czwartek, 28 stycznia 2016

Seminarium PPM: Legitymizacja międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego

27 stycznia odbyło się 4. Seminarium PPM. Dyskusja dotyczyła artykułu dr Marcina Menkesa pt. Legitimacy and the Rule of Law in International Investment Law. Wzięli w niej udział (w formie stacjonarnej i on-line) przedstawiciele kilku ośrodków akademickich.


Referat wzbudził duże zainteresowanie u uczestników spotkania i był przyczynkiem do ożywionej debaty na temat istoty legitymizacji w prawie inwestycyjnym, źródeł teoretycznych tego zagadnienia oraz praktycznych implikacji jej kryzysu. Szczególne zaciekawienie wzbudziło bardzo szerokie i jednocześnie spójne ujęcie tego trudnego tematu.

Następne seminarium planowane jest już na marzec, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania Ogłoszeń PPM!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz