poniedziałek, 18 września 2017

Call for papers: 60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges (Sewilla, kwiecień 2018 r.)

University Loyola Andalucia, University of Zaragoza i Club Español del Arbitraje zapraszają do udziału w konferencji "60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. w Sewilli. Celem konferencji jest przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń z Konwencją nowojorską, obecnych problemów, pojawiających się w związku z tematyką konwencji, jak również przyszłych wyzwań.
Do Organizatorów można nadsyłać zarówno abstrakty (do 800 słów), jak i pełne, niepublikowane dotąd artykuły, z nazwiskiem autora i afiliacją. Do tekstów należy dołączyć CV. Zgłoszenia należy wysyłać na adres amlopez@uloyola.es oraz katiafachgomez@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

niedziela, 17 września 2017

Call for papers: The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals (Oslo, czerwiec 2018 r.)

Do 1 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty "The Political and Legal Theory of International Courts and Tribunals", które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Oslo. Organizatorzy są zainteresowani następującą tematyką zgłoszeń:
 • The appropriate legitimacy standards for ICs (International courts and tribunals) from the perspectives of history of ideas and/or contemporary legal and political theory, such as human rights, transparency, or rule of law;
 • Their multilevel separation of authority, and its impact on adjudication;
 • Law and morality in international adjudication;
 • Norm-indeterminacy and international adjudication;
 • Specialization and fragmentation in ICs;
 • ICs and the international rule of law;
 • Independence and accountability of ICs;
 • International judicial review and democracy;
 • IC performance, ranging from securing states’ objectives to global justice;
 • The comparative advantages of ICs;
 • Best practices and models for ICs;
 • IR theory perspectives on ICs.
Zgłoszenia należy wnosić za pomocą formularza. Więcej informacji na temat konferencji, w tym możliwości uzyskania grantów podróżnych, znajduje się tutaj.

piątek, 15 września 2017

Call for Submissions: Journal of Territorial and Maritime Studies

Journal of Territorial and Maritime Studies zaprasza do nadsyłania tekstów do swojego numeru za okres zima/wiosna 2018 r. Czasopismo zajmuje się interdyscyplinarnym spojrzeniem na kwestie terytorium i morza. 
Teksty należy przesyłać do 1 października 2017 r. na adres jtms@yonsei.ac.kr. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 9.000 słów (łącznie z przypisami), a recenzji - 2.000 słów. Redakcja przewiduje wynagrodzenie dla autorów, których artykuły przejdą pozytywnie recenzję, w wysokości 1.000 dolarów.
Więcej wskazówek dla autorów znajduje się tutaj.

wtorek, 12 września 2017

Call for submissions: SIEL/Hart Prize in International Economic Law

Society of International Economic Law i Wydawnictwo Hart Publishing ufundowały po raz pierwszy nagrodę dla najlepszego, niepublikowanego dotąd tekstu, z dziedziny międzynarodowego prawa gospodarczego. Tekstem tym może być rozprawa doktorska lub inne dzieło o długości książki. Tematyka konkursu dotyczy szeroko rozumianego międzynarodowego prawa gospodarczego, a więc w każdym obszarze i z każdej perspektywy tej dziedziny.
Nagrodą w konkursie jest opublikowanie tekstu w formie książki przez Wydawnictwo Hart Publishing w ramach serii Studies in International Trade and Investment Law oraz voucher na zakup książek o wartości 250 funtów.
Zgłoszenia można nadsyłać do 18 stycznia 2018 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 maja 2018 r. na stronach internetowych SIEL i Hart Publishing.
Szczegółowe informacje, które muszą spełniać zgłaszający oraz informacje na temat samego zgłoszenia można znaleźć tutaj.

czwartek, 7 września 2017

Call for papers: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo", 25-27 maja 2018 r., Kraków

Na prośbę organizatorów (Instytutu Europeistyki UJ, Wydziału Polonistyki UJ oraz Centrum Badań Holocaustu UJ) zamieszczamy informacje o interdyscyplinarnej konferencji pt. "Kalanie własnego gniazda. Kultura, prawo, społeczeństwo". Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-27 maja 2018 roku. 

Mając na uwadze planowany zakres tematyczny konferencji, może ona zainteresować również osoby zajmujące się prawem międzynarodowym i europejskim. 

Treść ogłoszenia oraz informacje organizacyjne:

wtorek, 5 września 2017

Call for book proposals: Cambridge Asylum and Migration Studies

Cambridge University Press zamierza stworzyć nową serię książek pt. "Cambridge Asylum and Migration Studies". Ma ona być forum wymiany myśli na temat wszelkich aspektów transgranicznego ruchu ludności. Z tej okazji, wydawnictwo zaprasza do nadsyłania propozycji książek. Propozycje mogą dotyczyć tekstów o podłożu prawniczym, politycznym lub międzydyscyplinarnym oraz pochodzić od jednego lub wielu potencjalnych autorów. Głównym redaktorem serii będzie Profesor James Hathaway, a w skład pomocniczego komitetu redakcyjnego będą wchodzili Alexander Betts (University of Oxford), Vincent Chetail (Graduate Institute of International and Development Studies), Thomas Gammeltoft-Hansen (Raoul Wallenberg Institution of Human Rights and Humanitarian Law), Audrey Macklin (University of Toronto) oraz Saskia Sassen (Colombia University).
Osoby zainteresowane publikacją powinny skontaktować się z Finolą O’Sullivan z CUP, redaktorem lub członkiem pomocniczego komitetu redakcyjnego. Nie zakreślono terminu nadsyłania zgłoszeń.

poniedziałek, 4 września 2017

Call for submissions: UCL Journal of Law and Jurisprudence

UCL Journal of Law and Jurisprudence zaprasza do nadsyłania tekstów ze wszystkich dziedzin prawa do swojego najnowszego numeru (Volume 7, Issue 1 (March 2018)). Artykuły powinny mieć 8.000-12.000 słów, case notes - 6.000-8.000 słów, a recenzje - 1.000-2.000 słów. Teksty można przesyłać do 16 października br. przez stronę internetową czasopisma. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się tutaj.