wtorek, 23 stycznia 2018

Call for papers: Geography and Legal Culture on the International Bench (Haga, maj 2018 r.)

 PluriCourts Centre of Excellence, działające przy Uniwersytecie w Oslo, zaprasza na warsztaty pt. "Geography and Legal Culture on the International Bench", które odbędą się w dniach 17-18 maja w Hadze.
Szczegółowy opis konferencji znajduje się tutaj.
Zgłoszenia (list motywacyjny, zawierający informację czy aplikujący będzie ubiegać się o pomoc finansową w związku z udziałem w konferencji, CV i abstrakt do 400 słów) można przesyłać za pomocą formularza online do 28 lutego 2018 r.

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Call for papers: International Investment Law & Competition Law (Saragossa, wrzesień 2018 r.)

Uniwersytet w Saragossie zaprasza na kolokwium pt. "International Investment Law & Competition Law", które odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 r.
Do udziału w konferencji zaproszeni są zarówno badacze, jak i praktycy. Organizatorzy są zainteresowani w szczególności następującą tematyką wystąpień:
 • Theoretical and empirical assessments of the overlap between investment and competition law and policy
 • Interaction between competition-related provisions and investment protection standards in FTAs
 • Investors’ anti-competitive behaviour and illegal investments in investment treaty arbitration
 • State aid schemes and foreign investors’ legitimate expectations
 • Merger control and foreign investment protection, pre- and post-establishment
 • Host state responsibility for antitrust supervision of the regulatory activities of public bodies
 • Investment disputes regarding public and private antitrust enforcement (or non-enforcement)
 • Cartel leniency programmes and foreign investors’ rights
 • Intellectual property rights, competition law and foreign investment protection
 • International investment law and competition policy in the banking sector
 • EU member state compliance with investment awards as illegal state aid under EU law
 • State-owned enterprises and competitive neutrality
 • Interactions among public procurement, investment and competition law
Zgłoszenia (abstrakt wystąpienia do 800 słów i krótkie CV z informacjami kontaktowymi) należy przesyłać do 31 marca 2018 r. na adresy agourg@law.uoa.grcathy_titi@hotmail.com oraz katiafachgomez@gmail.com.
Organizatorzy planują opublikowanie referatów, które pomyślnie przejdą proces recenzji, w European Yearbook of International Economic Law.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

niedziela, 21 stycznia 2018

Call for papers: Responding to Legitimacy Challenges: Opportunities and Choices for the European Court of Human Rights (Strasbourg, wrzesień 2018 r.)

PluriCourts zapraszają na warsztaty pt. "Responding to Legitimacy Challenges: Opportunities and Choices for the European Court of Human Rights", które odbędą się 21 września 2018 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. 
Celem konferencji jest omówienie problematyki wyzwań stojących obecnie przed Trybunałem i ich rozwiązań, a w szczególności następujących zagadnień:
 • criteria for case selection; 
 • the Court’s reasoning; 
 • pilot judgments; 
 • dialogues with domestic judiciaries;
 • the margin of appreciation doctrine. 
Zgłoszenia (abstrakt wystąpienia 400-500 słów wraz z listem motywacyjnym zawierającym CV oraz informację na temat proponowanego tematu wystąpienia) należy przesyłać do 15 lutego br. za pośrednictwem formularza internetowego.
Istnieje możliwość zrefundowania kosztów podróży przez Organizatorów.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 20 stycznia 2018

Call for papers: The Global Challenges and the Law of the Sea (Lizbona, wrzesień 2018 r.)

The International Association for the Law of the Sea zaprasza na swoje siódme kolokwium, które odbędzie się pod hasłem "Les défis globales et le droit de la mer / The Global Challenges and the Law of the Sea" w Lizbonie w dniach 20-21 września 2018 r. 
Podczas kolokwium odbędą się trzy sesje o następującej tematyce:
 • The role of the International Organizations in the implementation and development of the Law of the Sea
 • Superpowers, international courts and the Law of the Sea: challenges for the global oceans regime 
 • The protection and conservation of the areas beyond national jurisdiction: where do we stand 
Zainteresowane osoby mogą przesyłać projekty swoich wystąpień do 30 kwietnia br. na adresy ssilva@direito.up.pt oraz christin.skjervold@uit.no. Organizatorzy przekażą informację na temat wyboru referatów do 15 czerwca br.
Przewidziana jest również publikacja pokonferencyjna.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają posiłki w czasie konferencji, jak również przewidują możliwość przyznania grantów o wartości 300 i 600 euro.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 19 stycznia 2018

Call for papers: rocznik "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego"

Redakcja rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” zaprasza do przesyłania artykułów do najbliższego numeru (Vol. XVI, 2018). Termin przesyłania tekstów upływa 15 kwietnia 2018 r. 
Planowany termin wydania czasopisma to wrzesień 2018.

Więcej informacji o czasopiśmie oraz bezpłatny dostęp do wszystkich wcześniejszych numerów można znaleźć na stronie czasopisma.

czwartek, 18 stycznia 2018

Oferta pracy dla doktorantów na Uniwersytecie w Tilburgu

Wydział Prawa Uniwersytetu w Tilburgu ogłosił 7 wakatów dla doktorantów. Wybrani podpiszą 4 letnią umowę o pracę. Początkowa pensja w wysokości € 2,222 będzie podlegać rocznej rewaloryzacji, maksymalnie do kwoty € 2,840.

Uczelnia czeka na nadsyłanie zgłoszeń jeszcze przez 47 dni. 
Pełne ogłoszenie tutaj.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Call for papers: „Ewolucja prawa konsularnego w Polsce – bilans pierwszych lat funkcjonowania nowej ustawy” Kraków, 24–25 maja 2018 r.,

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję: „Ewolucja prawa konsularnego w Polsce – bilans pierwszych lat funkcjonowania nowej ustawy”. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 maja 2018 r. w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27

Konferencja poświęcona będzie podsumowaniu doświadczeń pierwszych lat funkcjonowania nowej ustawy – Prawo konsularne, która weszła w życie dwa lata temu znacząco reformując polskie prawo konsularne dotąd opierające się na ustawie z 1984 r. o funkcjach konsulów. Jednocześnie na rok 2018 przypada 100-lecie powstania polskiej służby konsularnej, dlatego jedną z sesji konferencji organizatorzy planują przeznaczyć na podsumowanie jej dokonań. Obecna konferencja jest równocześnie kontynuacją debaty naukowej o prawie konsularnym, która była prowadzona już w ramach wcześniejszych konferencji, w tym Konferencji: „Nowe polskie prawo konsularne”, którą UEK współorganizował z Instytutem Europeistyki UJ w 2015 r.