środa, 29 października 2014

EJIL video: How is Progress Constructed in International Legal Scholarship?

Na stronie EJIL: Live! (o inicjatywie pisaliśmy tutaj) dostępny jest nowy wywiad, który red. prof. Joseph Wailer tym razem przeprowadził z Oliverem Diggelmannem (University of Zurich) i Tilmannem Altwickerem (University of Basel), zastanawiającymi się nad uwarunkowania rozwoju w nauce prawa międzynarodowego, jak choćby nad przypuszczalnie tendencyjną periodyzacją prawa, apriorycznie przyjmującą, że ten faktycznie ma miejsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz