środa, 21 grudnia 2016

Call for papers: International Law in a Dark Time (Helsinki, maj 2017)

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights oraz Peking University Institute of International Law zapraszają do przesyłania propozycji referatów na seminarium zatytułowane "International Law in a Dark Time", które odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. na Uniwersytecie w Helsinkach. Prezentacje będą prezentowane w ramach następujących bloków tematycznych:

1) Human Rights in a Dark Time
2) Environmental Law in a Dark Time
3) The Laws of Security in a Dark Time
4) The Laws of the International Economy in a Dark Time.

Call for papers jest skierowany do doktorantów oraz młodych naukowców. Propozycje referatów (maksymalnie 500 słów) można przesyłać do 31 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz