piątek, 9 września 2016

Call for papers: New Journal: Anti-Discrimination Law Review

Komitet Redakcyjny nowego, recenzowanego czasopisma naukowego "Anti-Discrimination Law Review" (ADLREV) zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń artykułów. Problematyka czasopisma dotyczy globalnych, europejskich i krajowych osiągnięć (oraz trudności) w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji oraz realizacji praw równościowych. Zgłoszenia  mogą dotyczyć wszystkich działów ADLREV: artykuły; glosy (case comments), recenzje publikacji oraz sprawozdania dotyczące aktualnych wydarzeń odnoszących się do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji. Czasopismo jest wydawane w języku angielskim i stanowi wspólny projekt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz oficyny Wolters Kluwer. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel. Pierwszy numer ADLREV ukaże się w październiku 2016 r. Niniejszy Call for Papers dotyczy kolejnych numerów. 

Informacja o ADLREV na stronach www Wolters Kluwer Polska oraz tu.
Call for Papers oraz instrukcje dla autorów na stronach www Wolters Kluwer Polska.

Więcej informacji pod adresem e-mail: adlrev@wolterskluwer.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz