czwartek, 21 stycznia 2016

Call for Papers "Directive 2014/60/EU and the Movement of Cultural Objects in the European Union"

Redakcja "Santander Art and Culture Law Review" zaprasza do przesyłania artykułów do jesiennego numeru tego półrocznika na temat eksportu i importu dóbr w Unii Europejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania redakcji jest aktualny stan implementacji postanowień dyrektywy 2014/60 /UE w poszczególnych Państwach Członkowskich UE oraz perspektywy funkcjonowania tego nowego reżimu prawnego w kontekście innych instrumentów prawa unijnego oraz międzynarodowego w odniesieniu do dóbr kultury.

Termin nadsyłania propozycji artykułów upływa w dniu 30 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz