środa, 8 marca 2017

Call for papers: Anti-Discrimination Law Review

Przypominamy, że Komitet Redakcyjny nowego, recenzowanego czasopisma naukowego "Anti-Discrimination Law Review" (ADLREV) zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń artykułów. Problematyka czasopisma dotyczy globalnych, europejskich i krajowych osiągnięć (oraz trudności) w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji oraz realizacji praw równościowych. Zgłoszenia mogą dotyczyć wszystkich działów ADLREV: artykuły; glosy (case comments), recenzje publikacji oraz sprawozdania dotyczące aktualnych wydarzeń odnoszących się do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji. Czasopismo jest wydawane w języku angielskim i stanowi wspólny projekt Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz oficyny Wolters Kluwer. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

Informacja o ADLREV na stronie Wolters Kluwer Polska. Więcej informacji można również uzyskać pod adresem e-mail: adlrev(at)wolterskluwer.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz