niedziela, 11 czerwca 2017

Call for papers: The Use of Law by Social Movements and Civil Society (Bruksela, marzec 2018)

Do 1 października br. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję "The Use of Law by Social Movements and Civil Society". Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Brukseli i będzie miała charakter interdyscyplinarny (oprócz prawników, do nadsyłania zgłoszeń zaproszeni zostali m.in. socjolodzy, filozofowie, antropolodzy, politolodzy i historycy).
Organizatorzy przewidzieli możliwość wsparcia finansowego dla ograniczonej liczby uczestników konferencji (prośbę o udzielenie wsparcia należy zaznaczyć w zgłoszeniu).
Referaty, które przejdą pozytywnie proces recenzji, zostaną następnie opublikowane w jednym z czasopism lub na stronie internetowej opendemocracy.net.
Więcej informacji na temat konferencji i sposobu formułowania zgłoszeń można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz