środa, 6 kwietnia 2016

Prawo międzynarodowe w muzyce

O ile nikogo już nie dziwią projekty poświęcone prawu międzynarodowemu w filmie (dość wspomnieć o dorocznym festiwalu WatchDocs), nader ciekawe przedsięwzięcie zrealizowali badacze z Université Libre de Bruxelles, w tym zaprzyjaźniona z PPM Martyna Fałkowska, którzy zbadali wątki prawnomiędzynarodowe w muzyce popularnej.

Ambicją badaczy było pokazanie, że prawo międzynarodowe otacza nas zewsząd i również w kulturze popularnej nie brak aluzji do jego dylematów. Do ilustracji różnych problemów prawniczych wybrano odnośne utwory.

Znajdujemy tu choćby

  • analizę zagadnienia deklaracji niepodległości na przykładzie Björk, Declare Independence
  • czy zimnowojenne kontrowersje na tle interwencji wojskowych w państwach trzecich (ich braku), jak w przypadku przyzwolenia USA na obalenie rządu sandinistów w Nikaragui do czego aluzje czynił The Clash w Washington Bullets. Tutaj,  poniekąd incydentalne, stanowisko The Clash określono mianem progresywnego i w duchu prawa międzynarodowego.


Szerzej o projekcie można posłuchać w audycji Rada Campus, Histoire de Savoir : Le droit international dans la musique.

Strona projektu dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz