sobota, 29 lipca 2017

Call for papers: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)” (Warszawa, grudzień 2017)

W dnia 7-8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno – uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie (Unia Europejska. Tendencje zmian prawnych)”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski. Wśród celów konferencji Organizatorzy wskazują m.in. na:
  • zbadanie charakteru i zasięgu kryzysów w UE - finansowego i migracyjnego, jak również ich oddziaływania na prawo Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
  • próbę ustalenia, jakie zmiany, w systemie i prawie Unii Europejskiej, pozwalają najskuteczniej zwalczać te kryzysy i przeciwdziałać ich powtarzaniu się w przyszłości;
  • określenie przyszłych wyzwań, jakie wiążą się z tymi dwoma kryzysami i scenariuszy wpływu reakcji na te wyzwania na Unię Europejską i na państwa członkowskie.
Zgłoszenia na konferencję na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym można przesyłać do 30 września br. na adres agnieszka.wicha@onet.pl (pod tym adresem można uzyskać również dodatkowe informacje na temat konferencji). Możliwe jest zarówno zgłaszanie referatów, jak i komunikatów.
Udział w konferencji będzie łączyć się z koniecznością wniesienia opłaty konferencyjnej, której wysokość Organizatorzy szacują na 250-350 zł.
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z wystąpieniami. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz