piątek, 7 lipca 2017

Call for papers: The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution Harmonization: Approximation or A Completely New Approach? (Bazylea, listopad 2017)

The European Criminal Law Academic Network zaprasza na warsztaty dla doktorantów poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom rewolucji cyfrowej i jej konsekwencjom dla wymiaru sprawiedliwości w państwach UE.

Organizatorzy proponują następującą tematykę wystąpień:
1. Robots and Criminal Liability: What Way Forward? Harmonization, Approximation or Regulation on National Level?
2. Criminal Liability and Law Enforcement in the Digital Age in a Comparative Perspective 
3. Mutual Recognition of Decisions in Criminal Law and Criminal Procedure (Quid of Digital Evidence?)
4. Privacy as a European Value in the Age of Big Data - Ethics as a European Challenge Facing AI

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie w Bazylei. Zgłoszenia udziału w warsztatach można przesyłać do 15 września na adres sabine.gless@unibas.ch. Na zgłoszenie powinny składać się CV, informacja na temat stopnia zaawansowania prac na rozprawą doktorską oraz max. 5 stron opisu wystąpienia (wraz ze wskazaniem metodologii).
Call for paper znajduje się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz