poniedziałek, 24 lipca 2017

Call for Papers: Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism (Haga, grudzień 2017)

T.M.C. Asser Instituut zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję pt. ‘Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism: International (Human Rights) Law Challenges and Opportunities’, zaplanowaną na 12 grudnia 2017 r. w Hadze. 
Celem konferencji jest analiza kwestii godności i bezpieczeństwa człowieka, które prowadzą lub są odpowiedzią na problem terroryzmu.
Proponowane przez Organizatorów zagadnienia to:
 • UN Security Council Resolution 2178 and its implementation
 • the new EU Directive on Combating Terrorism
 • national emergency regimes: the new normal?
 • administrative measures in the context of countering terrorism
 • terrorism, mental health and the law of patient confidentiality
 • the right to non-discrimination and its effect on radicalisation
 • terrorism kill teams versus the protection of nationals abroad
 • incitement to terrorism, a comparative analysis
Zgłoszenia (abstrakt do 1000 słów z danymi kontaktowymi oraz CV) należy przesyłać do 23 września 2017 r. na adres c.paulussen@asser.nl. 
Organizatorzy planują również publikację pokonferencyjną (termin nadsyłania pełnych wersji artykułów to 1 marca 2018 r.), która ukaże się w marcu 2019.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 19 lipca 2017

Call for papers: IVR German Section’s 2018: 'Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions' (Fryburg, wrzesień 2018)

Niemiecka sekcja Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję poświęconą czystej teorii prawa Hansa Kelsena, która odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 r. na Uniwersytecie we Fryburgu. Celem konferencji jest zastanowienie się nad znaczeniem tej teorii współcześnie, w interdyscyplinarnym ujęciu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października br. na adres ivrtagung2018@jura.uni-freiburg.de. Na zgłoszenie powinien składać się abstrakt wystąpienia, dane kontaktowe, krótkie CV oraz informacja czy referat zostanie wygłoszony po polsku czy po niemiecku. Organizatorzy przewidzieli możliwość dofinansowania znacznej części kosztów podróży i zakwaterowania wszystkich uczestników.
Call for papers znajduje się tutaj.

piątek, 14 lipca 2017

Call for papers: The Manchester Journal of International Economic Law

The Manchester Journal of International Economic Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, który zostanie wydany pod hasłem "Investor State Dispute Settlement in the era of instability". "Niestabilność" ta odnosić ma się do zmian w regulacjach prawnych, które są skutkiem zmiany administracji w USA i objęcia urzędu prezydenta przez D. Trumpa, jak również skutków Brexitu. 
Abstrakty (do 300 słów) należy przesyłać do 1 stycznia 2018 r. na adres i.glinavos@westminster.ac.uk. Redakcja przekaże informacje o ewentualnym zakwalifikowaniu propozycji tekstów do 1 lutego 2018 r., a wybrani kandydaci będą musieli nadesłać pełne artykuły do 1 czerwca 2018 r.
Call for papers znajduje się tutaj.

środa, 12 lipca 2017

Call for papers: Goettingen Journal of International Law

Goettingen Journal of International Law zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego, poświęconego chińskiej inicjatywie reaktywacji Jedwabnego Szlaku. Czasopismo czeka na teksty dokonujące analizy tej inicjatywy z perspektywy prawa międzynarodowego, współpracy między państwami, wpływu Nowego Jedwabnego Szlaku na toczące się obecnie konflikty, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, handlu międzynarodowego i podobnych kwestii.

Artykuły (do 15.000 słów, łącznie z przypisami) można przesyłać do 15 stycznia 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej czasopisma

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

poniedziałek, 10 lipca 2017

Call for papers: Thailand Journal of International Law

The Thailand Journal of International Law zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do swojego pierwszego numeru. Redakcja jest zainteresowana zarówno dłuższymi artykułami (10.000-12.500 słów), jak i notatkami, recenzjami i informacjami o ciekawych kazusach z dziedziny prawa międzynarodowego. 
Redakcja nie wskazała terminu nadsyłania zgłoszeń, a więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj.

niedziela, 9 lipca 2017

Call for applications: Short Course: Public International Law in Practice (Londyn, wrzesień 2017)

British Institute of International and Comparative Law zaprasza na krótki kurs prawa międzynarodowego w praktyce, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. 
Kurs będzie poruszał problematykę związaną z następującymi obszarami prawa międzynarodowego:
 • Legal Foundations of Public International Law
 • International Environmental Law
 • International Trade Law
 • International Law and Armed Conflict
 • Public International Lawyers in Practice
 • International Investment Law
 • International Human Rights Law
 • International Law concerning Refugees and Migration
 • Business and Human Rights
Opłata za kurs wynosi 450 funtów i obejmuje materiały, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia kursu.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 7 lipca 2017

Call for papers: The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution Harmonization: Approximation or A Completely New Approach? (Bazylea, listopad 2017)

The European Criminal Law Academic Network zaprasza na warsztaty dla doktorantów poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom rewolucji cyfrowej i jej konsekwencjom dla wymiaru sprawiedliwości w państwach UE.

Organizatorzy proponują następującą tematykę wystąpień:
1. Robots and Criminal Liability: What Way Forward? Harmonization, Approximation or Regulation on National Level?
2. Criminal Liability and Law Enforcement in the Digital Age in a Comparative Perspective 
3. Mutual Recognition of Decisions in Criminal Law and Criminal Procedure (Quid of Digital Evidence?)
4. Privacy as a European Value in the Age of Big Data - Ethics as a European Challenge Facing AI

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie w Bazylei. Zgłoszenia udziału w warsztatach można przesyłać do 15 września na adres sabine.gless@unibas.ch. Na zgłoszenie powinny składać się CV, informacja na temat stopnia zaawansowania prac na rozprawą doktorską oraz max. 5 stron opisu wystąpienia (wraz ze wskazaniem metodologii).
Call for paper znajduje się tutaj.