środa, 12 lipca 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, poświęconego chińskiej inicjatywie reaktywacji Jedwabnego Szlaku. Czasopismo czeka na teksty dokonujące analizy tej inicjatywy z perspektywy prawa międzynarodowego, współpracy między państwami, wpływu Nowego Jedwabnego Szlaku na toczące się obecnie konflikty, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, handlu międzynarodowego i podobnych kwestii.

Artykuły (do 15.000 słów, łącznie z przypisami) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej czasopisma

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz