piątek, 30 sierpnia 2013

Konferencja Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego UŚ

W dniach 24-25 października na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się konferencja na temat Europejskie i międzynarodowe prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania.  Termin składania referatów został ustalony na 20 września.

 Z listu przewodniego:Konferencja poświęcona będzie problematyce aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju w europejskim i międzynarodowym prawie karnym.  Należy bowiem zwrócić uwagę, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia z dużą dynamiką rozwijają się na gruncie tych porządków prawnych nowe metody i sposoby zwalczania przestępczości. Jednocześnie, na forum społeczności międzynarodowej szczególne znaczenie ma idea walki z bezkarnością, zmierzająca do uniemożliwienia sprawcom poważnych przestępstw międzynarodowych uniknięcia odpowiedzialności. Nie można też zapomnieć, że w 2013 roku mija 10 lat od rozpoczęcia faktycznej działalności przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, a zatem jest to doskonała okazja, aby ocenić jego dotychczasową efektywność oraz zbadać, na ile spełnia on pokładane w nim nadzieje.Celem konferencji jest zbadanie najnowszych trendów, jakie w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości karnej występują w praktyce i doktrynie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Należy zastanowić się, na ile istniejące środki i metody są skuteczne, a w których aspektach ich funkcjonowanie wymaga ulepszeń. Konieczna jest także refleksja nad tym, w jakim stopniu przejmowanie coraz większej ilości funkcji i zadań w dziedzinie prawa karnego przez instytucje międzynarodowe prowadzić może do zagrożenia tej, tradycyjnie uważanej za przynależną państwu, dziedziny działania władz publicznych.Konferencję honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji. Na zgłoszenia propozycji referatów oczekujemy do dnia 20 września 2013 roku. Jednocześnie informujemy, że referaty zostaną opublikowane w pracy zbiorowej.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem, faxem lub pocztą, W razie pytań prosimy o kontakt z dr hab. Joanną Nowakowską-Małusecką (jbs4@wp.pl) lub dr Iloną Topą (ilona.topa@gmail.com)Fax: 32 359 1898Adres:             Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego

                        Wydział Prawa i Administracji

                         Uniwersytet Śląski

                         Ul. Bankowa 11b

                         40-007 Katowice

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz