środa, 9 września 2015

IX Seminarium Warszawskie

MSZ po raz dziewiąty organizuje Warszawskie Seminarium Praw Człowieka. W tym roku poświęcone ono będzie dysfunkcjom prawa polskiego i sposobom poprawy systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tu.
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz