piątek, 29 listopada 2013

Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa


Publikacja stanowi komparatystyczny komentarz do dwóch najważniejszych aktów prawa międzynarodowego immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego państw (ONZ oraz Rady Europy). Ponieważ obie konwencje stanowią przede wszystkim kodyfikację norm prawa zwyczajowego, poszczególne zagadnienia, zestawione w tabeli ekwiwalencji, zostały zbadane na podstawie prac przygotowawczych obu traktatów, orzecznictwa międzynarodowego oraz najistotniejszych orzeczeń krajowych (polskiego Sądu Najwyższego oraz wybranych rozstrzygnięć z państw trzecich). Uzupełnieniem prezentowanych rozważań są odwołania do stosownych fragmentów krajowych kodyfikacji przedmiotowych norm przyjętych, poniekąd paradoksalnie, przez państwa common law. Celem komentarza jest umożliwienie czytelnikowi szybkiego odnalezienia się w zawiłej materii norm międzynarodowego prawa zwyczajowego, regulacji konwencyjnych oraz dorobku orzeczniczego. Komentarz zawiera także autorskie tłumaczenie obu konwencji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz