środa, 17 lipca 2013

Winter School on Law and Finance w Paryżu (styczeń 2014)

Właśnie ukazało się ogłoszenie dotyczące szkoły zimowej organizowanej w Paryżu przez Institute for New Economic Thinking wspólnie z Columbia University (6-10 stycznia 2014 r.). Szkoła skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów jak i młodych pracowników naukowych. Przedmiotem wszystkich wykładów będzie problematyka relacji pomiędzy prawem a finansami, ze szczególnym naciskiem na kontekst międzynarodowy.

Udział w szkole jest darmowy (dla osób które zostaną zakwalifikowane); organizatorzy przewidzieli również możliwość uzyskania dodatkowego stypendium. Aplikacje można przesyłać do 18 listopada 2013 r.

Sylabusy oraz terminarz zajęć jest dostępny tu, zaś bardziej szczegółowe informacje tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz