poniedziałek, 19 czerwca 2017

Wykład otwarty: Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Warszawa, 28 czerwca 2017)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na otwarte zebranie Katedry "Charakter normatywny zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną (Tezy rozprawy habilitacyjnej dr Anny Pudło)"., które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. - w środę - początek o godz.: 17.00.

Program:
  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz
  • Prezentacja tez rozprawy habilitacyjnej: dr Anna Pudło
  • Komentarz: prof. Anna Zawidzka, WPiA Uniwersytet Warszawski
  • Dyskusja
Spotkanie odbędzie się w Sali D – 218 (budynek D), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59/

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału (annapudlo(at)alk.edu.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz