wtorek, 3 marca 2015

Call for papers: Nowe polskie prawo konsularne (Kraków, czerwiec 2015)

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy partnerów, tj. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, organizuje w dniach 25-26 czerwca 2015 r. konferencję naukową poświęconą nowemu polskiemu prawu konsularnemu.

Konferencja, w zamyśle organizatorów, jest kontynuacją krakowskich spotkań konferencyjnych poświęconych prawu konsularnemu, jakie zostały zainaugurowane w 2013 r. konferencją zorganizowaną w 50-lecie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

Aktualnie kończą się prace nad nową polską ustawą konsularną (mającą zastąpić szereg dotychczas obowiązujących aktów normatywnych, w tym przede wszystkim ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z 1984 r.). W tym roku mija również 10 lat od wejścia w życie względem Polski Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych. Te dwie okoliczności stanowią uzasadnienie dla planowanej konferencji.


Więcej o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy można znaleźć tu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz