poniedziałek, 12 grudnia 2016

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Kolasy

W czwartek,  15 grudnia 2016, w Sali Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, pok. 119 we Wrocławiu odbędzie się seminarium na cześć zmarłego niedawno Profesora Jana Kolasy.

Seminarium zatytułowane "Współczesne wyzwania dla prawa międzynarodowego w Europie i na świecie" połączone będzie z prezentacją Księgi  przygotowywanej dla Pana Profesora. 

Dokładne informacje znajdują się tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz