czwartek, 17 września 2015

Oferta stypendialna - Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we FlorencjiWłaśnie rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Stypendia naukowe wypłacane są przez okres czterech lat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Doktoranci mają również prawo do dodatkowych świadczeń związanych z pobytem we Florencji członków rodziny oraz kosztami prowadzenia badań naukowych.
Europejski Instytut Uniwersytecki jest organizacją międzynarodową, powołaną do życia w 1972 r. przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich. Celem tej unikatowej jednostki naukowej jest kształcenie na poziomie doktoranckim i po-doktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinach, które są szczególnie ważne dla rozwoju Europy.
EUI prowadzi czteroletnie studia doktoranckie oraz staże po-doktorskie w ramach Robert Schuman Centre for Advanced Studies oraz Max Weber Programme, który jest największym tego typu programem na świecie. Instytut składa się z czterech departamentów: Nauk Politycznych i Społecznych, Ekonomii, Prawa oraz Historii i Cywilizacji, a doktorat w nich uzyskany należy do najbardziej cenionych w Europie i na świecie. Co roku o około 150 miejsc dostępnych w programie studiów doktoranckich ubiega się ok. 1700 kandydatów.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji tu i tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz