niedziela, 14 października 2018

Call for applications: Post-Doctoral Fellowships for Academic Years 2019-21

Centre for International Law, działające przy Uniwersytecie w Singapurze, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na dwuletnie stypendium typu "post-doc" na lata 2019-2020. Centrum jest szczególnie zainteresowane aplikacjami od osób, które zajmują się międzynarodowym prawem inwestycyjnym, międzynarodowym prawem gospodarczym, prawem konstytucyjnym w ujęciu porównawczym i transgranicznymi przestępstwami. 
Kandydaci powinno posiadać stopień doktora nauk prawnych ze specjalizacją w prawie międzynarodowym, uzyskany między 1 stycznia 2015 r. a 30 kwietnia 2017 r. Przy ocenie aplikacji będzie brany pod uwagę zaproponowany projekt badawczy, jak również dotychczasowe osiągnięcia.
Aplikacje można nadsyłać do 30 listopada br.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

sobota, 13 października 2018

Call for papers: Attribution, causality and evidentiary rules: Mere technicalities or the heart of the matter? Secondary rules of primary importance (Budapeszt, maj 2019 r.)

European Society of International Law i Wydział Prawa ELTE zapraszają na warsztaty pt. "Attribution, causality and evidentiary rules: Mere technicalities or the heart of the matter? Secondary rules of primary importance", które odbędą się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Budapeszcie.
Keynote speakers będą Profesor Eyal Benvenisti z Uniwersytetu w Cambridge i Profesor André Nollkaemper z Uniwersytetu w Amsterdamie.
Zgłoszenia (abstrakt do 500 słów i CV) należy przesyłać do 2 grudnia br. na adres esil.elte.workshop@gmail.com. 
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 12 października 2018

Call for papers: "The rule of law and international law in historical perspective" (Getynga, kwiecień 2019 r.)

ESIL Interest Group on the History of International Law zaprasza na wydarzenie pt. "The rule of law and international law in historical perspective", które obędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. w ramach Goettingen Research Forum.
Organizatorzy proponują następujące tematy wystąpień:
  • How have international institutions responded to previous challenges of the very idea of the rule of law in international affairs?
  • How has the extent to which a state respects the rule of law in the domestic sphere influenced their behavior within the international community?
  • Has the meaning of the term ‘rule of law’ changed over time, and is it a universal concept? Does it have different connotations in the natural law or the positivist tradition? How have regional attempts to establish the rule of law influenced the international level?
  • When did we begin to have the ambition to regulate and enforce matters at a global level? How has the creation and enforcement of rules changed since the UN system was set up after the Second World War?
  • What was the impact of the rise of arbitration and international courts? Were they the consequence of a growing belief in the rule of law or drivers of this development?
  • How effective has the rule of law been in defining and protecting global commons (e.g. the success or failure of legal efforts to protect the environment)?
  • Has the ‘rule of law’ evolved differently in different policy areas such trade and investment law, communications or the laws of war?
Abstrakty proponowanych wystąpień należy przesyłać do 30 listopada na adres esilighil@gmail.com.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

wtorek, 9 października 2018

Call for papers: Is Customary International Law a Dancefloor?

International Community Law Review zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów do specjalnego numeru poświęconego problematyce międzynarodowego prawa zwyczajowego. Tematyka artykułów powinna nawiązywać i komentować wypowiedzi prof. Jean D’Aspremont z postów opublikowanych na blogu EJIL: Talk! pt. "Customary International Law as a Dance Floor".
Abstrakty (do 500 słów) należy przesyłać do 15 grudnia br. Spośród otrzymanych zgłoszeń, redakcja wybierze propozycje, których autorów poprosi o nadesłanie pełnych artykułów do 31 marca 2019 r. Artykuły zostaną następnie poddane procesowi recenzji.
Więcej informacji, w tym wskazówki edytorskie, można uzyskać pod adresem k.l.allinson@qmul.ac.uk.
Więcej informacji znajduje się w call for papers.

sobota, 6 października 2018

Call for papers: Annual Junior Faculty Forum for International Law (Singapur, sierpień 2019 r.)

W dniach 12-13 sierpnia 2019 r. w Singapurze odbędzie się po raz ósmy Annual Junior Faculty Forum for International Law. 
W Forum mogą wziąć udział udział młodzi naukowcy, którzy pracują naukowo nie więcej niż 6 lat (z wykluczeniem doktorantów). 
Przedmiotem wystąpień w czasie konferencji mogą być jedynie prace, które nie były dotąd publikowane.
W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą wspomóc uczestników konferencji dofinansowaniem do kosztów udziału w konferencji w wysokości do 1000 dolarów.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2019 r.
Więcej informacji, w tym cała procedura związana z zgłoszeniami, znajduje się na stronie internetowej konferencji.

środa, 3 października 2018

Call for papers: The Rule of Law and the Role of Law in Asia (Singapur, czerwiec 2019 r.)

Asian Law Institute zaprasza na swoją 16. konferencję, która w przyszłym roku odbędzie się pod tytułem "The Rule of Law and the Role of Law in Asia" w dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Singapurze.
Panele przewidziane w czasie konferencji będą dotyczyły m.in. praw człowieka, arbitrażu międzynarodowego i rozwiązywania sporów, międzynarodowego prawa biznesu, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, prawa migracyjnego i szeroko rozumianego prawa międzynarodowego.
Zgłoszenia można przesyłać do 3 grudnia br. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

wtorek, 2 października 2018

Call for papers: Global Politics and EU Free Trade Policy (Bruksela, grudzień 2018 r.)

Brukselski oddział Uniwersytetu w Birmingham zaprasza na konferencję pt. "Global Politics and EU Free Trade Policy", która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia br. w Brukseli. Organizatorzy wyróżnili trzy tematy, na których chcieliby skupić rozważania w czasie konferencji:
  • Relation of EU FTAs to Multilateral Trade Rules
  • EU Trade Policy in Global Policy Context
  • EU Trade Defence Instruments in a Protectionist Environment - Fit for Purpose?
Zgłoszenia (abstrakt 300-500 słów) należy przesyłać do 15 października br. na adresy profdrwweiss(at)gmail.com i boettner(at)uni-speyer.de.

Organizatorzy mogą pokryć koszty podróży i zakwaterowania panelistów do wysokości 300 euro. Więcej informacji można znaleźć tutaj.