sobota, 13 lipca 2013

Nowy numer Polish Yearbook of International Law

Ukazał się właśnie nowy numer Polish Yearbook of International Law. W środku artykuł prof. Sadurskiego o problemie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, prof. Kwietnia o roli suwerenności państw w prawie międzynarodowym, prof. Fitzmaurice o filozoficznych i doktrynalnych podstawach międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Prof. Vieira pisze o global governance w kontekście wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, prof. Wyrozumska o praktyce polskich sądów w odniesieniu do zajęcia rachunku bankowego ambasady, a prof. de Jonge o międzynarodowo-prawnych unormowaniach dotyczących niewypłacalności państw. Pozostałe artykuły to tekst prof. Swart o decyzji MTS w sprawie Lubanga, ocena legalności użycia dronów w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dr Bodnar i Pacho) oraz szczegółowa analiza stosowania przez MTK nakazu aresztowania (Dłubak). 

Dodatkowo w numerze zamieszczono serię artykułów zaprezentowanych w ramach konferencji „Limits of the Security Council Powers” zorganizowanej w styczniu 2013 r. przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z ILA Polska. Swoje teksty zaprezentowali między innymi prof. Arcari, prof. Fernandez Sola, prof. Richter, prof. Sturma oraz prof. Zimmermann.

Najnowszy numer Yearbook’a będzie wkrótce dostępny w internetowej księgarni Scholar (www.scholar.com.pl) jak również w dobrych księgarniach prawniczych. Więcej szczegółów, w tym spis treści najnowszego numeru, dostępnych jest na stronie czasopisma (www.inp.pan.pl/pyil).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz