piątek, 23 grudnia 2016

Call for Papers - Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention

Komitet Redakcyjny półrocznika "Santander Art and Culture Law Review" (SAALCR) zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego numeru tego czasopisma (2017, t. 3, nr 2). Temat tego numeru dotyczy prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018), w ciągu ostatniej dekady. 

Termin nadsyłanie tekstów upływa w dniu 15 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie SAACLR.
Wymogi redakcyjne tu
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz