czwartek, 7 listopada 2013

Walne Zebranie Grupy Polskiej ILA - 28 XI 2013


Zarząd Grupy Polskiej International Law Association zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie naukowe, zorganizowane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, połączone z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Grupy Polskiej ILA. Spotkanie odbędzie się dn. 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 203).

            Porządek spotkania:

Część I
1. Dyskusja panelowa nt. „Prawo do samoobrony wobec wyzwań międzynarodowego terroryzmu” z udziałem:
- prof. dr. hab. Jerzego Kranza,
- prof. dr hab. Romana Kwietnia,
- dr. Michała Balcerzaka,
- dr. Michała Kowalskiego.
Moderator: prof. dr hab. Władysław Czapliński.
Podstawą dyskusji jest książka dr. M. Kowalskiego „Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego” (Difin, Warszawa 2013).
2. Dyskusja plenarna.

Część II – Walne Zebranie Grupy Polskiej ILA
1.     Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2.     Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wnioski nt. dalszej działalności.
3.     Dyskusja nad sprawozdaniami.
4.     Wybory Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej ILA.
5.     Wolne wnioski. 
6.     Zamknięcie Walnego Zebrania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz