czwartek, 8 września 2016

Katedra UNESCO Prawa Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W wrześniu 2016 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zacznie działać Katedra UNESCO Prawa Ochrony Dóbr kultury (UNESCO Chair in Cultural Property Legal Studies). Kierownikiem jej będzie dr Alicja Jagielska-Burduk.

Więcej szczegółów podamy wkrótce po podpisaniu przez Uczelnię umowy z centralą UNESCO w Paryżu. 

Program UNESCO Chairs został powołany mocy decyzji Konferencji Generalnej UNESCO w 1992 r. Jego celem jest postęp badań naukowych, szkoleń i rozwoju szkolnictwa wyższego w odniesieniu do edukacji, nauki i kultury, poprzez budowę międzynarodowej sieci uniwersytetów i zachęcanie do współpracy między uczelniami w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Więcej na temat programu na stronach www UNESCO; na temat już działających katedr UNESCO w Polsce na stronie www Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz