środa, 19 lipca 2017

Call for papers: IVR German Section’s 2018: 'Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions' (Fryburg, wrzesień 2018)

Niemiecka sekcja Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą czystej teorii prawa Hansa Kelsena, która odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 r. na Uniwersytecie we Fryburgu. Celem konferencji jest zastanowienie się nad znaczeniem tej teorii współcześnie, w interdyscyplinarnym ujęciu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października br. na adres ivrtagung2018@jura.uni-freiburg.de. Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt wystąpienia, dane kontaktowe, krótkie CV oraz informacja czy referat zostanie wygłoszony po polsku czy po niemiecku. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania znacznej części kosztów podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników.
Call for papers znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz