czwartek, 22 października 2015

Wykład otwarty dr Andrew Drzemczewskiego w Krakowie - 26 października 2015 r.


W imieniu organizatorów – Centre for European Studies (część Instytutu Europeistyki UJ) zapraszamy na wykład otwarty dr Andrew Drzemczewskiego, aktualnie kierującego sekretariatem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dr Andrew Drzemczewski od lat jest związany z Radą Europy. Uczestniczył w wielu pracach tej organizacji w obszarze ochrony praw człowieka (m.in. w pracach nad Protokołem nr 11 do Europejskiej konwencji praw człowieka, monitoringiem wykonywaniem zobowiązań przez państwa członkowskie, procedurą wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tzw. tajnymi więzieniami CIA). 

Wykład pt. Protection of Human Rights in Europe: The Parliamentary Dimension i dyskusja odbędzie się w godz. 12:15-14:15 w dniu 26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Audytorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz