences for the World of Arbitration".
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca br. na adres mailowy sclavius@link.cuhk.edu.hk (do wiadomości info@transnational-dispute-management.com).
Więcej informacji, w tym szczegółowa tematyka specjalnego wydania, do odnalezienia tutaj.

czwartek, 22 czerwca 2017

Call for papers: ESIL Prague-Nottingham Symposium: Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (Nottingham, listopad 2017)

W dniu 10 listopada br. w Nottingham odbędzie się konferencja ESIL Prague-Nottingham Symposium pt. Effectiveness, Impact and Monitoring of Non-UN Sanctions (pierwsza część sympozjum odbyła się w maju br. w Pradze).
Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia (abstrakt do 750 słów) na adres kobie.neita@nottingham.ac.uk. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Organizatorzy wybiorą 8-12 propozycji. Najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane w Journal of Conflict and Security Law. 
Więcej informacji można znaleźć w Call for papers.

środa, 21 czerwca 2017

Call for papers: 2017 ASIL Research Forum (Waszyngton, październik 2017)

Do 26 czerwca można nadsyłać zgłoszenia na ASIL Research Forum, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Waszyngtonie. 
Konferencja nie ma określonej tematyki, a Organizatorzy czekają na zgłoszenia (abstrakty do 500 słów) dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawa międzynarodowego i transgranicznego (pod warunkiem, że propozycje wystąpień nie zostały jeszcze nigdzie opublikowane).
Formularz, za pomocą którego można dokonywać zgłoszeń, znajduje się tutaj.

wtorek, 20 czerwca 2017

Call for papers: Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity (Helsinki, listopad 2017)

Do 1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity", która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Helsinkach.
Organizatorzy proponują, aby zgłoszenia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
 • In what sense is (this or that version of) Law and Economics a theoretical or a practical enterprise? 
 • Is Law and Economics a form of economic imperialism? And should lawyers and legal scholars be worried about it?
 • What type of interdisciplinary interactions does Law and Economics involve?
 • What are the key concepts for describing the varieties of Law and Economics? Does it still make sense to distinguish between Chicago, Yale and Virginia Schools of Law and Economics?
 • How can economic research contribute to the scientific study of positive law or the development of legal theory and practice? In which areas of law is this contribution likely to be important?
 • How does or should economic theory relate to legal concepts like rule, norm, obligation, sanction, etc.?
 • How can legal research contribute to the development of economic theory and practice?
 • How does or should legal theory relate to the analysis and the use of economic concepts such as efficiency, market failure, incomplete contract, incentive, etc.?
 • What type of knowledge would the efficiency hypothesis of common law, if warranted, produce?
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów) należy przesyłać na adres mailowy magdalena.malecka@helsinki.fi lub p.cserne@hull.ac.uk.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Call for papers: Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law (Melbourne, maj 2018)

Do 15 grudnia br. można nadsyłać zgłoszenia na Seventh Annual Junior Faculty Forum for International Law, które odbędzie się w dniach 28-30 maja 2018 r. w Melbourne. Tematyka konferencji dotyczy wszelkich obszarów prawa międzynarodowego. Ogłoszenie skierowane jest do młodych naukowców, którzy pracują naukowo nie więcej niż 6 lat (ale Organizatorzy zastrzegli, że nie będą przyjmowane zgłoszenia od doktorantów).

Na zgłoszenie (skompilowane w jeden dokument w formacie pdf) powinny składać się trzy elementy: cover letter, CV oraz propozycja prezentacji, którą kandydat będzie chciał przedstawić w czasie Forum.

Więcej informacji, w tym szczegóły formułowania zgłoszeń, można znaleźć tutaj.

Wykład otwarty: Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Warszawa, 28 czerwca 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte zebranie Katedry "Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Tezy rozprawy habilitacyjnej dr Anny Pudło)"., które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00.

Program:
 • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
 • Prezentacja tez rozprawy habilitacyjnej: dr Anna Pudło
 • Komentarz: prof. Anna Zawidzka, WPiA Uniwersytet Warszawski
 • Dyskusja
Spotkanie odbędzie się w Sali D – 218 (budynek D), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59/

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału (annapudlo(at)alk.edu.pl).

niedziela, 18 czerwca 2017

Call for Participants: Sixth Doctoral School on Latin American, European and Comparative Regionalism (Quito, lipiec 2017)

Do 30 czerwca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty dotyczące problematyki regionalizmu w Ameryce Łacińskiej i w Europie oraz w kontekście porównawczym, które odbędą się w dniach 17-21 lipca 2017 r. w Quito.

Na zgłoszenie powinny składać się CV, list motywacyjny oraz zarys prowadzonych lub planowanych badań. 

Opłata za udział w warsztatach wynosi 450$, ale Organizatorzy przewidzieli ograniczoną liczbę stypendiów, które pokryją koszty opłaty i zakwaterowania.
Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się tutaj.

piątek, 16 czerwca 2017

Call for papers: Freedom, Security & Justice: European Legal Studies

Czasopismo "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących problemów integracji europejskiej w odniesieniu do trzech obszarów: obywatelstwa, imigracji i tożsamości narodowej.

Artykuły (do 9.000 słów) można przesyłać do 30 czerwca br. na adres slsg(at)unisa.it (do zgłoszenia należy dołączyć CV). Redakcja czasopisma oceni artykuły pod względem innowacyjności i oryginalności, a o swoich decyzjach co do wyboru tekstów poinformuje do 15 lipca.

Autorzy najlepszych tekstów zostaną zaproszeni jako paneliści na konferencję pt. "The Process of European Integration between Limits and Antinomies: Citizenship, Immigration and National Identities", organizowaną przez czasopismo wspólnie z Uniwersytetem w Salerno, która odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Call for papers (w j. włoskim i j.angielskim) znajduje się tutaj.

czwartek, 15 czerwca 2017

Call for posts: Departmental Lecturership in Law (Oxford)

Uniwersytet w Oxfordzie poszukuje wykładowcy prawa międzynarodowego. Zatrudnienie rozpoczyna się 1 października 2017 r. i ma potrwać jeden rok.

Kandydaci nie muszą posiadać stopnia naukowego (ale powinni co najmniej złożyć rozprawę doktorską), wykazać się publikacjami z zakresu prawa międzynarodowego oraz posiadać doświadczenie jako wykładowcy.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br. za pośrednictwem strony internetowej (numer ogłoszenia: 129045).

środa, 14 czerwca 2017

Call for Papers: The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law, Vol II (2018)

Do 30 września br. można nadsyłać teksty do nowego numeru The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law.

Call for papers obejmuje artykuły (dotyczące szeroko rozumianej problematyki praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji państw azjatyckich) i recenzje książek.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

wtorek, 13 czerwca 2017

Call for papers: International Dispute Resolution Workshop (Portland, 2017)

The Dispute Resolution Interest Group, ASIL oraz Lewis & Clark Law School zapraszają do nadsyłania abstraktów na warsztaty dotyczące rozwiązywania sporów międzynarodowych, które odbędą się 10 listopada 2017 r. w Lewis & Clark Law School w Portland (USA).

Zgłoszenia (abstrakt 500-700 słów) można przesyłać do 15 lipca br. za pomocą konta Organizatorów na Dropbox. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o nadesłanie tekstu wystąpienia ilustrującego postęp prac nad wybranym tematem do 21 października 2017 r.

Więcej informacji, w tym adres konta na Dropbox, można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Call for papers: Human Rights Research Students’ Conference (Colchester, lipiec 2017)

Uniwersytety Londyński, Essex i Glasgow zapraszają do nadsyłania abstraktów na "Human Rights Research Students’ Conference", która odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. na Uniwersytecie Essex. Zaproszenie skierowane jest do studentów rożnych dyscyplin naukowych zajmujących się prawami człowieka i sprawiedliwością społeczną.

Abstrakty (do 350 słów) można nadsyłać do 15 czerwca br. na adres: HRC(at)sas.ac.uk.

Organizatorzy przewidzieli niewielkie opłaty konferencyjne (15 funtów dla studentów, 20 funtów dla pozostałych uczestników). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 11 czerwca 2017

Call for papers: The Use of Law by Social Movements and Civil Society (Bruksela, marzec 2018)

Do 1 października br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "The Use of Law by Social Movements and Civil Society". Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Brukseli i będzie miała charakter interdyscyplinarny (oprócz prawników, do nadsyłania zgłoszeń zaproszeni zostali m.in. socjolodzy, filozofowie, antropolodzy, politolodzy i historycy).
Organizatorzy przewidzieli możliwość wsparcia finansowego dla ograniczonej liczby uczestników konferencji (prośbę o udzielenie wsparcia należy zaznaczyć w zgłoszeniu).
Referaty, które przejdą pozytywnie proces recenzji, zostaną następnie opublikowane w jednym z czasopism lub na stronie internetowej opendemocracy.net.
Więcej informacji na temat konferencji i sposobu formułowania zgłoszeń można znaleźć tutaj.

sobota, 10 czerwca 2017

Call for posts: Graduate Institute for International and Development Studies

Graduate Institute for International and Development Studies z siedzibą w Genewie prowadzi nabór na stanowisko postdoc w związku z projektem badawczym "The Paths of International Law: Stability and Change in the International Legal Order". 
Poszukiwani kandydaci musza wykazać się bardzo dobrą znajomością jednego z obszarów istotnych dla projektu, tj. prawem wojny, międzynarodowym prawem gospodarczym, prawem ochrony środowiska i prawem morza lub prawami człowieka.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

piątek, 9 czerwca 2017

Debata Międzynarodowa: Unia na rozdrożu - Europa po wyborach we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech (Warszawa, czerwiec 2017)

Polskie Radio i Instytut Spraw Międzynarodowych zapraszają na Debatę Międzynarodową: "Unia na rozdrożu - Europa po wyborach we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech", która odbędzie się 13 czerwca br. o godz. 18 w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w siedzibie głównej Polskiego Radia przy ul. Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie.
Gośćmi Debaty będą:
Konrad Szymański - Sekretarz Stanu ds. europejskich w MSZ,
dr Sławomir Dębski - Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
dr Tomasz Grzegorz Grosse - Prof UW, Instytut Europeistyki UW,
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Ślubowski - szef Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia
Rejestracji na debatę można dokonywać do 12 czerwca telefonicznie (22 645 55 02) lub mailowo (jacek.koltuniak@polskieradio.pl).

czwartek, 8 czerwca 2017

Call for papers: Gender on the International Bench (Haga, styczeń 2018)

Do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia na pierwszy z serii warsztatów pt. "Identity on the International Bench", który będzie dotyczył przyczyn i skutków niewielkiej ilości kobiet zasiadających w najważniejszych międzynarodowych organach sądowych. 
Zgłoszenie powinno zawierać CV, list motywacyjny i abstrakt (do 400 słów). Organizatorzy przewidzieli możliwość ubiegania się o pomoc finansową w związku z udziałem w wydarzeniu.
Warsztat odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Hadze.
Więcej informacji (w tym szczegółowa tematyka warsztatu, informacje dotyczące formułowania zgłoszeń oraz istotne daty) można znaleźć tutaj.

środa, 7 czerwca 2017

Call for applications: Summer School ‘Fundamental Rights and EU Trade Agreements’ (Bertinoro, czerwiec 2017)

Uniwersytet w Bolonii, King’s College London, Université de Strasbourg oraz Université de Rennes 1 zapraszają na Summer School ‘Fundamental Rights and EU Trade Agreements’, która odbędzie się w dniach 25-30 czerwca 2017 r. w Bertinoro we Włoszech.
Kurs obejmuje 30 godzin wykładów i seminariów w j. angielskim i j. francuskim. Ponieważ zajęcia będą wymagać interakcji między wykładowcami i uczestnikami, Organizatorzy wymagają gruntownej znajomości tematyki kursu.
Za udział w summer school nie przewidziano opłaty, a Organizatorzy pokrywają koszty 5-dniowego zakwaterowania i dwóch posiłków dziennie.
Zgłoszenia (CV wraz z certyfikatami poświadczającymi międzynarodowe doświadczenie kandydata i znajomość języków obcych) należy przesyłać do 15 czerwca na adres mailowy federico.ferri5@unibo.it.
Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

wtorek, 6 czerwca 2017

Call for papers: Międzynarodowa Konferencja pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej- dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian (Opole, październik 2017)

Katedra Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian (Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends), która odbędzie się w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego w Opolu w dniach 10-11 października 2017 r.

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesyłać do dnia 25 września 2017 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł (bez możliwości publikacji artykułu w publikacji pokonferencyjnej - 200 zł).

Proponowana tematyka wystąpień oraz dalsze szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Call for applications: Summer School “Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (Saloniki, lipiec 2017)

Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, działający przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salonikach, zaprasza na summer school poświęconą tematyce przestępstw gospodarczych, korupcji i prania pieniędzy, która odbędzie się w dniach 5-13 lipca br.

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej do 15 czerwca.

Opłata za udział w szkole wynosi 350 euro (opłata nie zawiera niestety kosztów zakwaterowania, ale Organizatorzy proponują hotel na miejscu w cenie 610 euro za 10 nocy).

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

niedziela, 4 czerwca 2017

Call for submissions: Trade, Law and Development

Czasopismo "Trade, Law and Development" zaprasza do nadsyłania artykułów związanych z międzynarodowym prawem gospodarczym do swojego kolejnego numeru. Redakcja czeka na manuskrypty do 20 września br. Więcej informacji znajduje się w Call for submissions dostępnym tutaj oraz na stronie internetowej czasopisma.

sobota, 3 czerwca 2017

Call for papers: The 8th CILS International Law Conference 2017 (Pontianak, październik 2017)

Center for International Law Studies, działające przy Universitas Indonesia we współpracy z Universitas Tanjungpura zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 2-3 października 2017 r. w Pontianak w Indonezji, w tym roku pod hasłem "States Boundary Affairs".

W czasie konferencji Organizatorzy przewidzieli 5 paneli:
 • Land Boundary; 
 • Maritime Boundary; 
 • Border Security; 
 • Cross-Border Trade; 
 • General Topic
Propozycje referatów należy przesyłać do 15 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Wszystkie szczegółowe informacje, w tym dotyczące sposobu przygotowania abstraktów i opłat konferencyjnych, można znaleźć tutaj.

piątek, 2 czerwca 2017

Call for abstracts: International and Comparative Disaster Law Essay Contest

Do 7 lipca można nadsyłać abstrakty na konkurs "International and Comparative Disaster Law Essay Contest". Tegoroczna, druga edycja konkursu, składa się z dwóch etapów - w pierwszym uczestnicy przygotowują abstrakt eseju (do 500 słów). Spośród nadesłanych propozycji, Organizatorzy wybiorą pięć abstraktów, których Autorów zaproszą do przygotowania pełnego eseju (do 6000 słów) do 31 października br. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro i rok darmowego członkostwa w ASIL.

Więcej informacji, w tym przykładowe problemy, których mogą dotyczyć eseje oraz szczegółowe zasady ich przygotowania, dostępne są tu.

czwartek, 1 czerwca 2017

Call for papers: 60 Years of European Integration: Reflections from Young Legal Scholars (Florencja, listopad 2017)

Z okazji 10. rocznicy powstania The European Journal of Legal Studies, redakcja czasopisma wraz z Academy of European Law zapraszają młodych naukowców do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą aspektom prawnym integracji europejskiej.

Organizatorzy przewidzieli w czasie konferencji cztery panele:
 • Modes of integration and their role in promoting and undermining the European integration process
 • National (Constitutional) Courts and the EU Legal Order – More Trouble Ahead?
 • The EU and the International Legal Order – An Integration Paradox?
 • How to Think EU Law?
Zgłoszenia (abstrakt wraz z CV) należy przesyłać do dnia 15 lipca na adres mailowy ejlsconference(at)gmail.com. Więcej informacji na temat konferencji i wymogów abstraktów można znaleźć tu.